Putzgerov historički školski atlas, Kroatië (1904)
en Putzgers Historischer Schul-Atlas, Oostenrijk (1910)

See below for (a summary of) this text in English.

Hieronder staan plaatjes van Putzgerov historički školski atlas, Kroatië, en Putzgers Historischer Schul-Atlas, Oostenrijk, ter vergelijking naast elkaar. Daarbij horen ook de volgende pagina's

en

Plaatjes

Klik op een plaatje voor een vergroting.


Putzgerov historički školski atlas, Croatia (1904)
and Putzgers Historischer Schul-Atlas, Austria (1910)

Pictures

Click on a picture to enlarge.


Band / Binding
Putzgerov historički školski atlas, Hrvatska, 1904
Voorkant band / Front cover Putzgerov historički školski atlas, Hrvatska, 1904
Voorkant band / Front cover   XL
Putzgers Historischer Schul-Atlas, Österreich, 1910
Voorkant band / Front cover Putzgers Historischer Schul-Atlas, Österreich, 1910
Voorkant band / Front cover   XL

Titelpagina / Title page
Putzgerov historički školski atlas, Hrvatska, 1904
Titelpagina / Title page Putzgerov historički školski atlas, Hrvatska, 1904
Titelpagina / Title page   XL
Putzgers Historischer Schul-Atlas, Österreich, 1910
Titelpagina / Title page Putzgers Historischer Schul-Atlas, Österreich, 1910
Titelpagina / Title page   XL

Kaarten / Maps I. Listovi i karte za povijest staroga vijeka
(Oudheid / Ancient history)
Putzgerov historički školski atlas, Hrvatska, 1904
geen overeenkomstige kaart / no corresponding map Putzgerov historički školski atlas, Hrvatska, 1904
geen overeenkomstige kaart / no corresponding map
Putzgers Historischer Schul-Atlas, Österreich, 1910
1. Palästina Putzgers Historischer Schul-Atlas, Österreich, 1910
1. Palästina   XL
Palestina / Palestine

Putzgerov historički školski atlas, Hrvatska, 1904
1. Stari svijet, zapadni dio Putzgerov historički školski atlas, Hrvatska, 1904
1. Stari svijet, zapadni dio   XL
De wereld in de Oudheid, westelijk deel / The Ancient world, western part
Putzgers Historischer Schul-Atlas, Österreich, 1910
2. Die alte Welt. Westlicher Teil Putzgers Historischer Schul-Atlas, Österreich, 1910
2. Die alte Welt. Westlicher Teil   XL
De wereld in de Oudheid, westelijk deel / The Ancient world, western part

Putzgerov historički školski atlas, Hrvatska, 1904
2. Stari svijet, istočni dio Putzgerov historički školski atlas, Hrvatska, 1904
2. Stari svijet, istočni dio   XL
De wereld in de Oudheid, oostelijk deel / The Ancient world, eastern part
Putzgers Historischer Schul-Atlas, Österreich, 1910
3. Die alte Welt. Östlicher Teil Putzgers Historischer Schul-Atlas, Österreich, 1910
3. Die alte Welt. Östlicher Teil   XL
De wereld in de Oudheid, oostelijk deel / The Ancient world, eastern part

Putzgerov historički školski atlas, Hrvatska, 1904
3. Mala Azija Putzgerov historički školski atlas, Hrvatska, 1904
3. Mala Azija   XL
Klein-Azië / Asia Minor
Putzgers Historischer Schul-Atlas, Österreich, 1910
4. Kleinasien Putzgers Historischer Schul-Atlas, Österreich, 1910
4. Kleinasien   XL
Klein-Azië / Asia Minor

Putzgerov historički školski atlas, Hrvatska, 1904
4. Država Aleksandra Velikoga Putzgerov historički školski atlas, Hrvatska, 1904
4. Država Aleksandra Velikoga   XL
Het Rijk van Alexander de Grote / The Empire of Alexander the Great
Putzgers Historischer Schul-Atlas, Österreich, 1910
5. Reich Alexanders des Großen Putzgers Historischer Schul-Atlas, Österreich, 1910
5. Reich Alexanders des Großen   XL
Het Rijk van Alexander de Grote / The Empire of Alexander the Great

Putzgerov historički školski atlas, Hrvatska, 1904
5. Grčka, sjeverni dio Putzgerov historički školski atlas, Hrvatska, 1904
5. Grčka, sjeverni dio   XL
Griekenland, noordelijk deel / Greece, northern part
Putzgers Historischer Schul-Atlas, Österreich, 1910
6. Griechenland. Nördlicher Teil Putzgers Historischer Schul-Atlas, Österreich, 1910
6. Griechenland. Nördlicher Teil   XL
Griekenland, noordelijk deel / Greece, northern part

