Traugott Bromme, Atlas zum Kosmos, 1e uitgave (1854)

See below for (a summary of) this text in English.

Hieronder staat de beschrijving van de atlas. Daarbij horen ook de volgende pagina's

Titelgegevens

Titel: Atlas zu Humboldt's Kosmos
Auteur: Traugott Bromme
Uitgever: Krais & Hoffmann, Stuttgart
Jaar: 1854 (1e uitgave)

Titelpagina: Atlas zu Alex. v. Humboldt's Kosmos
in zweiundvierzig Tafeln mit erläuterndem Texte.
Herausgegeben von Traugott Bromme.
Stuttgart. Verlag von Krais & Hoffmann
Amerikaanse uitgave met plakker:
Philadelphia. Verlag von John Weik. 1857

Vertaling:
Atlas bij Alex. v. Humboldt's Kosmos
in 42 bladen met verklarende tekst.
Onder redactie van Traugott Bromme
Stuttgart. Verlag von Krais & Hoffmann

Inhoud

De atlas bevat een titelpagina, een bladzijde met de inhoudsopgave, een voorwoord van twee bladzijden, 134 bladzijden tekst en 42 kaarten en andere afbeeldingen. De afmetingen van de bladzijden zijn  34 × 28 cm (B × H).  In mijn exemplaar van de atlas zijn ze ongevouwen (plano) ingebonden. De kaarten zijn geplaatst in de buurt van de bijbehorende tekst.

De 42 kaarten en afbeeldingen zijn vervaardigd in lithografie (steendruk). De 39 kaarten zijn doorgaans met de hand gekleurd; de 3 afbeeldingen zijn niet gekleurd. Alle kaarten zijn ontworpen door Tr. Bromme. De meeste kaarten zijn getekend door E. Winckelmann; zie de lijst van ontwerp en uitvoering van de kaarten.

Op de kaarten en in de bijbehorende hoofdstukken komen verschillende onderwerpen uit de sterrenkunde en de fysische geografie aan de orde. De atlas begint met 3 astronomische kaarten. Daarna komen 9 kaarten over geologische onderwerpen, gevolgd door 9 kaarten over magnetisme, meteorologie en hydrografie. Vervolgens komen er 9 natuurkundige kaarten van de werelddelen en delen van Europa. De 4 kaarten daarna hebben als thema de verspreiding van planten en dieren en de etnografie. Dan komen er 3 afbeeldingen van atmosfeer en meteorologie, geologische en andere karakteristieke landschappen. De laatste 5 kaarten behandelen de Oudheid en de ontdekkingsreizen tot 1850.Traugott Bromme, Atlas zum Kosmos, 1st version (1854)© M. Witkam, 2009
(rev. 2015-11-02)

valid HTML    valid CSS