Lüddecke-Haack, Deutscher Schulatlas, 11e druk (1923)

See below for (a summary of) this text in English.

Hieronder staat de beschrijving van de atlas. Daarbij horen ook de volgende pagina's

Titelgegevens

Titel: Lüddecke-Haack, Deutscher Schulatlas
Uitgever: Justus Perthes, Gotha
Jaar: 1923 (11e druk)

Titelpagina: Deutscher Schulatlas
bearbeitet und herausgegeben von † Dr. R. Lüddecke und Prof. Dr. H. Haack
81 Karten, 8 Figuren und 7 Bilder auf 48 Seiten
Elfte, verbesserte Auflage
Gotha: Justus Perthes  1923
Vertaling:
Duitse Schoolatlas
onder redactie van † Dr. R. Lüddecke en Prof. Dr. H. Haack
81 kaarten, 8 figuren en 7 afbeeldingen op 48 bladzijden
Elfde, verbeterde druk
Gotha, Justus Perthes  1923

Band

De atlas heeft een blauwe kartonnen band  (26 × 30 cm, B × H)  met linnen rug. Op de voorkant daarvan staan de titel, de namen van de auteurs en de uitgever. De achterkant is leeg.

Inhoud

Op het schutblad voorin staat de legenda van de kaarten. Daarna komen de titelpagina en de inhoudsopgave. Vervolgens zijn er de 48 bladzijden met kaarten, dubbelzijdig bedrukt en soms met een kaart op twee bladzijden: zie de inhoudsopgave. Er is geen register.

De atlas begint met 3 bladzijden 'algemene' kaarten: kaartschalen en voorstelling van bergen, markante landschappen. Daarna zijn er 10 bladzijden met kaarten van Duitsland, Zwitserland en de Alpen. Vervolgens komen 12 bladzijden met kaarten van de Europese landen. Daarna komen in 16 bladzijden de werelddelen aan de orde. Tenslotte zijn er 6 bladzijden met, vooral thematische, kaarten van de wereld, en als laatste is er een kaart met de Aarde als hemellichaam.

De kaarten zijn vervaardigd in kleurenlithografie. De kaarten van de landen van Europa zijn meestal 'natuurkundig' gekleurd: hoogtekleuring met arcering voor bergen. Enkele kaarten (Duitsland en deelkaarten) hebben een staatkundige kleuring. Van de overzichtskaarten van de werelddelen is er zowel een natuurkundige als een staatkundige versie. De deelkaarten van de werelddelen zijn meestal natuurkundig gekleurd. Er is gebruik gemaakt van een beperkt aantal schalen – zie de lijst van kaarten, bijkaarten en schaal.

Op de kaarten staat bovenaan links steeds "Deutscher Schulatlas" en rechts het bladnummer – twee nummers als de kaart twee bladzijden beslaat. Onderaan de kaarten staan een schaalstok, de tekst "Gotha: Justus Perthes" en de schaal.

Vergelijking met eerdere uitgaven

Vergeleken met de uitgaven van vóór de eerste wereldoorlog – hier in het bijzonder de 7e druk – zijn de volgende veranderingen te constateren.

Details zijn te vinden in de vergelijkende tabel. Er is ook een pagina met plaatjes van beide atlassen ter vergelijking naast elkaar.Lüddecke-Haack, Deutscher Schulatlas, 11th edition (1923)


© M. Witkam, 2012

valid HTML    valid CSS