Putzgerov historički školski atlas, Hrvatska, 1904
6. Grčka, južni dio Putzgerov historički školski atlas, Hrvatska, 1904
6. Grčka, južni dio   XL
Griekenland, zuidelijk deel / Greece, southern part
Putzgers Historischer Schul-Atlas, Österreich, 1910
7. Griechenland. Südlicher Teil Putzgers Historischer Schul-Atlas, Österreich, 1910
7. Griechenland. Südlicher Teil   XL
Griekenland, zuidelijk deel / Greece, southern part

Putzgerov historički školski atlas, Hrvatska, 1904
7. Rim. Atena Putzgerov historički školski atlas, Hrvatska, 1904
7. Rim. Atena   XL
Rome, Athene / Rome, Athens
Putzgers Historischer Schul-Atlas, Österreich, 1910
8. Rom. Athen Putzgers Historischer Schul-Atlas, Österreich, 1910
8. Rom. Athen   XL
Rome, Athene / Rome, Athens

Putzgerov historički školski atlas, Hrvatska, 1904
8. Razvitak rimske države Putzgerov historički školski atlas, Hrvatska, 1904
8. Razvitak rimske države   XL
Ontwikkeling van het Romeinse Rijk / Development of the Roman Empire
Putzgers Historischer Schul-Atlas, Österreich, 1910
9. Entwickelung des römischen Reiches Putzgers Historischer Schul-Atlas, Österreich, 1910
9. Entwickelung des römischen Reiches   XL
Ontwikkeling van het Romeinse Rijk / Development of the Roman Empire

Putzgerov historički školski atlas, Hrvatska, 1904
9. Italija, sjeverni dio Putzgerov historički školski atlas, Hrvatska, 1904
9. Italija, sjeverni dio   XL
Italië, noordelijk deel / Italy, northern part
Putzgers Historischer Schul-Atlas, Österreich, 1910
10. Italien. Nördlicher Teil Putzgers Historischer Schul-Atlas, Österreich, 1910
10. Italien. Nördlicher Teil   XL
Italië, noordelijk deel / Italy, northern part

Putzgerov historički školski atlas, Hrvatska, 1904
10. Italija, južni dio Putzgerov historički školski atlas, Hrvatska, 1904
10. Italija, južni dio   XL
Italië, zuidelijk deel / Italy, southern part
Putzgers Historischer Schul-Atlas, Österreich, 1910
11. Italien. Südlicher Teil Putzgers Historischer Schul-Atlas, Österreich, 1910
11. Italien. Südlicher Teil   XL
Italië, zuidelijk deel / Italy, southern part

Putzgerov historički školski atlas, Hrvatska, 1904
11. x Putzgerov historički školski atlas, Hrvatska, 1904
11. Evropske provincije rimske države   XL
Europese provincies van het Romeinse Rijk / European provinces of the Roman Empire
Putzgers Historischer Schul-Atlas, Österreich, 1910
12. Europäische Provinzen des römischen Reiches Putzgers Historischer Schul-Atlas, Österreich, 1910
12. Europäische Provinzen des römischen Reiches   XL
Europese provincies van het Romeinse Rijk / European provinces of the Roman Empire

II. Listovi i karte za povijest srednjega i novoga vijeka
(Middeleeuwen, Nieuwe Tijd / Middle Ages, modern history)
Putzgerov historički školski atlas, Hrvatska, 1904
12. Evropa na koncu seobe naroda Putzgerov historički školski atlas, Hrvatska, 1904
12. Evropa na koncu seobe naroda   XL
Europa aan het einde van de Volksverhuizing / Europe at the end of the Migration Period
Putzgers Historischer Schul-Atlas, Österreich, 1910
13. Europa am Ende der Völkerwanderung Putzgers Historischer Schul-Atlas, Österreich, 1910
13. Europa am Ende der Völkerwanderung   XL
Europa aan het einde van de Volksverhuizing / Europe at the end of the Migration Period

