Atlas antiquus: Atlas der alten Welt, 19e druk (1884)
en Atlas der alten Welt, 15e druk (1864)

See below for (a summary of) this text in English.

Hieronder staan plaatjes van de 19e en de 15e druk van de Atlas der alten Welt ter vergelijking naast elkaar. Daarbij horen ook de volgende pagina's

en ook

en

Plaatjes

Klik op een plaatje voor een vergroting.


Atlas antiquus: Atlas der alten Welt, 19th edition (1884)
and Atlas der alten Welt, 15th edition (1864)

Pictures

Click on a picture to enlarge.


Kaarten / Maps
Atlas antiquus: Atlas der alten Welt, 1884
I. Tabula ethnographica Orbis terrarum veteribus noti Atlas antiquus: Atlas der alten Welt, 1884
I. Tabula ethnographica Orbis terrarum veteribus noti   XL
Volkeren in de Oudheid / Nations in the Ancient World
Atlas der alten Welt, 1864
I. Ethnographische Übersicht der Alten Welt Atlas der alten Welt, 1864
I. Ethnographische Übersicht der Alten Welt   XL
Volkeren in de Oudheid / Nations in the Ancient World

Atlas antiquus: Atlas der alten Welt, 1884
II. Imperia Persarum et Macedonum Atlas antiquus: Atlas der alten Welt, 1884
II. Imperia Persarum et Macedonum   XL
Het Perzische en het Macedonische Rijk / The Persian and Macedonina Empire
Atlas der alten Welt, 1864
II. Das Persische Reich und das Reich Alexanders des Grossen Atlas der alten Welt, 1864
II. Das Persische Reich und das Reich Alexanders des Grossen   XL
Het Perzische Rijk en het Rijk van Alexander de Grote / The Persian Empire and the Empire of Alexander the Great

Atlas antiquus: Atlas der alten Welt, 1884
III. India, Arabia, Regnum Parthicum Atlas antiquus: Atlas der alten Welt, 1884
III. India, Arabia, Regnum Parthicum   XL
Indië, Arabië en het Parthische rijk / India, Arabia and the Parthian Empire
Atlas der alten Welt, 1864
III. India, Arabia und das Parthische Reich Atlas der alten Welt, 1864
III. India, Arabia und das Parthische Reich   XL
Indië, Arabië en het Parthische rijk / India, Arabia and the Parthian Empire

Atlas antiquus: Atlas der alten Welt, 1884
IV. Aegyptus et Libya quae erant Romano potissimum tempore Atlas antiquus: Atlas der alten Welt, 1884
IV. Aegyptus et Libya quae erant Romano potissimum tempore   XL
Egypte en Libië, voornamelijk in de Romeinse tijd / Egypt and Libya, especially in the Roman period
Atlas der alten Welt, 1864
IV. Aegyptus und Libya Atlas der alten Welt, 1864
IV. Aegyptus und Libya   XL
Egypte en Libië / Egypt and Libya

Atlas antiquus: Atlas der alten Welt, 1884
V. Palaestina vel Canaan praecipue temporibus Sufetum sive Judicum et Regum Atlas antiquus: Atlas der alten Welt, 1884
V. Palaestina vel Canaan praecipue temporibus Sufetum sive Judicum et Regum   XL
Palestina of Kanaän, voornamelijk in de tijd van Shofetim of Richteren en Koningen / Palestine or Canaan, especially in the period of Shofetim or Judges and Kings
Atlas der alten Welt, 1864
V. Palästina oder Kanaan zur Zeit des Israelitischen Reiches Atlas der alten Welt, 1864
V. Palästina oder Kanaan zur Zeit des Israelitischen Reiches   XL
Palestina of Kanaän gedurende het Israëlitische Rijk / Palestine or Canaan during the Israelite Kingdom

Atlas antiquus: Atlas der alten Welt, 1884
VI. Asia Citerior Atlas antiquus: Atlas der alten Welt, 1884
VI. Asia Citerior   XL
Klein-Azië / Asia Minor
Atlas der alten Welt, 1864
VI. Asia Minor, Syria u. Armenia Atlas der alten Welt, 1864
VI. Asia Minor, Syria u. Armenia   XL
Klein-Azië, Syrië en Armenië / Asia Minor, Syria and Armenia

Atlas antiquus: Atlas der alten Welt, 1884
VII. Graecia cum insulis et maris Aegeaei orae Atlas antiquus: Atlas der alten Welt, 1884
VII. Graecia cum insulis et maris Aegeaei orae   XL
Griekenland met de eilanden en de Egeïsche kust / Greece with the islands and the Aegean coast
Atlas der alten Welt, 1864
VII. Griechenland mit den Inseln, den asiatischen und thracischen Colonien und Macedonien Atlas der alten Welt, 1864
VII. Griechenland mit den Inseln, den asiatischen und thracischen Colonien und Macedonien   XL
Griekenland met de eilanden, de Aziatische en Thracische koloniën en Macedonië / Greece with the islands, the Asian an Thracian colonies and Macedonia

