Pasanisi, Atlante Scolastico Metodico (1900)

See below for (a summary of) this text in English.

Hieronder staat de beschrijving van de atlas. Daarbij horen ook de volgende pagina's

Titelgegevens

Titel: Pasanisi, Atlante Scolastico Metodico
Uitgever: Società Editrice Dante Alighieri, Roma (en Justus Perthes, Gotha)
Jaar: 1900

Titelpagina: Dr. Fr. M. Pasanisi.
Atlante Scolastico Metodico.
50 facciate con 74 carte.
Roma: Società Editrice Dante Alighieri. 1900.
Vertaling:
Dr. F.M. Pasanisi
Methodische schoolatlas
50 bladzijden met 74 kaarten
Rome, Uitgeversmaatschappij Dante Alighieri. 1900

Band

De atlas heeft een lichtbruine linnen band  (26 × 30 cm, B × H).  Op de voorkant daarvan staan de naam van de auteur, de titel en de uitgever.

Inhoud

Op het schutblad voorin staat de legenda van de kaarten. Daarna komen de titelpagina, de inhoudsopgave en het voorwoord met informatie over de op de kaarten gebruikte transcriptie van namen. Vervolgens zijn er de 50 bladzijden met kaarten, dubbelzijdig bedrukt en soms met een kaart op twee bladzijden: zie de lijst met kaarten.

De atlas begint met een kaart van de Aarde als hemellichaam. Daarna zijn er 8 bladzijden met, vooral thematische, kaarten van de wereld. Vervolgens komen 14 bladzijden met kaarten van de werelddelen. Dan komen 16 bladzijden voor Europa en tenslotte 11 voor Italië.

De kaarten zijn vervaardigd in kleurenlithografie. Van de overzichtskaarten van de 'grote' werelddelen is er zowel een natuurkundig als een staatkundig gekleurde versie – de natuurkundige kleuring is een hoogtekleuring met arcering voor bergen. De deelkaarten van de werelddelen zijn meestal staatkundig gekleurd. De kaarten van de landen van Europa zijn meestal natuurkundig gekleurd. Van de deelkaarten van Italië is er ook steeds een natuurkundig en een staatkundig gekleurde versie. Er is gebruik gemaakt van een beperkt aantal schalen – zie de lijst van kaarten, bijkaarten en schaal – waardoor de kaarten goed met elkaar vergelijkbaar zijn.

Op de kaarten staat bovenaan links steeds "Pasanisi:" en rechts "Atlante Scolastico Metodico" met het bladnummer – twee nummers als de kaart twee bladzijden beslaat. Onderaan de kaarten staan de kaartprojectie, een schaalstok, de tekst "Gotha: Justus Perthes" en de schaal; helemaal onderaan staat "Roma: Società Editrice Dante Alighieri".

Uitgaven

Van deze atlas bestaan in ieder geval uitgaven uit de jaren 1900, 1902, 1903, 1906 en 1907. In dit exemplaar staat op de titelpagina het jaar 1900.

Vergelijking met Deutscher Schulatlas

In het voorwoord van de atlas wordt de Deutsche Schulatlas van Richard Lüddecke genoemd als bron van veel kaarten. Uit die atlas zijn inderdaad ruim 30 kaarten overgenomen en aangepast, uit de 2e druk maar ook uit latere uitgaven. De thematische kaarten van de wereld zijn ontleend aan Alexander Supan – onder andere auteur van (school)boeken over geografie. De kaart van Midden-Afrika lijkt overgenomen uit de Sydow-Wagner atlas. Van de overige kaarten heb ik de herkomst niet kunnen vaststellen.

Vergeleken met de Duitse atlas is de volgorde van de kaarten omgekeerd. In de Duitse atlas gaan de kaarten van locaal (Duitsland) naar mondiaal (wereldkaarten) en hier is dat precies andersom: aan het begin de wereldkaarten, daarna de werelddelen en Europa, en aan het einde de kaarten van Italië. Details zijn te vinden in de vergelijkende tabel. Er is ook een aparte pagina met plaatjes van de kaarten van beide atlassen ter vergelijking naast elkaar.Pasanisi, Atlante Scolastico Metodico (1900)


© M. Witkam, 2011

valid HTML    valid CSS