Stielers Hand-Atlas, 1e druk (1834-1845)

See below for (a summary of) this text in English.

Hieronder staat de beschrijving van de atlas. Daarbij hoort ook de volgende pagina

Titelgegevens

Titel: Stielers Hand-Atlas
Uitgever: Justus Perthes, Gotha
Jaar: 1834 (75 kaartbladen), 1835-1838 (77), 1839-1840 (81), 1841-1843 (82), 1844 (83)

Titelpagina (1834): Stieler's Hand-Atlas über alle Theile der Erde und über das Weltgebäude
Vollständige Ausgabe. 1834.
75 Karten nebst einem Hefte Vorbemerkungen und Erläuterungen.
Inhalt ...
Vertaling:
Stielers Handatlas van de gehele aarde en van het heelal
Volledige uitgave, 1834
75 kaartbladen en een boekje met inleidende opmerkingen en toelichting
Inhoud ...

Titelblad (Nº 1): Hand-Atlas über alle Theile der Erde
nach dem neuesten Zustande
und über das Weltgebäude
Herausgegeben von Adolf Stieler, bearbeitet von Demselben so wie von
C.G. Reichard, H. Hübbe, F. v. Stülpnagel, H. Berghaus u. I.C. Bär.
[Grundriss von Gotha]
Gotha bei Justus Perthes
Vertaling:
Handatlas van de gehele aarde, volgens de laatste gegevens, en van het heelal
Onder redactie van Adolf Stieler, vervaardigd door hemzelf en ook door
C.G. Reichard, H. Hübbe, F. v. Stülpnagel, H. Berghaus en I.C. Bär.
[plattegrond van Gotha]
Gotha, Justus Perthes

Inhoud

De (gebonden) atlas kan een titelpagina bevatten, zoals hierboven beschreven. Daarop staan dan ook het jaartal van uitgave en de inhoudsopgave. Die titelpagina kan aan de buiten- of de binnenkant van de band geplakt zijn, of als een apart blad ingebonden.

Daarnaast bevat de atlas ook een titelblad, meteen kaartblad Nº 1, met titel, namen van de redacteur Adolf Stieler en de andere auteurs, de plattegrond van Gotha (waar de atlas werd vervaardigd) en de naam van de uitgever Justus Perthes – of eigenlijk de grondlegger van de uitgeverij, want hij was na zijn dood in 1816 opgevolgd door zijn zoon Wilhelm Perthes (1793-1853).

Oorspronkelijk bevatte de atlas als blad Nº 2.3 een 'grafische bladwijzer' met een verkleind beeld van het elk kaartblad. Dit blad is in 1841 vervangen door een kaart van de voorkant van de maan. Daarna komen 2 (later 3) bladen met het zonnestelsel en de sterren, wat ook in de titel van de atlas wordt beloofd: "und über das Weltgebäude".

De verdere kaarten zijn vooral topografisch van aard. De nadruk ligt op Europa, en natuurlijk in het bijzonder op Duitsland. Ook van de meeste andere Europese landen – Frankrijk, de Britse Eilanden, Scandinavië, Oostenrijk, Nederland en België, Italië, later ook Spanje en Portugal – zijn overzichtskaarten en deelkaarten opgenomen. De wereld buiten Europa was in die tijd in Europa alleen nog maar in grote lijnen bekend. Zo verscheen er pas in 1845 voor het eerst een kaart van het zuidelijke deel van Afrika; vóór die tijd zou zo'n kaart grotendeels leeg zijn geweest. Zie voor de details de lijst van kaarten en datering.

Van veel kaarten is de naam van de tekenaar/cartograaf bekend: zie de lijst van cartografen. Uit het overzicht daarbij blijkt dat de meeste kaarten getekend zijn door Adolf Stieler of Friedrich von Stülpnagel. De andere cartografen die op het titelblad van de atlas worden genoemd (Reichard, Hübbe, Berghaus en Bär) hebben een veel bescheidener bijdrage geleverd.

Omdat de volledige atlas vrij kostbaar was (19 Thaler), was er ook een 'middenuitgave' leverbaar (13 Thaler), met een ruime selectie van 63 (na 1844: 64) van de 75-83 kaarten uit de volledige atlas. Om deze middenuitgave te onderscheiden van de volledige atlas, zijn de kaarten genummerd met Romeinse cijfers; zie het overzicht. Van de beknopte uitgave met 31 kaartbladen heb ik geen nadere gegevens.

Vergelijking met de uitgave van 1831

De uitgave van 1831 was de eerste volledige, maar nog min of meer experimentele, uitgave in 75 kaartbladen van Stielers Hand-Atlas. De inhoud van de uitgave uit 1834 wijkt daar op enkele punten van af.

In latere jaren is de atlas gestaag uitgebreid.

Sommige bladen hebben een andere naam gekregen, en soms ook een andere inhoud. Zo is de 'grafische bladwijzer' op blad 2.3 in 1841 vervangen door een kaart van de maan. Zie voor de details de tabellen.

De inhoud van de atlas is door deze uitbreidingen en wijzigingen evenwichtiger geworden dan de eerste volledige uitgave uit 1831. Er blijven natuurlijk nog wel veel 'witte plekken' op de kaarten over.

Gegevens over de 1e druk ontleend aan

De informatie is summier want ik heb geen exemplaar in mijn verzameling. Daarom ontbreekt ook de plaatjespaginaStielers Hand-Atlas, 1st edition (1834-1845)© M. Witkam, 2007

valid HTML    valid CSS