Russische atlassen na 1900

See below for (a summary of) this text in English.

In dit overzicht van enkele toonaangevende Russische atlassen wordt niet gestreefd naar volledigheid. De meeste gegevens zijn ontleend aan het artikel Development of atlas cartography in the USSR van Oleg A. Yevteyev en Natalia Y. Kotelnikova, verschenen in de International Journal of Special Libraries, 27e jaargang (1993), nummer 2, blz. 78-86 (met dank aan de Fachhochschule Potsdam).

Veel atlassen zijn uitgegeven door

wat in dit overzicht meestal niet wordt vermeld.


Algemene atlassen Grote wereldatlassen Wereldatlassen van het leger Nationale atlassen
Speciale atlassen Regionale atlassen Industrie-atlassen Zee-atlassen Fysisch-geografische atlas Etnografische atlas Atlassen van Noord- en Zuidpoolgebied


Russian atlases after 1900

This overview of some prominent Russian atlases does not pretend completeness. Most data has been derived from the article Development of atlas cartography in the USSR by Oleg A. Yevteyev en Natalia Y. Kotelnikova, published in the International Journal of Special Libraries, 27th volume (1993), number 2, p. 78-86 (courtesy of Fachhochschule Potsdam).

Many atlases have been published by

which is usually not mentioned in this overview.


General atlases Comprehensive world atlases Army world atlases National atlases
Special atlases Regional atlases Industry atlases Sea atlases Physico-geographical atlas Ethnographical atlas Atlases of the Arctic and Antarctic regions


© M. Witkam, 2011

valid HTML    valid CSS