Lüddecke, Atlas Escolar Portuguez, 1e druk (1897)

See below for (a summary of) this text in English.

Hieronder staat de beschrijving van de atlas. Daarbij horen ook de volgende pagina's

Titelgegevens

Titel: Lüddecke, Atlas Escolar Portuguez
Uitgever: Justus Perthes, Gotha
Jaar: 1897 [1e druk]

Titelpagina: Atlas Escolar Portuguez de Ricardo Lüddecke,
Doutor em Philosophia e Membro do Instituto Geographico de Justus Perthes.
Mandado organisar pela Direcção Geral de Instrucção Publica
para uso dos Lyceus e Institutos de ensino secundario.
Gotha: Justus Perthes. 1897.
Vertaling:
Portugese Schoolatlas door Richard Lüddecke,
Doctor in de filosofie en Lid van het Geografisch Instituut van Justus Perthes.
In opdracht van de Algemene Directie van het Openbaar Onderwijs
voor gebruik op Lycea en instellingen van middelbaar onderwijs.
Gotha, Justus Perthes. 1897.

Inhoud

Op het schutblad voorin staat de legenda van de kaarten. Daarna komen de titelpagina en de inhoudsopgave. Vervolgens zijn er 46 bladzijden met kaarten, dubbelzijdig bedrukt en soms met een kaart op twee bladzijden: zie de inhoudsopgave.

De atlas begint met een plattegrond van Lissabon en 10 bladzijden kaarten van Portugal en koloniën. Daarna komen 16 bladzijden voor Europa en 13 voor de andere werelddelen. Tenslotte zijn er 5 bladzijden met, vooral thematische, kaarten van de wereld, en als laatste is er een kaart met de Aarde als hemellichaam.

De kaarten zijn vervaardigd in kleurenlithografie. De kaarten van Portugal en koloniën zijn staatkundig gekleurd. De kaarten van de landen van Europa zijn meestal 'natuurkundig' gekleurd: hoogtekleuring met arcering voor bergen. Van de overzichtskaarten van de werelddelen is er zowel een natuurkundige als staatkundige versie, de deelkaarten zijn staatkundig gekleurd. Er is gebruik gemaakt van een beperkt aantal schalen – zie de lijst van kaarten, bijkaarten en schaal – waardoor de kaarten goed met elkaar vergelijkbaar zijn.

Op de kaarten staat bovenaan links steeds "R.Lüddecke:" en rechts "Atlas Escolar Portuguez" met het bladnummer – twee nummers als de kaart twee bladzijden beslaat. Onderaan de kaarten staan een schaalstok, de tekst "Gotha: Justus Perthes" en de schaal.

Vergelijking met Deutscher Schulatlas

Ruim 30 kaarten in deze atlas zijn overgenomen uit de Deutsche Schulatlas van Richard Lüddecke, maar de gebruikte kaartprojectie wordt hier niet vermeld. De meeste andere kaarten – van Portugal en koloniën en van Brazilië – zijn speciaal voor deze atlas gemaakt. De (hoofd)kaart van Zwitserland lijkt overgenomen uit de Sydow-Wagner atlas. Uit de Duitse atlas zijn enkele 'algemene' kaarten weggelaten evenals de deelkaarten van Duitsland en koloniën. Details zijn te vinden in de vergelijkende tabel. Er is ook een aparte pagina met plaatjes van de kaarten van beide atlassen ter vergelijking naast elkaar.Lüddecke, Atlas Escolar Portuguez, 1st edition (1897)


© M. Witkam, 2011
met dank aan / courtesy of:  Biblioteca Nacional de PortugalBiblioteca Nacional Digitalhttp://purl.pt/759

valid HTML    valid CSS