Geographisches Institut, Weimar

See below for (a summary of) this text in English.

Het Geographische Institut werd in 1804 opgericht als onderdeel van het Landes-Industrie-Comptoir (LIC) in Weimar, onder leiding van Friedrich Justin Bertuch (1747-1822).

Hand-Atlas der Erde und des Himmels (1855)
25a. Grundriss von Weimar Hand-Atlas der Erde und des Himmels (1855)
25a. Grundriss von Weimar (Plattegrond van Weimar)
N: Landes Industrie Comptoir

Grote Hand-Atlas

Beknopte uitgaven van de grote Hand-Atlas

Handboeken bij de grote Hand-Atlas

Reiskaarten

Historische Hand-Atlas

Verkleinde Hand-Atlas

Kleine Hand-Atlas

Schoolatlassen

Zakatlassen

Andere atlassen

Topografische kaartenBronnen:

Bronnen:


Geographisches Institut, Weimar

The Geographische Institut was founded in 1804 as a division of the Landes-Industrie-Comptoir (LIC) in Weimar, under the direction of Friedrich Justin Bertuch (1747-1822).

Hand-Atlas der Erde und des Himmels (1855)
25a. Grundriss von Weimar Hand-Atlas der Erde und des Himmels (1855)
25a. Grundriss von Weimar (Plan of Weimar)
N: Landes Industrie Comptoir

Comprehensive Hand Atlas

Concise editions of the comprehensive Hand Atlas

Handbooks to the comprehensive Hand Atlas

Travel maps

Historical Hand Atlas

Reduced Hand Atlas

Small size Hand Atlas

School atlases

Pocket atlases

Other atlases

Topographic mapsSources:


© M. Witkam, 2008
(rev. 2015-11-03)

valid HTML    valid CSS