Spruner-Menke, Atlas antiquus, 3e druk (1865)

See below for (a summary of) this text in English.

Hieronder staat de beschrijving van de atlas. Daarbij horen ook de volgende pagina's

Titelgegevens

Titel: Spruner-Menke, Atlas antiquus
Uitgever: Justus Perthes, Gotha
Jaar: 1865 (3e druk)

Duitse titelpagina met inhoudsopgave: Dr. Karl von Spruner's Historisch-Geographischer Hand-Atlas.
Erste Abtheilung: Atlas antiquus.
Ein und dreissig in Kupfer gestochene colorirte Karten mit CXXVIII Nebenkarten
nebst erläuternden Vorbemerkungen.
Dritte Auflage.
Gotha: Justus Perthes.
Inhalt: [Inhoudsopgave]
Vertaling:
Dr. Karl von Spruners historisch-geographische Handatlas.
Eerste afdeling: Atlas antiquus.
eenendertig in koper gegraveerde kaarten in kleur met 128 bijkaarten
en een toelichtende tekst.
Gotha: Justus Perthes.
Inhoud:
[Inhoudsopgave]

Latijnse titelpagina met inhoudsopgave: Spruner-Menke Atlas Antiquus.
Karoli Spruneri opus tertio edidit Theodorus Menke.
Insunt tabulae hae:
[Inhoudsopgave]
et tabellae tabularum marginibus inclusae CXXXVIII.
Gothae: sumptibus Justi Perthes.  Anno MDCCCLXV.
Vertaling:
Spruner-Menke Atlas Antiquus.
Derde uitgave van het werk van Karl von Spruner door Theodor Menke.
Bevat de volgende kaarten:
[Inhoudsopgave]
met inbegrip van 128 bijkaartjes.
Gotha: uitgegeven door Justus Perthes.  1865.

Band

Dit exemplaar van de atlas heeft een band van blauw 'calico' (gedrukt katoen); de afmetingen zijn  38 × 46 cm (H × B).  De kaarten zijn ongevouwen ingebonden. Op de voorkant van de band staat de titel binnen gepreegde ornamenten. Er zijn ook exemplaren waarbij de kaarten gevouwen zijn ingebonden. De atlas is dan even hoog maar natuurlijk maar half zo breed.

Inhoud

De atlas heeft een Duitse titelpagina met inhoudsopgave, een Latijnse titelpagina met ook een inhoudsopgave, een voorwoord en toelichtende tekst van 17 bladzijden, en 31 kaartbladen. De kaarten geven een beeld van de wereld zoals die in de klassieke oudheid bekend was, van ongeveer 1000 v. Chr. tot 300 n. Chr. Het kaartendeel is onderverdeeld in twee afdelingen, de eerste voor een totaaloverzicht van de betreffende periode, en de tweede voor de tijd van het Romeinse Rijk.

In het voorwoord geeft Theodor Menke een uitgebreide toelichting bij de afzonderlijke kaarten. Hij noemt daar ook de bronnen die hij geraadpleegd heeft. De kaarten behandelen de wereld zoals die bekend was in de Oudheid, dus Griekenland en het Midden-Oosten – het rijk van Alexander de Grote – en het Romeinse Rijk, met aangrenzende gebieden. Bijna alle kaarten bevatten de nodige bijkaarten om details of een bepaalde periode duidelijk te maken.

De kaarten zijn opgesteld in het Latijn (zie ook de vertaling). Ze zijn vervaardigd in kopergravure en met de hand gekleurd: randkleur voor de staatkundige indeling. Rechtsboven staat de tekst 'Spruner-Menke Atlas antiquus Nº ' met het bladnummer in Romeinse cijfers. Onderaan staat op 29 van de 31 kaarten links de naam van de cartograaf, Friedrich von Stülpnagel of Theodor Menke (correctie). In het midden staat steeds de tekst 'Gothae: Justus Perthes'. Rechts staat de graveerdatum zoals  VII.III.  dat wil zeggen juli 1863 (dus de maand en het laatste cijfer van het jaar), soms voorafgegaan door de naam van de graveur. Alle andere informatie, zoals de naam van het blad of een schaalstok, staat binnen het kaartkader.

Uitgaven

Volgens de titelpagina is de atlas uitgegeven in 1865. In dit exemplaar hebben de kaarten graveerdata van 1863 tot 1868. De atlas is dus ook na 1865 verder bijgewerkt. Hij werd nog te koop aangeboden in de uitgeverscatalogus van 1935 (!)

In 1893, dus na het overlijden van Theodor Menke (1819-1892), werd begonnen met een nieuwe bewerking (Neubearbeitung) van de atlas. De redacteur was Wilhelm Sieglin, later Max Kiessling. Van de geplande 34 kaartbladen zijn er tot 1909 maar 25 verschenen. In de uitgeverscatalogus van 1935 wordt ook deze uitgave nog vermeld, met de aantekening dat de voltooiing niet waarschijnlijk is: "Fortsetzung unwahrscheinlich".

Vergelijking met de 1e druk

Vergeleken met de 1e druk is de atlas nogal veranderd, zoals Theodor Menke in het voorwoord al opmerkt. Het aantal kaarten is toegenomen van 27 tot 31. Er zijn 13 nieuwe kaarten gekomen in de plaats van 9 eerdere kaarten. Ook de andere kaarten zijn grondig bewerkt, en soms van andere bijkaarten voorzien. Ook de volgorde van de kaarten is in de 3e druk systematischer, met eerst overzichtskaarten en daarna kaarten over de tijd van het Romeinse Rijk.

Alle details zijn te vinden in de vergelijkende tabel. Er is ook een pagina met plaatjes van beide edities ter vergelijking naast elkaar.Spruner-Menke, Atlas antiquus, 3rd edition (1865)© M. Witkam, 2014

valid HTML    valid CSS