Justus Perthes See-Atlas, 14e druk (1944)

See below for (a summary of) this text in English.

Hieronder staat de beschrijving van de atlas. Daarbij horen ook de volgende pagina's

Titelgegevens

Titel: See-Atlas
Uitgever: Justus Perthes, Gotha
Jaar: 1944 (14e druk)

Titelpagina: Justus Perthes See-Atlas
Mit 41 mehrfarbigen Karten
und einer Darstellung der wichtigsten nautischen Fragen
mit 190 Abbildungen im Text und auf Tafeln
XIV. Auflage
Unter Mitwirkung von W. Möckel - Hamburg völlig neu bearbeitet von
L. Schubart - Hamburg und H. Garbe - Berlin
Justus Perthes Gotha  1944
Vertaling:
Justus Perthes' Zeeatlas
Met 41 kaarten in kleur
en een beschrijving van de belangrijkste nautische kwesties
met behulp van 190 afbeeldingen in de tekst, en in tabellen
14e druk
Met mederwerking van W. Möckel in Hamburg volledg vernieuwd door
L. Schubart in Hamburg en H. Garbe in Berlijn
Justus Perthes Gotha  1944

Band

De atlas heeft een beige kartonnen band  (10,5 × 17 cm; B × H)  met een blauwe linnen rug. Op de voorkant staat de titel "Justus Perthes See Atlas" met het logo van Justus Perthes in de vorm van het monogram JP. De titel staat ook op de rug van de band.

Inhoud

De atlas bevat een titelpagina, 2 bladzijden inleiding, 3 bladzijden met de inhoud van het tekstdeel en 1 bladzijde inhoudsopgave van de afbeeldingen en kaarten. Daarna komen 92 bladzijden tekst met een behandeling van allerlei nautische begrippen, 7 bladen (van elk 2 bladzijden) met afbeeldingen in kleur van (onder andere) navigatie en scheepstypen, 3 bladzijden met toelichting bij de eerste 17 kaarten, en tenslotte 41 kaartbladen met afmetingen  19,5 × 16,5 cm,  in kleur, enkelzijdig gedrukt op steviger papier dan dat van de tekstpagina's. Er is geen plaatsnamenregister.

De atlas begint met 17 kaarten over de ontwikkeling van Duitse scheepvaart en marine. Daarna komen de eigenlijke zeekaarten: 2 kaarten van de sterrenhemel, een staatkundige kaart van de wereld en 3 bladen met thematische wereldkaarten – aardmagnetisch veld, isothermen en zeestromen, isothermen en wind. De overige 18 kaarten geven een beeld van de oceanen en andere zeeën, met onder andere gegevens over winden en zeestromen. De nadruk ligt natuurlijk op de drukst bevaren zeeën. Verder bevatten ze ruim 120 bijkaartjes van havens, zeestraten en dergelijke. Sommige kaarten bestaan zelfs uitsluitend uit zulke bijkaartjes. Zie voor de details de lijst van kaarten, bijkaarten en schaal.

Bijna alle zeekaarten zijn getekend in zijn getekend in de Mercatorprojectie. Deze is gebruikelijk op zeekaarten omdat in die projectie een vaste kompaskoers – een loxodroom – een rechte lijn op de kaart is. Een nadeel van deze projectie is dat de schaal op verschillende breedten nogal kan variëren, dus zeker op overzichtskaarten van grotere gebieden.

De kaarten zijn vervaardigd in kopergravure en in kleur gedrukt. Bovenaan de kaart staat steeds de naam van het blad, de titel "See-Atlas" en het nummer van het blad. Onderaan staat de tekst "Gotha: Justus Perthes" en vaak de schaal of een schaalstok. Gegevens over cartografen of graveurs ontbreken.

Vergelijking met de vorige uitgaven

Vergeleken met de 13e druk is het tekstdeel aanzienlijk uitgebreid, van 53 bladzijden naar 92. Nieuw zijn ook de 8 bladen met afbeeldingen. Verder is het aantal kaartbladen veel groter geworden, 41 in plaats van 24. Dat komt vooral door toevoeging van de kaarten (nummers 1-17) over de ontwikkeling van Duitse scheepvaart en marine. De andere 24 kaarten (nummers 18-41) zijn vrijwel identiek aan de kaarten uit de eerdere uitgaven (nummers 1-24); alleen de wereldkaart heeft een iets ander onderschrift. Ook de volgorde is dezelfde.Justus Perthes See-Atlas, 14th edition (1944)


© M. Witkam, 2011

valid HTML    valid CSS