Atlas antiquus: Atlas der alten Welt, 1884
VIII. Graecia Atlas antiquus: Atlas der alten Welt, 1884
VIII. Graecia   XL
Hellas
Atlas der alten Welt, 1864
VIII. Hellas Atlas der alten Welt, 1864
VIII. Hellas   XL
Hellas

Atlas antiquus: Atlas der alten Welt, 1884
IX. Roma et Carthago ante bella Punica Atlas antiquus: Atlas der alten Welt, 1884
IX. Roma et Carthago ante bella Punica   XL
Rome en Carthago voor de Punische oorlogen / Rome and Carthago before the Punic Wars
Atlas der alten Welt, 1864
IX. Rom und Carthago vor den Punischen Kriegen Atlas der alten Welt, 1864
IX. Rom und Carthago vor den Punischen Kriegen   XL
Rome en Carthago voor de Punische oorlogen / Rome and Carthago before the Punic Wars

Atlas antiquus: Atlas der alten Welt, 1884
X. Media Italiae pars rei publicae potissimum Romanae temporibus Atlas antiquus: Atlas der alten Welt, 1884
X. Media Italiae pars rei publicae potissimum Romanae temporibus   XL
Midden-Italië, voornamelijk in de tijd Romeinse Republiek / Central Italy, especially in the period of the Roman Republic
Atlas der alten Welt, 1864
X. Mittel-Italia, vorzüglich für die Zeit der Latinischen und Samnitischen Kriege Atlas der alten Welt, 1864
X. Mittel-Italia, vorzüglich für die Zeit der Latinischen und Samnitischen Kriege   XL
Midden-Italië, voornamelijk in de tijd van de Latijnse en Samnitische oorlogen / Central Italy, especially in the period of the Latin and Samnite Wars

Atlas antiquus: Atlas der alten Welt, 1884
XI. Urbs Roma inde ab Augusti Imperatoris tempore Atlas antiquus: Atlas der alten Welt, 1884
XI. Urbs Roma inde ab Augusti Imperatoris tempore   XL
De stad Rome vanaf de tijd van keizer Augustus / The city of Rome from the time of Emperor Augustus
Atlas der alten Welt, 1864
XI. Rom unter den Kaisern Atlas der alten Welt, 1864
XI. Rom unter den Kaisern   XL
Rome in de Keizertijd / Imperial Rome

Atlas antiquus: Atlas der alten Welt, 1884
XII. Italia Atlas antiquus: Atlas der alten Welt, 1884
XII. Italia   XL
Italia
Atlas der alten Welt, 1864
XII. Italia Atlas der alten Welt, 1864
XII. Italia   XL
Italia

Atlas antiquus: Atlas der alten Welt, 1884
XIII. Hispania, Mauretania, Africa Atlas antiquus: Atlas der alten Welt, 1884
XIII. Hispania, Mauretania, Africa   XL
Hispania, Mauretania, Africa
Atlas der alten Welt, 1864
XIII. Hispania und das nordwestliche Africa Atlas der alten Welt, 1864
XIII. Hispania und das nordwestliche Africa   XL
Hispania en Noordwest-Afrika / Hispania and Northwestern Africa

Atlas antiquus: Atlas der alten Welt, 1884
XIV. Gallia et Britannia Atlas antiquus: Atlas der alten Welt, 1884
XIV. Gallia et Britannia   XL
Gallië en Britannië / Gallia and Britannia
Atlas der alten Welt, 1864
XIV. Gallia und Britannia Atlas der alten Welt, 1864
XIV. Gallia und Britannia   XL
Gallië en Britannië / Gallia and Britannia

Atlas antiquus: Atlas der alten Welt, 1884
XV. Provinciae Romanorum Danuvienses, Germania, Sarmatia Atlas antiquus: Atlas der alten Welt, 1884
XV. Provinciae Romanorum Danuvienses, Germania, Sarmatia   XL
De Romeinse Donauprovincies, Germanië en Sarmatië / The Roman Danube Provinces, Germania and Sarmatia
Atlas der alten Welt, 1864
XV. Die Römischen Donau Provinzen, Germania und Sarmatia Atlas der alten Welt, 1864
XV. Die Römischen Donau Provinzen, Germania und Sarmatia   XL
De Romeinse Donauprovincies, Germanië en Sarmatië / The Roman Danube Provinces, Germania and Sarmatia

Atlas antiquus: Atlas der alten Welt, 1884
XVI. Imperium Romanum Atlas antiquus: Atlas der alten Welt, 1884
XVI. Imperium Romanum   XL
Het Romeinse Rijk / The Roman Empire
Atlas der alten Welt, 1864
XVI. Das Römische Reich Atlas der alten Welt, 1864
XVI. Das Römische Reich   XL
Het Romeinse Rijk / The Roman Empire© M. Witkam, 2013

valid HTML    valid CSS