Putzgerov historički školski atlas, Hrvatska, 1904
13. Srednja Evropa za Karlovića Putzgerov historički školski atlas, Hrvatska, 1904
13. Srednja Evropa za Karlovića   XL
Midden-Europa in de tijd van de Karolingen / Central Europe during the Carolingian dynasty
Putzgers Historischer Schul-Atlas, Österreich, 1910
14. Mitteleuropa zur Zeit der Karolinger Putzgers Historischer Schul-Atlas, Österreich, 1910
14. Mitteleuropa zur Zeit der Karolinger   XL
Midden-Europa in de tijd van de Karolingen / Central Europe during the Carolingian dynasty

Putzgerov historički školski atlas, Hrvatska, 1904
14. Njemačka za saskih i franačkih careva Putzgerov historički školski atlas, Hrvatska, 1904
14. Njemačka za saskih i franačkih careva   XL
Duitsland in de tijd van de Saksische en Frankische keizers / Germany during the Saxon and Frankish dynasties
Putzgers Historischer Schul-Atlas, Österreich, 1910
15. Deutschland zur Zeit der sächsischen und fränkischen Kaiser Putzgers Historischer Schul-Atlas, Österreich, 1910
15. Deutschland zur Zeit der sächsischen und fränkischen Kaiser   XL
Duitsland in de tijd van de Saksische en Frankische keizers / Germany during the Saxon and Frankish dynasties

Putzgerov historički školski atlas, Hrvatska, 1904
15. Zemlje sredozemnoga mora za križarskih vojna Putzgerov historički školski atlas, Hrvatska, 1904
15. Zemlje sredozemnoga mora za križarskih vojna   XL
Het Middellandse Zeegebied in de tijd van de Kruistochten / The Mediterranean region during the Crusades
Putzgers Historischer Schul-Atlas, Österreich, 1910
16. Mittelmeerländer zur Zeit der Kreuzzüge Putzgers Historischer Schul-Atlas, Österreich, 1910
16. Mittelmeerländer zur Zeit der Kreuzzüge   XL
Het Middellandse Zeegebied in de tijd van de Kruistochten / The Mediterranean region during the Crusades

Putzgerov historički školski atlas, Hrvatska, 1904
16. Srednja i zapadna Evropa za Štaufovaca Putzgerov historički školski atlas, Hrvatska, 1904
16. Srednja i zapadna Evropa za Štaufovaca   XL
Midden- en West-Europa in de tijd van de Hohenstaufen / Central and Western Europe during the House of Hohenstaufen
Putzgers Historischer Schul-Atlas, Österreich, 1910
17. Mittel- und Westeuropa zur Zeit der Staufer Putzgers Historischer Schul-Atlas, Österreich, 1910
17. Mittel- und Westeuropa zur Zeit der Staufer   XL
Midden- en West-Europa in de tijd van de Hohenstaufen / Central and Western Europe during the House of Hohenstaufen

Putzgerov historički školski atlas, Hrvatska, 1904
17. Njemačka i gornja Italija u 14. stoljeću (1378.) Putzgerov historički školski atlas, Hrvatska, 1904
17. Njemačka i gornja Italija u 14. stoljeću (1378.)   XL
Duitsland en Noord-Italië in de 14e eeuw (1378) / Germany and Northern Italy in the 14th century (1378)
Putzgers Historischer Schul-Atlas, Österreich, 1910
18. Deutschland und Oberitalien im 14. Jahrhundert (1378) Putzgers Historischer Schul-Atlas, Österreich, 1910
18. Deutschland und Oberitalien im 14. Jahrhundert (1378)   XL
Duitsland en Noord-Italië in de 14e eeuw (1378) / Germany and Northern Italy in the 14th century (1378)

Putzgerov historički školski atlas, Hrvatska, 1904
18. Njemačka i gornja Italija u 15. stoljeću (1477.) Putzgerov historički školski atlas, Hrvatska, 1904
18. Njemačka i gornja Italija u 15. stoljeću (1477.)   XL
Duitsland en Noord-Italië in de 15e eeuw (1477) / Germany and Northern Italy in the 15th century (1477)
Putzgers Historischer Schul-Atlas, Österreich, 1910
19. Deutschland und Oberitalien im 15. Jahrhundert (1477) Putzgers Historischer Schul-Atlas, Österreich, 1910
19. Deutschland und Oberitalien im 15. Jahrhundert (1477)   XL
Duitsland en Noord-Italië in de 15e eeuw (1477) / Germany and Northern Italy in the 15th century (1477)

Putzgerov historički školski atlas, Hrvatska, 1904
19. Razvitak sjevernih slavenskih država Putzgerov historički školski atlas, Hrvatska, 1904
19. Razvitak sjevernih slavenskih država   XL
Ontwikkeling van de noordelijke Slavische landen / Development of the northern Slavic states
Putzgers Historischer Schul-Atlas, Österreich, 1910
geen overeenkomstige kaart / no corresponding map Putzgers Historischer Schul-Atlas, Österreich, 1910
geen overeenkomstige kaart / no corresponding map

