Andrees Handatlas, 5e druk (1906-1913)

See below for (a summary of) this text in English.

Hieronder staat de beschrijving van de atlas. Daarbij horen ook de volgende pagina's

Titelgegevens

Titel: Andrees Handatlas
Uitgever: Velhagen & Klasing
Jaar: 1906 (5e druk, 1e uitgave), 1907 (2e uitgave), 1909 (3e uitgave), 1910 (4e uitgave), 1912 (5e uitgave), 1913 (6e uitgave)

Titelpagina 1906 (1e uitgave): Andrees Allgemeiner Handatlas in 139 Haupt- und 161 Nebenkarten
nebst vollständigem Alphabetischem Namenverzeichnis.
Fünfte, völlig neubearbeitete und vermehrte Auflage. Jubiläumsausgabe.
Herausgegeben von A. Scobel.
Bielefeld und Leipzig, Verlag von Velhagen & Klasing, 1906.
Vertaling:
Andrees algemene Handatlas in 139 hoofd- en 161 bijkaarten met volledig alfabetisch register.
Vijfde druk, compleet vernieuwd en uitgebreid. Jubileum-uitgave.
Onder redactie van A. Scobel.
Bielefeld en Leipzig, uitgeverij Velhagen & Klasing, 1906.

Band

Andrees Handatlas 1907
Voorkant band Andrees Handatlas 1907
Voorkant band

De atlas verscheen vanaf 1905 in eerste instantie in afleveringen (zie de plaatjes). Bij de losse afleveringen was een 'kaartendoos' leverbaar: een houten doos met hetzelfde uiterlijk als de gebonden atlas. Daarin konden de losse kaarten en het aparte register worden bewaard. De doos is groter (35 × 49 cm) dan de gebonden atlas.

De complete atlas werd geleverd in een band (31 × 45 cm) van blauw 'calico' (gedrukt katoen) met Jugendstil-ornamenten in leer op de rug (zie de plaatjes). Deze band is vrijwel dezelfde als die van de 4e druk uit 1904.

Op de voorkant staat de vergulde titel "Jubiläums-Ausgabe", "Andrees Handatlas", "Fünfte Auflage". Titel en uitgever staan ook 'horizontaal' op de rug van de band. Op de achterkant van de band staat een gepreegd Velhagen & Klasing-vignet en, onderdaan, de naam van de boekbinder: "H. Fikentscher Buchbinderei, Leipzig". Het schutblad is van groen-blauw papier met daarop vergulde ornamenten en de 'Velhagen & Klasing-chimaera'.

Inhoud

De atlas bevat titelpagina, 2 bladzijden inhoudsopgave, 207 bladzijden met kaarten in kleur, en een plaatsnamenregister van 186 bladzijden: 'Abkürzungen und Erklärungen geograph. Namen', 'Alphabetisches Namenverzeichnis' met 'Nachträge und Berichtigungen'. De gedetailleerde inhoud is te vinden in het overzicht van kaarten, bijkaarten en schaal bij de tabellen.

Op de meeste kaarten worden, onderaan links en rechts, de namen genoemd van de cartografen en graveurs. Bij de tabellen staat een overzicht van alle cartografen en graveurs.

De bladzijden met kaarten zijn van stevig papier en enkelzijdig bedrukt. De meeste kaarten beslaan twee bladzijden. De kaarten zijn bijna allemaal, met maand en jaar, gedateerd in de linker onderhoek. Zie voor de details het overzicht van kaarten en datering bij de tabellen. In mijn exemplaren van de atlas komen de volgende dateringen voor.

Uitgaven

Van de 5e druk zijn zes uitgaven verschenen: de 1e uitgave in 1906 en daarna in 1907, 1909, 1910, 1912 en 1913. Dit komt ook tot uitdrukking op de titelpagina. In 1907 staat na "Herausgegeben von A. Scobel" de tekst "Zweiter revidierter Abdruck"; iets dergelijks (dritter, vierter, fünfter, sechster) is te vinden in de latere uitgaven. Vanaf 1912 staat op het titelblad "Herausgegeben von Professor A. Scobel". De totale oplage van de Duitse uitgave van de 5e druk was ongeveer 35.000 exemplaren. Van de buitenlandse uitgaven zullen er ongeveer 25.000 verkocht zijn.

Er zijn weinig cartografische verschillen tussen de uitgaven. Alleen kaart 169.170 (Togo und Kamerun) is in 1912 veranderd in verband met de overeenkomst in 1911 tussen Frankrijk en Duitsland over de grens van Kameroen – toen een Duitse kolonie. Daarbij hoort ook een los blad 'Nachtrag zum Namenverzeichnis' bij het register.

Vergelijking met de 4e druk

Vergeleken met de 4e druk is de omvang van de atlas verder toegenomen van 189 tot 207 blazijden met kaarten, dus met bijna 10%. Het past allemaal nog maar net in één band. In de 6e druk (1914) werd werd het register als aparte band geleverd.

De kleuren van de kaarten zijn helderder dan in de 4e druk. Het kaartbeeld heeft ook meer contrast. De kaarten lijken daardoor 'scherper'. Het systeem om de diepte van de zee aan te geven, is ook veranderd. In de 4e druk was dieper water lichter blauw gekleurd. In deze druk is dieper water juist donkerder blauw.

Een aardig detail is dat de cartograaf E. Ambrosius inmiddels zijn doctorstitel heeft gehaald: Dr. E. Ambrosius. Bij de kaartprojecties wordt niet meer de naam van Dr. A. Bludau genoemd.

De toename in het aantal bladzijden wordt onder andere veroorzaakt door het toevoegen van enkele thematische kaarten. Ook enkele gebieden – Bosnië, West-Frankrijk, Denemarken, Noord-Italië en de Duitse koloniën – zijn in meer detail in beeld gebracht. De oorspronkelijke kaarten van Noord- en Zuid-Frankrijk en van de West-Arikaanse kust konden daardoor vervallen. De gedetailleerde kaarten van Bosnië en West-Frankrijk verschenen overigens eerder al in de Oostenrijks-Hongaarse uitgave (1904) van de 4e druk van de atlas.

Er is een natuurkundige overzichtskaart van Afrika toegevoegd. De drie hoofdkaarten van Afrika (163-168) zijn opnieuw getekend, met een andere uitsnede en oriëntatie. De Duitse koloniën, in Afrika en Oceanië, zijn gedetailleerder afgebeeld; daardoor konden enkele kaarten uit de 4e druk vervallen. De kaart van Canada (179.180) is iets groter geworden.


Andrees Handatlas, 5th edition (1906-1913)© M. Witkam, 2006

valid HTML    valid CSS