Justus Perthes' Staatsbürger-Atlas, 1e-4e druk (1896-1904)

See below for (a summary of) this text in English.

Hieronder staat de beschrijving van de atlas. Daarbij horen ook de volgende pagina's

en ook

Titelgegevens

Titel: Staatsbürger-Atlas
Uitgever: Justus Perthes, Gotha
Jaar: 1896-1904 (1e-4e druk)

Titelpagina (2e druk, 1896): Justus Perthes' Staatsbürger-Atlas.
24 Kartenblätter mit über 60 Darstellungen
zur Verfassung und Verwaltung des Deutschen Reichs und der Bundesstaaten.
Mit Begleitworten.
Von Paul Langhans.
2. Auflage.
Gotha: Justus Perthes.  1896.
Vertaling:
Justus Perthes' Staatsburgeratlas
24 kaartbladen met meer dan 60 afbeeldingen
bij de staatsinrichting en het bestuur van het Duitse Rijk en de bondsstaten.
Met begeleidende tekst.
Door Paul Langhans.
2e druk.
Gotha: Justus Perthes. 1896.

Titelpagina (4e druk, 1904): Justus Perthes' Staatsbürger-Atlas.
24 Blätter mit über 100 Karten, Diagrammen und Abbildungen
zur Verfassung und Verwaltung des Deutschen Reiches und der Bundesstaaten.
Von Paul Langhans.
Mit Begleitworten.
Vierte Auflage.
Gotha: Justus Perthes.  1904.
Vertaling:
Justus Perthes' Staatsburgeratlas
24 bladen met meer dan 100 kaarten, diagrammen en afbeeldingen
bij de staatsinrichting en het bestuur van het Duitse Rijk en de bondsstaten.
Met begeleidende tekst.
Door Paul Langhans.
Vierde druk.
Gotha: Justus Perthes. 1904.

Band

De atlas heeft een band van bruin 'calico' (gedrukt katoen) van  10,5 × 17,5 cm (B × H).  Op de voorkant staat de titel "Justus Perthes' Staatsbürger-Atlas" en de naam van de auteur. De titel staat ook op de rug van de band.

In de 2e druk (1896) zijn de schutbladen onbedrukt. In de 4e druk (1904) wordt op de schutbladen reclame gemaakt voor enkele andere uitgaven van Justus Perthes

Zie ook de pagina met plaatjes van de 4e druk.

Inhoud

De atlas bevat een titelpagina, twee bladzijden inhoudsopgave en een bladzijde voorwoord. In de 2e druk is er daarna een begeleidende tekst van 32 bladzijden. In de 4e druk is er eerst een trefwoordenregister van 4 bladzijden en daarna 16 bladzijden begeleidende tekst. Tenslotte zijn er 24 kaartbladen met afmetingen  19,5 × 17 cm,  in kleur, enkelzijdig gedrukt op steviger papier dan dat van de tekstpagina's. Er is geen plaatsnamenregister.

De kaarten zijn vervaardigd in kopergravure en gedrukt in kleurenlithografie. Bovenaan de kaart staat steeds de naam van de auteur en van het blad, de titel "Staatsbürger-Atlas" en het nummer van het blad. Onderaan staat de schaal, de tekst "Gotha: Justus Perthes" en een schaalstok. Gegevens over cartografen of graveurs ontbreken.

In de atlas worden de volgende onderwerpen over Duitsland behandeld.

Details zijn te vinden in de volgende tabellen.

Uitgaven

Van deze atlas zijn vier uitgaven verschenen, de 1e en 2e druk in 1896-1897, de 3e en 4e in 1903-1904. Vanaf de 3e druk zijn er drie kaarten over het middelbaar onderwijs opgenomen. De drie kaarten over kerkelijke structuur en sociale voorzieningen zijn daarbij samengevoegd tot één kaartblad, en de kaart over juridische systemen is vervallen. Daardoor blijft het totale aantal kaarten 24.

De hoofdkaarten zijn ongeveer gelijk gebleven, maar in de latere drukken zijn veel bijkaartjes veranderd of toegevoegd. Details zijn te vinden in de vergelijkende tabel van de 2e en de 4e druk. De kleuren zijn, in ieder geval in de 4e druk, feller dan in de 2e druk. Op de pagina met plaatjes staan de overeenkomstige kaarten uit de 2e en de 4e druk zoveel mogelijk naast elkaar.


Geraadpleegde exemplarenJustus Perthes' Staatsbürger-Atlas, 1st-4th editions (1896-1904)


Copies consulted© M. Witkam, 2011

valid HTML    valid CSS