Lüddecke-Haack, Deutscher Schulatlas, Kleine Ausgabe, 3e druk (1902-03)

See below for (a summary of) this text in English.

Hieronder staat de beschrijving van de atlas. Daarbij horen ook de volgende pagina's

Titelgegevens

Titel: Lüddecke-Haack, Deutscher Schulatlas. Kleine Ausgabe
Uitgever: Justus Perthes, Gotha
Jaar: 1902-1903 (3e druk)

Titel op de band (titelpagina ontbreekt): Deutscher Schulatlas
bearbeitet und herausgegeben von Dr. R. Lüddecke und Dr. H. Haack.
Kleine Ausgabe.
Gotha: Justus Perthes.
Vertaling:
Duitse Schoolatlas
onder redactie van Dr. R. Lüddecke en Dr. H. Haack.
Beknopte uitgave.
Gotha, Justus Perthes.

Band

De atlas heeft een blauwe kartonnen band  (26 × 30 cm, B × H)  met linnen rug. Op de voorkant daarvan staan de titel, de namen van de auteurs, de vermelding 'Kleine Ausgabe' en de naam van de uitgever.

Op de achterkant staan gegevens over verschillende schoolatlassen en andere geografische uitgaven van Justus Perthes.

Inhoud

Op het schutblad voorin staat de legenda van de kaarten. Daarna komen de titelpagina en de inhoudsopgave – afwezig in dit exemplaar. Vervolgens zijn er de 33 bladzijden met kaarten, dubbelzijdig bedrukt en soms met een kaart op twee bladzijden: zie de lijst van kaarten, bijkaarten en schaal. De laatste kaart staat op het schutblad achterin.

De atlas begint met 11 bladzijden kaarten van Duitsland, Zwitserland en de Alpen. Daarna komen 8 bladzijden voor de andere Europese landen en 10 bladzijden voor de werelddelen en de Duitse koloniën. Tenslotte zijn er 3 bladzijden met thematische kaarten van de wereld en een bladzijde over de Bijbelse geschiedenis.

De kaarten zijn vervaardigd in kleurenlithografie. De kaarten van de landen van Europa zijn meestal 'natuurkundig' gekleurd: hoogtekleuring met arcering voor bergen. Enkele kaarten (Duitsland en deelkaarten) hebben een staatkundige kleuring. Van de overzichtskaarten van de werelddelen is er meestal zowel een natuurkundige als een staatkundige versie.

Op de kaarten staat bovenaan links steeds "Deutscher Schulatlas" en rechts "Kleine Ausgabe" met het bladnummer – twee nummers als de kaart twee bladzijden beslaat. Onderaan de kaarten staan een schaalstok, de tekst "Gotha: Justus Perthes" en de schaal.

Vergelijking met de volledige uitgave

In de beknopte uitgave zijn 17 van de 51 bladzijden met kaarten uit de volledige uitgave weggelaten. Enkele kaarten zijn samengevoegd (onder andere: Frankrijk en Oostenrijk-Hongarije, Duitse koloniën). Er is een kaart toegevoegd over de geschiedenis van Duitsland, en een kaart over de Bijbelse geschiedenis. Alle details staan in de vergelijkende tabel. Er is ook een pagina met plaatjes van beide atlassen ter vergelijking naast elkaar.Lüddecke-Haack, Deutscher Schulatlas, Kleine Ausgabe, 3rd edition (1902-03)


© M. Witkam, 2012

valid HTML    valid CSS