Andrees Handatlas, 6e druk (1914)

See below for (a summary of) this text in English.

Hieronder staat de beschrijving van de atlas. Daarbij horen ook de volgende pagina's

Titelgegevens

Titel: Andrees Handatlas
Uitgever: Velhagen & Klasing
Jaar: 1914 (6e druk)

Titelpagina atlas: Andrees Allgemeiner Handatlas in 221 Haupt- und 192 Nebenkarten.
Mit vollständigem alphabetischem Namenverzeichnis in besonderem Bande.
Sechste, völlig neubearbeitete und vermehrte Auflage.
Herausgegeben von Dr. Ernst Ambrosius.
Bielefeld und Leipzig Verlag von Velhagen & Klasing 1914
Vertaling:
Andrees algemene Handatlas in 221 hoofd- en 192 bijkaarten.
Met volledig alfabetisch register in een aparte band.
Zesde druk, compleet vernieuwd en uitgebreid.
Onder redactie van Dr. Ernst Ambrosius.
Bielefeld en Leipzig, uitgeverij Velhagen & Klasing, 1914

Titelpagina register: Namenverzeichnis zu Andrees Handatlas
Sechste Auflage
Bielefeld und Leipzig 1914 Verlag von Velhagen & Klasing
Vertaling:
Register bij Andrees Handatlas
Zesde druk.
Bielefeld en Leipzig, 1914, uitgeverij Velhagen & Klasing.

Band

Andrees Handatlas 1914
Voorkant band Andrees Handatlas 1914
Voorkant band

De atlas verscheen in eerste instantie in afleveringen. Bij deze losse kaarten was een 'kaartendoos' leverbaar: een houten doos met hetzelfde uiterlijk als de gebonden atlas. Daarin konden de losse kaarten worden opgeborgen.

De complete atlas werd geleverd in een band (31 × 45,5 cm) van blauw-zwart 'calico' (gedrukt katoen); zie de plaatjes. Op de voorkant daarvan staat een classicistisch ovalen motief met daarin, verguld, de titel "Andrees Handatlas", de druk "Sechste Auflage" en het oostelijk en westelijk halfrond. Op de rug staan 'horizontaal' titel en druk, een nieuwe versie van de V&K-Chimaera, en de naam van de uitgever. Op de achterkant staat de naam van de boekbinder "H. Fikentscher Buchbinderei, Leipzig". Het schutblad is van blauw-paars papier met daarop vergulde ornamenten en de V&K-Chimaera.

Het register werd geleverd in een aparte kleinere band (23 × 29 cm). Op de voorkant en de rug staat de titel "Namenverzeichnis zu Andrees Handatlas". De combinatie van atlas en register was blijkbaar te zwaar geworden voor één enkele band. Jammer genoeg – voor de verzamelaar – is dat aparte register vaak kwijtgeraakt.

Inhoud

De atlas bevat een titelpagina en 4 bladzijden inhoudsopgave met een overzicht van alle kaarten en een systematisch overzicht van – vooral – de thematische kaarten. Verder bevat de atlas 224 genummerde bladzijden met kaarten in kleur. De meeste van die bladzijden zijn enkelzijdig bedrukt, maar op 31 achterkanten staan details van de kaarten op de voorkant – meestal van dichter bevolkte gebieden. In totaal zijn er dus 255 bladzijden met kaarten.

Deze achterkanten hebben het nummer van de voorkant, voorafgegaan door de R van Rückseite (achterkant). Zo bevat bladzijde R.85 kaarten van de omgeving van Amsterdam en van Brussel, als aanvulling op blad 85.86 (Nederland en België). De precieze inhoud van de atlas is te vinden in het overzicht van kaarten, bijkaarten en schaal.

De bladzijden met kaarten zijn van stevig papier. De meeste kaarten – op de voorkanten – beslaan twee bladzijden. De kaarten zijn bijna allemaal, met maand en jaar, gedateerd in de linker benedenhoek; de achterkanten zijn niet gedateerd. Zie voor de details het overzicht van kaarten en datering. In mijn exemplaar van de atlas lopen de dateringen van oktober 1913 (11.12 en 13.14) t/m december 1914 (21.22, 166.167, 180.181 en 184.185). Op de meeste kaarten worden, onderaan links en rechts, de namen genoemd van de cartografen en graveurs; bij de tabellen staat daarvan een overzicht. Soms wordt ook de projectiemethode genoemd.

Het register bevat titelpagina, 3 bladzijden met afkortingen en vertalingen in het Duits van aardrijkskundige begrippen: "Abkürzungen und Erklärungen", en 528 bladzijden met de in de atlas voorkomende namen. Aan het einde staan nog 4 bladzijden aanvullingen en errata: "Nachträge und Berichtigungen".

Uitgaven

Van deze druk zijn enkele uitgaven verschenen, met op het titelblad steeds het jaar 1914. In de lijst van kaarten en datering staan de gegevens van een exemplaar van de atlas waarin 16 kaarten gedateerd zijn op juni 1915. Er zijn uitgaven met nog latere data, tot en met 1919.

De oplage zal ongeveer 10.000 exemplaren geweest zijn – dus veel minder dan eerdere drukken. De uitgever had de gewoonte om de atlas eens in de paar jaar bij te werken, maar dat is er door de oorlog niet van gekomen. Pas in 1921 verscheen er weer een bijgewerkte uitgave van de atlas, maar dat was meteen de 7e druk.

Vergelijking met de 5e druk

De wijziging in het uiterlijk is opvallend. Vergeleken met de 5e druk is het een heel klassieke band. Blijkbaar was de Jugendstil – de stijl van van de band van de 5e druk – al weer uit de mode. Verder is het register nu in een aparte band ondergebracht. De band van de 5e druk was eigenlijk al niet stevig genoeg voor atlas èn register.

Het aantal bladzijden met kaarten is toegenomen van 205 tot 224. De nieuwe kaarten in de atlas zijn: Thematische kaartjes Duitsland (43.44), Brandenburg (49.50), Ierland (109.110: groter), Midden-Scandinavië (117.118), Midden- en Zuid-Rusland (144.145), Oost-China en Korea (166.167: groter), Japan (168.169: groter), Noord-Afrika (180.181), Noordoost-Afrika (182.183), Duits Zuidwest-Afrika (190.191), Duits Oceanië (223.224). De kaarten van Sterrenkunde (1.2, met kanalen op Mars!) en van Koloniën en verkeer (21.22) zijn grondig herzien.

Er zijn 31 achterkanten van kaarten gebruikt voor detailkaarten, meestal van steden. Daardoor zijn soms bijkaarten met details van de 'hoofdkaart' vervallen. Nieuw zijn de 'talenkaartjes' bij kaarten van Duitsland. Op die bijkaarten wordt aangegeven welke talen in het betreffende gebied worden gesproken.

Er zijn veel meer kaarten uitgevoerd in vlakkleur, namelijk de overzichtskaarten van alle landen of gebieden waarvan ook detailkaarten zijn opgenomen. Op de overzichtskaarten staan nu ook de plaatsen aangegeven waar ambasssades en consulaten zijn gevestigd. De vlakkleur is veel helderder dan in de 5e druk, maar het resultaat is niet altijd bevredigend. Ik vind de kaart van de Verenigde Staten (196.197) ronduit lelijk.

Alle wijzigingen zijn vermeld op een aparte pagina. Bij de tabellen staan de gebruikelijke overzichten:Andrees Handatlas, 6th edition (1914)


© M. Witkam, 2006

valid HTML    valid CSS