Perthes Taschenatlas der ganzen Welt, 72e-79e druk (1940-1944)

See below for (a summary of) this text in English.

Hieronder staat de beschrijving van de atlas. Daarbij horen ook de volgende pagina's

en ook

Titelgegevens

Titel: Taschenatlas der ganzen Welt
Uitgever: Justus Perthes, Gotha
Jaar: 1940-1944 (72e-79e druk)

Titelpagina 72e druk (1940): Justus Perthes' Taschenatlas der ganzen Welt
72., stark erweiterte und von Grund auf neubearbeitete Auflage
44 Karten in Kupferstich
[logo Justus Perthes]
Gotha: Justus Perthes  1940
Vertaling:
Justus Perthes Zakatlas van de gehele Wereld
72e, zeer uitgebreide en geheel nieuw bewerkte uitgave
44 kaarten in kopergravure
[logo Justus Perthes]
Gotha, Justus Perthes  1940

Titelpagina 75e druk (1941): Justus Perthes' Taschenatlas der ganzen Welt
75. Auflage
44 Karten in Kupferstich
[logo Justus Perthes]
Gotha: Justus Perthes  1941

Titelpagina 76e druk (1942): Justus Perthes' Taschenatlas der ganzen Welt
76. Auflage
45 Karten in Kupferstich
[logo Justus Perthes]
Gotha: Justus Perthes  1942

Band

De eerste uitgaven (1940-1942) hebben een band van groen 'calico' (gedrukt katoen). Bij de latere uitgaven (1943-1944) is de band van karton met een linnen rug. De afmetingen zijn  10,5 × 17 cm (B × H).  Op de voorkant staat de titel "Justus Perthes Taschenatlas der ganzen Welt" met het logo van Justus Perthes in de vorm van het monogram JP. De titel staat ook op de rug. Op het schutblad voorin staat het bladoverzicht van de detailkaarten van Duitsland.

Inhoud

De atlas bevat een titelpagina, 1 bladzijde voorwoord, 1 bladzijde overzicht van de kaarten en 3 bladzijden met inhoudsopgave van het statistische deel (geordend op land). Daarna komen 16 bladzijden met allerlei gegevens over de wereld in het algemeen en 96 of 94 bladzijden met vooral statistische gegevens over de verschillende landen (geordend op werelddeel). Vanaf de 75e druk (1941) zijn er 2 tekstpagina's minder omdat de gegevens over Estland, Letland en Litouwen (geannexeerd door de Sovjet-Unie) zijn weggelaten. Daarna komen de 44 of 45 kaarten met afmetingen  20 × 17 cm,  in kleur, enkelzijdig gedrukt op steviger papier dan dat van de tekstpagina's. Er is geen plaatsnamenregister.

De atlas begint met een wereldkaart. Daarna komen een kaart van Europa, een overzichtskaart en 23 of (vanaf de 76e druk, 1942) 24 deelkaarten van Duitsland. De overige Europese landen staan op 9 kaarten en voor de rest van de wereld zijn er nog eens 9 kaarten: 3 van Azië, 1 van Afrika en 1 van Australië, en 4 van Noord- en Zuid-Amerika. Zie ook de inhoudsopgave.

De kaarten hebben min of meer uniforme schalen. De overzichtskaarten van de werelddelen hebben de schaal 1:60.000.000 (Europa 1:30.000.000). De andere schalen zijn daar veelvouden van, zoals 1:7.500.000 (de meeste landen in Europa) en 1:1.500.000 (de detailkaarten van Duitsland). Zie voor alle gegevens de lijst van kaarten, bijkaarten en schaal. Ondanks de kleine schaal staan er veel gegevens op de kaarten. De detailkaarten van Duitsland zijn daardoor wel erg vol geworden.

De kaarten zijn vervaardigd in kopergravure en gedrukt in kleur. Alle kaarten zijn staatkundig gekleurd (randkleur; voor enkele Sovjet-republieken vlakkleur). Bovenaan de kaart staan steeds de naam van het blad, de titel "Taschen-Atlas" en het nummer van het blad. Onderaan staan de schaal, de tekst "Gotha: Justus Perthes" en een schaalstok.

Vanaf de 75e druk staat er een graveerdatum op de kaarten. In de 78e en 79e druk wordt ook de datum vermeld tot waarop de kaarten zijn bijgewerkt (Stand).

Zie ook de tabel van kaarten en datering.

Uitgaven

In de periode 1940-1944 zijn de 72e tot en met de 79e druk verschenen. In 1941 en in 1943 verschenen zelfs twee uitgaven. De oplage was ook erg hoog, vaak meer dan 50.000 exemplaren (in 1944 zelfs ruim 150.000). Vanaf de 75e druk heeft het tekstdeel 2 bladzijden minder (Estland, Letland en Litouwen geannexeerd door de Sovjet-Unie). Vanaf de 76e druk is er een kaart meer (regio Lwów / Lemberg geannexeerd door Duitsland).

Op de kaarten zijn de frequente staatkundige veranderingen zorgvuldig bijgehouden, in het bijzonder op die van Europa, Duitsland, de Donaulanden, Oost-Europa en de Balkan. Details zijn te vinden in de tabellen staatkundige veranderingen per uitgave en staatkundige veranderingen op de kaarten.

Vergelijking met eerdere uitgaven

Het opvallendste verschil met de 60e-71e druk (1924-1937) is het veel grotere aantal kaarten: 44 (of 45) in plaats van 24. Dat komt natuurlijk vooral door het opnemen van 23 (of 24) detailkaarten van Duitsland; de 3 deelkaarten van Duitsland uit de eerdere uitgaven zijn daarbij vervallen. Verder is er, afgezien van een nieuwe wereldkaart, niet veel veranderd. Zie ook de tabel met een vergelijking met Perthes Taschenatlas (1924-1937) en de aparte pagina met plaatjes van beide atlassen ter vergelijking naast elkaar.

Hoewel er eerder een Taschenatlas vom Deutschen Reich (zakatlas van Duitsland) was verschenen, met kaarten van Duitsland op dezelfde schaal als in deze atlas, zijn die kaarten toch niet rechtstreeks gebruikt; de uitsnede in deze atlas is heel anders. Alleen het basismateriaal, de kaart van Duitsland uit de 9e druk van Stielers Hand-Atlas, is hetzelfde.

Opvallend is de overeenkomst met de Welt-Atlas der Deutschen Buch-Gemeinschaft (ca. 1928). Daarin staan 15 detailkaarten van Duitsland die dezelfde basis en dezelfde uitsnede hebben als die in deze atlas. De andere 8 (of 9) in deze atlas zijn kaarten van gebieden die later door Duitsland zijn geannexeerd. Details staan in de tabel van vergelijking met Welt-Atlas DBG en op de aparte pagina met plaatjes van beide atlassen.


Oplage zakatlas (1907-1983)

Geraadpleegde exemplarenPerthes Taschenatlas der ganzen Welt, 72nd-79th editions (1940-1944)
© M. Witkam, 2011

valid HTML    valid CSS