Lüddecke, Deutscher Schulatlas Mittelstufe, 2e druk (1898-1900)

See below for (a summary of) this text in English.

Hieronder staat de beschrijving van de atlas. Daarbij horen ook de volgende pagina's

Titelgegevens

Titel: Lüddecke, Deutscher Schulatlas. Mittelstufe
Uitgever: Justus Perthes, Gotha
Jaar: 1898-1900 (2e druk)

Titelpagina (uitgave 1899): Deutscher Schulatlas von Dr. R. Lüddecke.
Mittelstufe.
77 Karten und 7 Bilder auf 48 Seiten.
Preis geb. M 2.80.
Zweite Auflage.
Gotha: Justus Perthes. 1899.
Vertaling:
Duitse Schoolatlas door Dr. R. Lüddecke.
Middenbouw.
77 kaarten en 7 afbeeldingen op 48 bladzijden.
Prijs gebonden M 2,80.
Tweede druk.
Gotha, Justus Perthes. 1899.

Band

De atlas heeft een donkerblauwe linnen band  (26 × 30 cm, B × H).  Op de voorkant daarvan staat de titel goed zichtbaar in rood; de namen in zwart van auteur en uitgever zijn minder duidelijk leesbaar.

Inhoud

Op het schutblad voorin staat de legenda van de kaarten – makkelijk te vinden. Daarna komen de titelpagina en de inhoudsopgave. Vervolgens zijn er de 48 bladzijden met kaarten, dubbelzijdig bedrukt en soms met een kaart op twee bladzijden: zie de inhoudsopgave. Op het schutblad achterin wordt reclame gemaakt voor andere schoolatlassen van Justus Perthes en voor hun zakatlassen. In dit exemplaar zit ook een uitgebreidere fondslijst van Justus Perthes.

Vooraan zijn 3 bladzijden met 'algemene' kaarten: kaartschalen en voorstelling van bergen, karakteristieke landschappen. Daarna zijn er 10 bladzijden met kaarten van Duitsland en koloniën. Vervolgens komen 12 bladzijden met kaarten van de Europese landen. Daarna komen in 15 bladzijden de werelddelen aan de orde. Tenslotte zijn er 7 bladzijden met, vooral thematische, kaarten van de wereld, en als laatste is er een kaart met de Aarde als hemellichaam.

De kaarten zijn vervaardigd in kleurenlithografie. De kaarten van de landen van Europa zijn meestal 'natuurkundig' gekleurd: hoogtekleuring met arcering voor bergen. Enkele kaarten (Duitsland, Midden-Duitsland, Duitse koloniën) hebben een staatkundige kleuring. Van de overzichtskaarten van de werelddelen is er zowel een natuurkundige als staatkundige versie. De deelkaarten van de werelddelen zijn staatkundig gekleurd. Er is gebruik gemaakt van een beperkt aantal schalen – zie de lijst van kaarten, bijkaarten en schaal – waardoor de kaarten goed met elkaar vergelijkbaar zijn.

Op de kaarten staat bovenaan links steeds "R. Lüddecke" en rechts "Deutscher Schulatlas" met het bladnummer – twee nummers als de kaart twee bladzijden beslaat. Soms staat daarbij ook het bladnummer uit de 1e druk met de aanduiding "Alte Nummer", een enkele keer met als toevoeging "Erg. Bl." = Ergänzungsblatt = aanvullingsblad; zie de inhoudsopgave. Onderaan de kaarten staan de kaartprojectie, een schaalstok, de tekst "Gotha: Justus Perthes" en de schaal.

Uitgaven

Van de 2e druk bestaan uitgaven uit de jaren 1898, 1899 en 1900. Dit exemplaar heeft op de titelpagina het jaar 1899.

Vergelijking met de 1e druk

Vergeleken met de 1e druk zijn de volgende wijzigingen te constateren.

Zie verder de vergelijkende tabel. Er is ook een pagina met plaatjes van beide uitgaven ter vergelijking naast elkaar.Lüddecke, Deutscher Schulatlas Mittelstufe, 2nd edition (1898-1900)


© M. Witkam, 2011
rev. 2013-09-25

valid HTML    valid CSS