Lüddecke, Deutscher Schulatlas Mittelstufe, 1e druk (1895-1897)

See below for (a summary of) this text in English.

Hieronder staat de beschrijving van de atlas. Daarbij horen ook de volgende pagina's

Titelgegevens

Titel: Lüddecke, Deutscher Schulatlas. Mittelstufe
Uitgever: Justus Perthes, Gotha
Jaar: 1895-1897 (1e druk)

Titelpagina: Deutscher Schulatlas von Dr. R. Lüddecke.
Mittelstufe.
71 Karten und 7 Bilder auf 42 Seiten.
Preis geb. M 2.60.
Gotha: Justus Perthes.  1895.
Vertaling:
Duitse Schoolatlas door Dr. R. Lüddecke.
Middenbouw.
71 kaarten en 7 afbeeldingen op 42 bladzijden.
Prijs gebonden M 2,60.
Gotha, Justus Perthes.  1895.

Band

De atlas heeft een donkerblauwe linnen band  (26 × 30 cm, B × H).  Op de voorkant daarvan staan de titel, in rood, en de namen van auteur en uitgever, in zwart.

Het ongebruikelijke, bijna vierkante, formaat van de band wordt in het voorwoord toegelicht. Bij de gekozen schaal van  1:10.000.000  moest de kaart van Zuid-Europa (22/23) nog in de atlas passen. Door dit formaat is er op andere kaarten vaak ook ruimte om iets van de omgeving van het afgebeelde gebied te laten zien.

Inhoud

Op het schutblad voorin staat de legenda van de kaarten – voor alle kaarten dezelfde en makkelijk te vinden. Daarna komen de titelpagina, de inhoudsopgave en twee bladzijden met het voorwoord. Vervolgens zijn er de 42 bladzijden met kaarten, dubbelzijdig bedrukt en soms met een kaart op twee bladzijden: zie de inhoudsopgave. Op het schutblad achterin wordt reclame gemaakt voor 'Sydow-Habenicht, Methodischer Wandatlas'.

Vooraan zijn 3 bladzijden met 'algemene' kaarten: kaartschalen en voorstelling van bergen, karakteristieke landschappen. Daarna zijn er 10 bladzijden met kaarten van Duitsland en koloniën. Vervolgens komen 10 bladzijden met kaarten van Europa en de Europese landen. Daarna komen in 11 bladzijden de overige werelddelen aan de orde. Tenslotte zijn er 7 bladzijden met, vooral thematische, kaarten van de wereld, en als laatste is er een kaart met de Aarde als hemellichaam.

In het voorwoord geeft Lüddecke een verantwoording van de didactische keuzes die hij gemaakt heeft. Enkele gevolgen daarvan voor de kaarten

De kaarten zijn vervaardigd in kleurenlithografie. De kaarten van de landen van Europa zijn meestal 'natuurkundig' gekleurd: hoogtekleuring met arcering voor bergen. Enkele kaarten (Duitsland, Midden-Duitsland, Duitse koloniën) hebben een staatkundige kleuring. Van de overzichtskaarten van de werelddelen is er zowel een natuurkundige als staatkundige versie. De deelkaarten van de werelddelen zijn staatkundig gekleurd. Er is gebruik gemaakt van een beperkt aantal schalen – zie de lijst van kaarten, bijkaarten en schaal – waardoor de kaarten goed met elkaar vergelijkbaar zijn.

Op de kaarten staat bovenaan links steeds "R. Lüddecke:" en rechts "Deutscher Schulatlas (M. St.)", soms "Mittel-Stufe" in plaats van "M. St.", met het bladnummer – twee nummers als de kaart twee bladzijden beslaat. Onderaan de kaarten staan de kaartprojectie, een schaalstok, de tekst "Gotha: Justus Perthes" en de schaal.

Uitgaven

Van de 1e druk bestaan uitgaven uit de jaren 1895, 1896 en 1897. Dit exemplaar is van 1895.Lüddecke, Deutscher Schulatlas Mittelstufe, 1st edition (1895-1897)© M. Witkam, 2013

valid HTML    valid CSS