Stieler iskolai átlásza (1873-1886?)

See below for (a summary of) this text in English.

Titelgegevens

Titel: Stieler iskolai átlásza
Uitgever: Justus Perthes, Gotha
Jaar: 1873-1886?

Titel (uitgave 1880): Stieler iskolai átlásza
Kijavította Berghaus Ármin; magyar nyelvre fordította Gönczy Pál.
Tartalma ...
Kiadja Justus Perthes. Gothában. 1880
Vertaling:
Stielers Schoolatlas
Gecorrigeerd door Hermann Berghaus; in het Hongaars vertaald door Pál Gönczy
Inhoudsopgave ...
Uitgegeven door Justus Perthes in Gotha, 1880

Stieler iskolai átlásza
Katalog der Atlanten, Karten und Periodischen Schriften aus dem Verlage von Justus Perthes, Geographische Anstalt. Gotha 1886 Stieler iskolai átlásza
Katalog der Atlanten, Karten und Periodischen Schriften aus dem Verlage von Justus Perthes, Geographische Anstalt. Gotha 1886

Inhoud

De enige gegevens die ik over de inhoud heb, heb ik gevonden op blz. 34 van de catalogus van atlassen, kaarten en tijdschriften van Justus Perthes uit 1886: zie hiernaast (tartalom = inhoud; tartalma = zijn inhoud).

Daaruit valt op te maken dat deze uitgave van de atlas 28 kaartbladen bevat, voornamelijk van Europese landen. Er zijn ook 'natuurkundige' of 'oro-hydrografische' kaarten bij van Europa, Duitsland, Oostenrijk-Hongarije en Azië.

Aan het eind van deze pagina is een vertaling van de inhoudsopgave te vinden.Stieler iskolai átlásza (1873-1886?)


Inhoudsopgave / Table of contents

Magyarul Nederlands English Deutsch
Tartalma Inhoud Contents Inhalt
1 A nyugoti és keleti félgömb Het westelijk en oostelijk halfrond The western and eastern hemispheres Die westliche und östliche Halbkugeln
2 Europa hegységei és vizei Europa, oro-hydrografisch Europe, oro-hydrographical Europa, oro-hydrographisch
3 Europa politikai felosztása Europa, staatkundige indeling Europe, political division Europa, politische Einteilung
4 Spanyolország és Portugalia Spanje en Portugal Spain and Portugal Spanien und Portugal
5 Franciaország Frankrijk France Frankreich
6 A brit szigetek De Britse Eilanden The British Isles Die Britischen Inseln
7 Svédhon és Norvégia. Dánia és a porosz tartomány Schleswig-Holstein Zweden en Noorwegen. Denemarken en de Pruisische provincie Sleeswijk-Holstein Sweden and Norway. Denmark and the Prussian Province of Schleswig-Holstein Schweden und Norwegen. Dänemark und die Preussische Provinz Schleswig-Holstein
8 Németország hegységei Duitsland, orografisch Germany, orographical Deutschland, orographisch
9 Német birodalom Duitse Rijk German Empire Deutsches Reich
10 Északnyugoti Németország, Hollandia és Belgium Noordwest-Duitsland, Nederland en België Northwest Germany, Netherlands and Belgium Nordwest-Deutschland, Niederlande und Belgien
11 Schweiz Zwitserland Switzerland Schweiz
12 Olaszország vagy az Apennini félsziget Italië of het Apennijnse Schiereiland Italy or the Apennine Peninsula Italien oder die Appeninen-Halbinsel
13 Az osztrák-magyar monarchia hegységei és vizei De Oostenrijks-Hongaarse monarchie, oro-hydrografisch The Austro-Hungarian Monarchy, oro-hydrographical Die Österreichisch-Ungarische Monarchie, oro-hydrographisch
14 Az osztrák-magyar monarchia De Oostenrijks-Hongaarse monarchie The Austro-Hungarian Monarchy Die Österreichisch-Ungarische Monarchie
15 Alsó és felső Austria, Salzburg, Stájerország és Karinthia Neder- en Opper-Oostenrijk, Salzburg, Stiermarken en Karinthië Lower and Upper Austria, Salzburg, Styria and Carinthia Nieder- und Ober-Österreich, Salzburg, Steiermark und Kärnten
16 A magyar korona országai és Galiczia De landen van de Hongaarse Kroon en Galicië The countries of the Hungarian Crown and Galicia Die Ungarischen Kronländer und Galizien
17 Az orosz birodalom europai része Het Europese deel van het Russische Rijk The European part of the Russian Empire Der Europäische Teil des Russischen Reichs
18 Europai török birodalom, Dunai fejedelemségek és Görögország Europees Turkije, Donauvorstendommen en Griekenland Turkey in Europe, Danubian Principalities and Greece Europäische Türkei, Donaufürstentümer und Griechenland
19 Ásia hegyei és vizei Azië, oro-hydrografisch Asia, oro-hydrographical Asien, oro-hydrographisch
20 Ásia politikai felosztása Azië, staatkundige indeling Asia, political division Asien, politische Einteilung
21 Palaestina Palestina Palestine Palästina
22 Előásia és a Nilus vidéke Voor-Azië en het gebied van de Nijl Near East and the Nile region Vorder-Asien und die Nilländer
23 Keletindia Oost-Indië East Indies Ost-Indien
24 Afrika Afrika Africa Afrika
25 Északamerika és Nyugotindia Noord-Amerika en West-Indië North America and West Indies Nord-Amerika und West-Indien
26 Délamerika Zuid-Amerika South America Süd-Amerika
27 Az amerikai egesűlt államok és Mexiko De Verenigde Staten van Amerika en Mexico The United States of America and Mexico Die Vereinigten Staaten von Amerika und Mexiko
28 Austrália és Polynesia Australië en Polynesië Australia and Polynesia Australien und Polynesien© M. Witkam, 2007

valid HTML    valid CSS