Kleiner Handatlas der ganzen Welt (ca. 1934)

See below for (a summary of) this text in English.

Hieronder staat de beschrijving van de atlas. Daarbij horen ook de volgende pagina's

Titelgegevens

Titel: Kleiner Handatlas der ganzen Welt
Uitgever: A.G. für Papier, Druck und Verlag, Basel (Justus Perthes, Gotha)
Jaar: ca. 1934

Titelpagina: Kleiner Handatlas der ganzen Welt
[logo Papier Druck Verlag]
Verlag:
A.G. für Papier, Druck u. Verlag, Basel, Nauenstr. 10
Vertaling:
Kleine Handatlas van de gehele Wereld
[logo Papier Druck Verlag]
Uitgever:
A.G. für Papier, Druck u. Verlag, Basel, Nauenstr. 10

Band

De atlas is met nietjes gebonden in een eenvoudig geelbruin omslag van dik papier met afmetingen  20,5 × 17 cm (B × H).  Op de voorkant staat de titel van de atlas – identiek aan de titelpagina. Op de achterkant staat een advertentie van de boekdrukkerij van Emil Steiner. Aan de binnenkanten wordt reclame gemaakt voor enkele boeken van Emil Steiner.

Inhoud

De atlas heeft een titelpagina, 1 bladzijde met de inhoudsopgave, 18 bladzijden met statistische gegevens over de verschillende landen en 20 bladzijden met kaarten van  20,5 × 17 cm (B × H),  in kleur, ongevouwen, enkelzijdig gedrukt op steviger papier dan dat van de tekstpagina's. Er is geen plaatsnamenregister.

De atlas begint met een wereldkaart. Daarna zijn er 11 kaarten van Europese landen, 3 kaarten van Azië, 1 van Afrika en 1 van Australië, en 3 van Noord- en Zuid-Amerika. Zie ook de inhoudsopgave. Vanwege het formaat van de kaarten is de schaal klein. Zo hebben de overzichtskaarten van de werelddelen de schaal 1:60.000.000 (Europa 1:30.000.000). De andere schalen zijn daar veelvouden van, zoals 1:7.500.000 (de meeste landen in Europa) en 1:1.875.000 (Zwitserland). Zie voor de details de lijst van kaarten, bijkaarten en schaal. Ondanks die kleine schaal staan er veel gegevens op de kaarten zonder dat ze overvol zijn.

De kaarten zijn vervaardigd in kopergravure en lithografisch gedrukt. Alle kaarten behalve de wereldkaart zijn staatkundig gekleurd (randkleur). Bovenaan de kaart staan steeds de naam het blad, de titel "Weltatlas" en het nummer van het blad. Onderaan staan de schaal, de tekst "Gotha: Justus Perthes" en een schaalstok.

Vergelijking met Perthes Taschenatlas der ganzen Welt

De kaarten en de tekstpagina's in de Zwitserse uitgave zijn ongevouwen ingebonden. De atlas is daardoor bijna twee keer zo breed als de Duitse uitgave, en ook veel dunner. Eén tekstpagina in deze uitgave bevat evenveel tekst als twee tekstpagina's in de Duitse uitgave.

Van de 24 kaarten uit de Duitse uitgave zijn er vier weggelaten: de drie detailkaarten van Duitsland en de kaart van Midden-Amerika en West-Indië. De kaarten hebben daardoor bijna allemaal een ander nummer dan in de Duitse uitgave. Op de kaarten zijn (rechtsboven) de titel van de atlas en het kaartnummer in een ander lettertype gezet. Er staan geen letters of cijfers in de marge van de kaarten – in de Duitse uitgave waren die wel aanwezig voor gebruik van het (niet aanwezige) register. De 18 tekstpagina's – overeenkomend met 36 gevouwen pagina's – bestaan uit delen van de bladzijden 22-96 in de Duitse uitgave.

Details zijn te vinden in de vergelijkende tabel. Er is ook een pagina met plaatjes van beide uitgaven ter vergelijking naast elkaar.Kleiner Handatlas der ganzen Welt (ca. 1934)


© M. Witkam, 2011

valid HTML    valid CSS