Taschenatlas von Deutschland, 14e-24e druk (1950-1961)
Die beiden deutschen Staaten, 24e-28e druk (1961-1966)

See below for (a summary of) this text in English.

Hieronder staat de beschrijving van de atlas. Daarbij horen ook de volgende pagina's

Titelgegevens

Titel: Taschenatlas von Deutschland, Die beiden deutschen Staaten
Uitgever: Justus Perthes en VEB Hermann Haack, Gotha
Jaar: 1950-1966 (14e-28e druk)

Zie ook de pagina met uitgebreide titelgegevens van alle geraadpleegde exemplaren.

Titelpagina 14e druk, 1950: Justus Perthes Taschenatlas von Deutschland
(Früher: Taschenatlas vom Deutschen Reich)
14., völlig neubearbeitete Auflage
40 Karten mit Namenverzeichnis
Justus Perthes Gotha  1950
Vertaling:
Justus Perthes Zakatlas van Duitsland
(Vroeger: Zakatlas van het Duitse Rijk)
14e volledig vernieuwde druk
40 kaarten met plaatsnamenregister
Justus Perthes Gotha  1950

Titelpagina 18e druk, 1953: Taschenatlas von Deutschland
40 Karten mit Index und statistischem Text
Achtzehnte, berichtigte und erweiterte Auflage
1953  VEB Geographisch-Kartographische Anstalt Gotha
Vertaling:
Zakatlas van Duitsland
40 kaarten met register en statistische gegevens
18e herziene en uitgebreide druk
1953  VEB Geographisch-Kartographische Anstalt Gotha

Titelpagina 25e druk, 1961: Die beiden deutschen Staaten  Taschenatlas
25. berichtigte Auflage des Taschenatlas "Deutschland"
VEB Hermann Haack Geographisch-Kartographische Anstalt Gotha  1961
Vertaling:
De twee Duitse Staten  Zakatlas
25e herziene druk van de Zakatlas "Duitsland"
VEB Hermann Haack Geographisch-Kartographische Anstalt Gotha  1961

Band

De atlassen uit deze reeks hebben een groot aantal verschillende banden, eerst van grijs, blauwgrijs of beige karton (soms met linnen beplakt), later van buigzame groene kunststof. De titel staat meestal op de voorkant van de band en ook altijd op de rug. Enkele uitgaven hebben een stofomslag. De afmetingen van de banden zijn steeds ongeveer  10 × 17 cm (B × H).  Op het schutblad voorin, in 1966 ook achterin, staat steeds het bladoverzicht.

Inhoud

De atlas bevat een titelpagina met op de achterkant meer gegevens over druk, uitgave en auteurs. Daarna komt de inhoudsopgave op één bladzijde, in latere uitgaven twee bladzijden. In de uitgaven 1953-1961 is er vervolgens een bladzijde met uitspraakregels voor plaatsnamen in Duitsland en de buurlanden. Daarna komen statistische gegevens van Duitsland; het aantal bladzijden daarvan varieert van 8 tot 42, doordat steeds meer gegevens zijn opgenomen en doordat later is overgestapt op een ander lettertype. Dan komen de 40 kaartbladen  (19,5 × 17 cm)  en het register; in de uitgaven 1962-1966 komt het register vóór de kaarten. In de vroege uitgaven heeft het register 87 of 88 bladzijden; in latere uitgaven varieert dat aantal van 96 tot 110, ook weer veroorzaakt door een ander lettertype.

Het eerste kaartblad geeft een overzicht van Duitsland op de schaal  1:5.000.000.  De overige 39 bladen geven Duitsland weer op de schaal  1:750.000.  De kaarten zijn oorspronkelijk waarschijnlijk lithografisch gedrukt; in de 28e druk (1966) staat een mededeling over offsetdruk. Bovenaan de kaarten staan steeds naam en nummer van het blad, onderaan de schaal en een schaalstok; in de marges staan naam en nummer van de aanliggende bladen. De grenzen van de staatkundige eenheden zijn groen gekleurd. Het reliëf wordt in bruine arcering aangegeven. Rivieren, meren en zeeën zijn blauw gekleurd, wegen rood en spoorwegen zwart.

De kaarten uit deze atlas zijn gebaseerd op, maar niet rechtstreeks gekopieerd uit, de kaarten van Duitsland in de 10e druk van Stieler Hand-Atlas. De kaarten in de Hand-Atlas hebben de schaal  1:925.000  en die in de zakatlas  1:750.000.  De kaarten zijn dus enigszins vergroot, wat de leesbaarheid ten goede komt. Ook zijn de nodige vereenvoudigingen aangebracht, zoals in het kleurgebruik. Zie voor een voorbeeld de pagina met plaatjes.

Uitgaven

In de periode 1950-1966 zijn de 14e tot en met de 28e druk van de atlas verschenen. Hierboven zijn al enkele wijzingen in het aantal tekstpagina's genoemd. De overzichtskaart verandert van uiterlijk door het verdwijnen van de bezettingszones en – later – een nadruk op de twee Duitse staten. Een in het oog lopende verandering op de deelkaarten is de vorming van de deelstaat Baden-Württemberg in West-Duitsland en de nieuwe administratieve indeling van Oost-Duitsland (beide in 1952). De kaarten zijn natuurlijk ook steeds bijgewerkt.

Vergelijking met eerdere uitgaven

Een vergelijking met de 7e-13e druk (1925-1938) is nauwelijks zinvol. Het grondgebied van Duitsland is veel kleiner geworden, maar door de grotere schaal  (1:750.000  in plaats van  1:1.500.000)  is het aantal deelkaarten van Duitsland juist toegenomen (39 in plaats van 19). De kaarten zijn nu gebaseerd op de 10e druk van Stielers Hand-Atlas. In de 7e-13e druk waren de kaarten uitsneden uit die van de 9e druk. Daardoor is het 'aanzicht' van de kaarten helemaal veranderd.


Bronnen:

Geraadpleegde exemplarenTaschenatlas von Deutschland, 14th-24th editions (1950-1961)
Die beiden deutschen Staaten, 24th-28th editions (1961-1966)
© M. Witkam, 2012

valid HTML    valid CSS