Glaser's Schul-Atlas, 1e druk (1846)

See below for (a summary of) this text in English.

Hieronder staat de beschrijving van de atlas. Daarbij horen ook de volgende pagina's

Titelgegevens

Titel: Schul-Atlas der neuesten Erdbeschreibung
Auteur: Carl Glaser
Uitgever: Heinrich Hoff, Mannheim
Jaar: 1846 (1e druk)

Titelpagina: Dr. Carl Glaser's Schul-Atlas der neuesten Erdbeschreibung.
In 26 Karten.
Hauptsächlich bearbeitet nach den Werken von
Ritter, v. Humboldt, v. Roon, v. Liechtenstern, Schacht und Meinicke.
Inhalt: ...
Verlag von Heinrich Hoff in Mannheim.
Vertaling:
Dr. Carl Glaser's Schoolatlas van de hedendaagse aardrijkskunde.
In 26 kaartbladen.
Voornamelijk bewerkt naar de uitgaven van
Ritter, v. Humboldt, v. Roon, v. Liechtenstern, Schacht en Meinicke.
Inhoud: ...
Uitgeverij Heinrich Hoff, Mannheim.

Band

Mijn exemplaar van de atlas is gebonden in een eenvoudige kartonnen band van  30,5 × 25 cm (B × H).  De kaarten  (30 × 24,5 cm)  zijn ongevouwen ingebonden.

Inhoud

De atlas bevat een titelpagina met inhoudsopgave, vermelding van auteur en uitgever en verwijzing naar de geraadpleegde literatuur; verder een voorwoord van 1 bladzijde en 26 kaartbladen. Er zijn 2 wereldkaarten en 7 kaarten van de werelddelen: van Europa is er een natuurkundige en een staatkundige kaart. De overige kaarten zijn van landen in Europa (17 bladen), met de nadruk op Duitsland (6 bladen). Zie voor de details de lijst van kaarten, bijkaarten en schaal.

De kaarten zijn vervaardigd in lithografie (steendruk). Ze zijn meestal met de hand gekleurd (randkleur). Vier van de kaartbladen zijn in kleur gedrukt: de wereldkaart met blauw voor de zee (Nº 1), de kaart van westelijk en oostelijk halfrond met hoogtekleuren (Nº 2) en de natuurkundige kaarten van Europa (Nº 3) en Duitsland (Nº 5), met blauw voor de zee en bruin voor het gebergte. Bij de laatste twee hoort ook steeds een staatkundige kaart. Onderaan veel kaarten staat de vermelding 'Ausgeführt in dem geogr. lithogr. Institute v. Dr. C. Glaser in Darmstadt'. Er worden geen cartografen of graveurs vermeld. De bladen zijn niet genummerd: heel onhandig voor een schoolboek.


Glaser's Schul-Atlas, 1st edition (1846)


© M. Witkam, 2009

valid HTML    valid CSS