Lüddecke-Haack, Deutscher Schulatlas, 12e druk (1926)

See below for (a summary of) this text in English.

Hieronder staat de beschrijving van de atlas. Daarbij horen ook de volgende pagina's

Titelgegevens

Titel: Lüddecke-Haack, Deutscher Schulatlas
Uitgever: Justus Perthes, Gotha
Jaar: 1926 (12e druk)

Titelpagina: Lüddecke-Haacks Deutscher Schulatlas
Herausgegeben von Prof. Dr. Hermann Haack
96 Karten, 9 Figuren und 3 Bilder auf 48 Seiten
Zwölfte, vermehrte und verbesserte Auflage
Gotha: Justus Perthes  1926
Vertaling:
Lüddecke-Haack's Duitse Schoolatlas
onder redactie van Prof. Dr. H. Haack
96 kaarten, 9 figuren en 3 afbeeldingen op 48 bladzijden
Twaalfde, vermeerderde en verbeterde druk
Gotha, Justus Perthes  1926

Band

De atlas heeft een blauwe kartonnen band  (29,5 × 26 cm, H × B)  met linnen rug. Op de voorkant daarvan staan de titel, de namen van de auteurs en de uitgever. De achterkant is leeg.

Inhoud

Op het schutblad voorin staat de legenda van de kaarten. Daarna komen de titelpagina en de inhoudsopgave. Vervolgens zijn er de 48 bladzijden met kaarten, dubbelzijdig bedrukt en soms met een kaart op twee bladzijden: zie de inhoudsopgave. Er is geen register.

De atlas begint met een bladzijde met voorbeelden van kaartschalen en voorstelling van bergen. Daarna zijn er 12 bladzijden met geografische en thematische kaarten van Duitsland, Zwitserland en de Alpen. Vervolgens komen 12 bladzijden met kaarten van de Europese landen. Daarna komen in 16 bladzijden de werelddelen aan de orde. Tenslotte zijn er 6 bladzijden met, vooral thematische, kaarten van de wereld, en als laatste is er een kaart met de Aarde als hemellichaam.

De kaarten zijn vervaardigd in kleurenlithografie. De geografische kaarten van de landen van Europa zijn meestal 'natuurkundig' gekleurd: hoogtekleuring met arcering voor bergen. Enkele kaarten (Duitsland en deelkaarten) hebben een staatkundige kleuring. Van de overzichtskaarten van de werelddelen is er zowel een natuurkundige als een staatkundige versie. De deelkaarten van de werelddelen zijn meestal natuurkundig gekleurd. Er is gebruik gemaakt van een beperkt aantal schalen – zie de lijst van kaarten, bijkaarten en schaal.

Op de kaarten staat bovenaan links steeds "Deutscher Schulatlas" en rechts het bladnummer – twee nummers als de kaart twee bladzijden beslaat. Onderaan de kaarten staan een schaalstok, de tekst "Gotha: Justus Perthes" en de schaal.

Vergelijking met de 11e druk

De 11e en 12e druk van de atlas hebben beide 48 bladzijden kaarten, maar die zijn niet allemaal dezelfde. Uit de 11e druk zijn vervallen de kaarten van markante landschappen, Midden-Duitsland, koloniën en verbindingen, en 2 bladzijden met thematische wereldkaarten – in totaal 7 bladzijden (2/3, 13, 41, 44/45, 46). De twee kaarten van de halfronden (42, 43) zijn gecomprimeerd op één blad (42).

De 8 nieuwe kaartbladzijden in de 12e druk (4, 5, 13, 36, 43, 44/45) bestaan uit 3 thematische kaarten van Midden-Europa, een kaart van de – voormalige – Duitse koloniën, en 4 bladzijden met thematische wereldkaarten. De overige kaarten zijn dezelfde als die in de 11e druk, soms met andere bladzijnummers. Zie verder de vergelijkende tabel. Er is ook een pagina met plaatjes van beide edities ter vergelijking naast elkaar.Lüddecke-Haack, Deutscher Schulatlas, 12th edition (1926)© M. Witkam, 2014

valid HTML    valid CSS