Lüddecke-Haack, Deutscher Schulatlas, 5e druk (1906-1907)

See below for (a summary of) this text in English.

Hieronder staat de beschrijving van de atlas. Daarbij horen ook de volgende pagina's

Titelgegevens

Titel: Lüddecke-Haack, Deutscher Schulatlas
Uitgever: Justus Perthes, Gotha
Jaar: 1906-1907 (5e druk)

Titelpagina (uitgave 1907): Deutscher Schulatlas
bearbeitet und herausgegeben von Dr. R. Lüddecke und Dr. H. Haack.
88 Karten und 7 Bilder auf 51 Seiten.
Preis geb. 3 Mark.
Fünfte, berichtigte und erweiterte Auflage.
Gotha: Justus Perthes. 1907.
Vertaling:
Duitse Schoolatlas
onder redactie van Dr. R. Lüddecke en Dr. H. Haack.
88 kaarten en 7 afbeeldingen op 51 bladzijden.
Prijs, ingebonden: 3 mark.
Vijfde, gecorrigeerde en uitgebreide druk.
Gotha, Justus Perthes. 1907.

Band

De atlas heeft een donkerblauwe linnen band  (26 × 30 cm, B × H).  Op de voorkant daarvan staan de titel, de namen van de auteurs en de uitgever. Door het gebruik van zwarte letters zijn ze moeilijk te onderscheiden van de blauwe achtergrond.

Inhoud

Op het schutblad voorin staat de legenda van de kaarten. Daarna komen de titelpagina en de inhoudsopgave. Vervolgens zijn er de 51 bladzijden met kaarten, dubbelzijdig bedrukt en soms met een kaart op twee bladzijden: zie de inhoudsopgave. De laatste kaart staat op het schutblad achterin.

De atlas begint met 3 bladzijden 'algemene' kaarten: kaartschalen en voorstelling van bergen, karakteristieke landschappen. Daarna zijn er 10 bladzijden met kaarten van Duitsland, Zwitserland en de Alpen. Vervolgens komen 12 bladzijden met kaarten van de Europese landen. Daarna komen in 18 bladzijden de werelddelen en de Duitse koloniën aan de orde. Tenslotte zijn er 7 bladzijden met, vooral thematische, kaarten van de wereld, en als laatste is er een kaart met de Aarde als hemellichaam.

De kaarten zijn vervaardigd in kleurenlithografie. De kaarten van de landen van Europa zijn meestal 'natuurkundig' gekleurd: hoogtekleuring met arcering voor bergen. Enkele kaarten (Duitsland en deelkaarten) hebben een staatkundige kleuring. Van de overzichtskaarten van de werelddelen is er zowel een natuurkundige als een staatkundige versie. De deelkaarten van de werelddelen zijn meestal natuurkundig gekleurd. Er is gebruik gemaakt van een beperkt aantal schalen – zie de lijst van kaarten, bijkaarten en schaal – waardoor de kaarten goed met elkaar vergelijkbaar zijn.

Op de kaarten staat bovenaan links steeds "Deutscher Schulatlas" en rechts het bladnummer – twee nummers als de kaart twee bladzijden beslaat. Onderaan de kaarten staan de kaartprojectie, een schaalstok, de tekst "Gotha: Justus Perthes" en de schaal.

Uitgaven

Van de 5e druk bestaan uitgaven uit de jaren 1906 en 1907. Dit exemplaar heeft op de titelpagina het jaar 1907.

Vergelijking met de 4e druk (1905)

Vergeleken met de 4e druk is de atlas nauwelijks veranderd. Op enkele kaarten zijn, vaak kleine, wijzigingen te zien.

Ten opzichte van eerdere edities, in het bijzonder de 2e druk, is het aantal wijzigingen wel groot. Ter illustatie is er een pagina met plaatjes van de 5e en de 2e druk ter vergelijking naast elkaar.Lüddecke-Haack, Deutscher Schulatlas, 5th edition (1906-1907)


© M. Witkam, 2011
(rev. 2013-09-29)

valid HTML    valid CSS