Glaser's Schul-Atlas, 7e druk (1854)

See below for (a summary of) this text in English.

Hieronder staat de beschrijving van de atlas. Daarbij horen ook de volgende pagina's

Titelgegevens

Titel: Schul-Atlas der neuesten Erdbeschreibung
Auteur: Carl Glaser
Herziening: Traugott Bromme
Uitgever: Krais & Hoffmann, Stuttgart
Jaar: 1854 (7e druk)

Titelpagina: Dr. Carl Glaser's Schul-Atlas der neuesten Erdbeschreibung.
In 30 Karten.
Hauptsächlich bearbeitet nach den Werken von
Berghaus, Ritter, v. Humboldt, v. Roon, v. Liechtenstern, Schacht und Meinicke.
Siebente, durchgesehene Auflage.
Inhalt: ...
Stuttgart. Verlag von Krais & Hoffmann.
Vertaling:
Dr. Carl Glaser's Schoolatlas van de hedendaagse aardrijkskunde.
In 30 kaartbladen.
Voornamelijk bewerkt naar de uitgaven van
Berghaus, Ritter, v. Humboldt, v. Roon, v. Liechtenstern, Schacht en Meinicke.
7e herziene druk
Inhoud: ...
Uitgeverij Krais & Hoffmann, Stuttgart.

Band

De atlas heeft een kartonnen band van  15 × 22,5 cm (B × H)  met linnen rug en hoeken. Op de voorkant daarvan staat de titelpagina (een variant van die binnenin de atlas) en op de achterkant reclame voor enkele andere cartografische uitgaven van Krais & Hoffmann. De kaarten  (27,5 × 22 cm)  zijn gevouwen ingebonden.

Inhoud

De atlas bevat een titelpagina met inhoudsopgave, vermelding van auteur en uitgever en verwijzing naar de geraadpleegde literatuur; verder een voorwoord van 1 bladzijde en 30 kaartbladen. Er is 1 kaart met sterrenkundige en fysisch-geografische thema’s; verder zijn er 2 wereldkaarten en 7 kaarten van de werelddelen: van Europa is er een natuurkundige en een staatkundige kaart. De overige kaarten zijn grotendeels van landen in Europa (17 bladen), met de nadruk op Duitsland (6 bladen). Tenslotte zijn er kaarten van Aziatisch Turkije, Voor-Indië en Palestina. In de inhoudsopgave zijn de kaarten met nummers 21 en 22 verwisseld. Zie voor de details de lijst van kaarten, bijkaarten en schaal.

De kaarten zijn vervaardigd in lithografie (steendruk). Ze zijn meestal met de hand gekleurd (randkleur). Vier van de kaartbladen zijn in kleur gedrukt: de wereldkaart met blauw voor de zee (Nº 2), de kaart van westelijk en oostelijk halfrond met hoogtekleuren (Nº 3) en de natuurkundige kaarten van Europa (Nº 4) en Duitsland (Nº 6), met blauw voor de zee en bruin voor het gebergte. Bij de laatste twee hoort ook steeds een staatkundige kaart. Onderaan de kaarten staat meestal in het midden 'Stuttgart: Verlag von Krais & Hoffmann'. Links staat meestal de vermelding 'Entworfen von Dr. C. Glaser' en rechts 'Revid. von Tr. Bromme'. Een enkele maal zijn deze teksten 'Entworfen von Tr. Bromme' en 'Ausgeführt von E. Winckelmann'. De kaarten zijn meestal genummerd in de rechter bovenhoek.

Vergelijking met de eerdere uitgaven

De eerste drukken van de atlas (1e druk: 1846, 4e druk: 1849) bevatten 26 kaartbladen. In 1850 verscheen daarbij een supplement van 6 kaarten: Aziatisch Turkije, Iran en Turan, Voor-Indië, het Chinese Rijk, de Verenigde Staten van Noord-Amerika, Mexico. Deze kaarten werden opgenomen in de 5e druk (1850), die daarmee 32 kaartbladen had. Dit aantal bleef in de 6e druk (1852-53) gehandhaafd.

In deze 7e druk (1854) zijn de 4 kaarten van Iran en Turan, het Chinese Rijk, de Verenigde Staten van Noord-Amerika en Mexico weer weggelaten. Wel zijn er een blad met sterrenkundige en fysisch-geografische thema's 'Zur Mathematisch-Physikalischen Geographie' (Nº 1) en een blad voor Palestina en Egypte (Nº 30) toegevoegd. Het totaal aantal bladen komt daarmee op 30. Dit aantal is in de latere drukken (8e druk: 1858, 9e druk: 1867) gelijk gebleven. In de 7e druk is ook de kaart van Zwitserland (Nº 16) opnieuw getekend.

Door de toevoeging van het blad met sterrenkundige en fysisch-geografische thema’s (Nº 1) verschilt de nummering van de kaarten in deze 7e druk steeds 1 met de nummering in de 1e t/m 4e druk. Zie ook de pagina met een vergelijking in plaatjes van de 1e met de 7e druk.Glaser's Schul-Atlas, 7th edition (1854)


© M. Witkam, 2009

valid HTML    valid CSS