Putzgerův historický školní atlas, 5e druk (1911)

See below for (a summary of) this text in English.

Hieronder staat de titel van de atlas en deel van de toelichting. Daarbij horen ook de volgende pagina's

Teksten


Putzgerův historický školní atlas, 5th edition (1911)

Texts


Titel / Title

F. W. Putzgerův
historický školní atlas
k
starým, středním a novým dějinám
o 35 hlavních a 64 vedlejších mapách
pro vyšší a střední školy rakousko-uherské podle 19. vydání
Alfreda Baldamusa a Arnošta Schwaba do češtiny
přeložil a přepracoval
Vavřinec Josef Dušek,
c. k. gymnasijní profesor na Kr. Vinohradech.
5. vydání.

Nezměněný otisk 1. vydání, které výnosem vysokého c. k. ministerstva kultu
vyučování ze dne 22. ledna 1898, čís. 106. k užívání na středních školách obecně připuštěno
bylo, vztažmo 2. vydání, připuštěného vysokým výnosem ze dne 19. února 1901, čís. 35227.
ex 1900 ku vyučování na ústavech ku vzdělání učitelův a učitelek, a vysokým výnosem ze
dne 2. května 1901, čís. 5663. připuštěného ku vyučování na vyšších školách průmyslových
a vyšších školách obchodních (obchodních akademiích).


Cena váz. 4 K.
Ve Vídni 1911.
Nákladem A. Pichlerovy vdovy a syna.
Toelichting / Explanatory text

Vysvětléní k českému vydání.

Následující poznámky podávají jenom tam co nejstručnější vysvětlení, kde toho vyžaduje užitý způsob psaní, volba barev a p., nejsou tudíž ničím jiným, nežli pouhým doplňkem mapových nadpisů.*)

...

*) Putzgerův atlas vydával až do 18. vydání Dr. A. Baldamus, od toho pak převzal přepracování starověku Dr. E. Schwabe. Za prameny užito obzvláště atlantů: Droysenova, von Kampenova, Kiepertova, Smith-Müllerova, Schradrova, von Spruner-Menkova, von Spruner-Sieglinova, Wolfova a j.; dále map z díla Corpus inscriptionum atticarum a latinarum, Baumeistrových Starožitností a J. Müllerovy Příručné knihy (Athény a Řím), z díla Belochova (Kampanie), Curtius-Kaupertova (Athény, město Athény), Dörpfeldova (Olympie), Jordánova (Řím), Kiepertova (starověk vůbec), Napoleonova (Gallie), Puchsteinova (Alexandrie v Pauly's Realenc.), Schliemanova (Troja), Stadova (Palaestýna); Gardinera Anglicko, Karta Sev. Amerika, Longuona Francie, Meesa Nízozemí. Dále pro české vydání Kalouskových map Čech, Chrzanowského (Karta dawnej Polski), Babireckého (Mapa rzeczy pospolitej Polskiej), Hecka (Polska), Zamyslovského (Учебный атласъ по русской исторіи), Kozenn-Matkovića Geografijski atlas, Blanda Starožitnosti biblické a j. v.
HTML © M. Witkam, 2013

valid HTML    valid CSS