Putzgerov historički školski atlas, Hrvatska, 1904
20. Razvitak Ugarske i južnih slavenskih država u srednjem vijeku Putzgerov historički školski atlas, Hrvatska, 1904
20. Razvitak Ugarske i južnih slavenskih država u srednjem vijeku   XL
Ontwikkeling van Hongarije en de zuidelijke Slavische landen in de Middeleeuwen / Development of Hungary and the southern Slavic states in the Middle Ages
Putzgers Historischer Schul-Atlas, Österreich, 1910
geen overeenkomstige kaart / no corresponding map Putzgers Historischer Schul-Atlas, Österreich, 1910
geen overeenkomstige kaart / no corresponding map

Putzgerov historički školski atlas, Hrvatska, 1904
21. Evropa u XVI. stoljeću (1559.) Putzgerov historički školski atlas, Hrvatska, 1904
21. Evropa u 16. stoljeću (1559.)   XL
Europa in de 16e eeuw (1559) / Europe in the 16th century (1559)
Putzgers Historischer Schul-Atlas, Österreich, 1910
20. Europa im 16. Jahrhundert (1559) Putzgers Historischer Schul-Atlas, Österreich, 1910
20. Europa im 16. Jahrhundert (1559)   XL
Europa in de 16e eeuw (1559) / Europe in the 16th century (1559)

Putzgerov historički školski atlas, Hrvatska, 1904
22. Njemačka za reformacije (1547.) Putzgerov historički školski atlas, Hrvatska, 1904
22. Njemačka za reformacije (1547.)   XL
Duitsland in de tijd van de Reformatie (1547) / Germany during the Protestant Reformation (1547)
Putzgers Historischer Schul-Atlas, Österreich, 1910
21. Deutschland zur Zeit der Reformation (1547) Putzgers Historischer Schul-Atlas, Österreich, 1910
21. Deutschland zur Zeit der Reformation (1547)   XL
Duitsland in de tijd van de Reformatie (1547) / Germany during the Protestant Reformation (1547)

Putzgerov historički školski atlas, Hrvatska, 1904
23. Njemačka u 17. stoljeću (1648.) Putzgerov historički školski atlas, Hrvatska, 1904
23. Njemačka u 17. stoljeću (1648.)   XL
Duitsland in de 17e eeuw (1648) / Germany in the 17th century (1648)
Putzgers Historischer Schul-Atlas, Österreich, 1910
22. Deutschland im 17. Jahrh. (1648) Putzgers Historischer Schul-Atlas, Österreich, 1910
22. Deutschland im 17. Jahrh. (1648)   XL
Duitsland in de 17e eeuw (1648) / Germany in the 17th century (1648)

Putzgerov historički školski atlas, Hrvatska, 1904
24. Evropa u 17. i 18. stoljeću (1740.) Putzgerov historički školski atlas, Hrvatska, 1904
24. Evropa u 17. i 18. stoljeću (1740.)   XL
Europa in de 17e en 18e eeuw (1740) / Europe in the 17th and 18th century (1740)
Putzgers Historischer Schul-Atlas, Österreich, 1910
23. Europa im 17. und 18. Jahrhundert (1740) Putzgers Historischer Schul-Atlas, Österreich, 1910
23. Europa im 17. und 18. Jahrhundert (1740)   XL
Europa in de 17e en 18e eeuw (1740) / Europe in the 17th and 18th century (1740)

Putzgerov historički školski atlas, Hrvatska, 1904
25. Njemačka u 18. stoljeću (1786.) Putzgerov historički školski atlas, Hrvatska, 1904
25. Njemačka u 18. stoljeću (1786.)   XL
Duitsland in de 18e eeuw (1786) / Germany in the 18th century (1786)
Putzgers Historischer Schul-Atlas, Österreich, 1910
24. Deutschland im 18. Jahrhundert (1786) Putzgers Historischer Schul-Atlas, Österreich, 1910
24. Deutschland im 18. Jahrhundert (1786)   XL
Duitsland in de 18e eeuw (1786) / Germany in the 18th century (1786)

Putzgerov historički školski atlas, Hrvatska, 1904
26. Švedska. Ruska. Poljska. Istočno pitanje Putzgerov historički školski atlas, Hrvatska, 1904
26. Švedska. Ruska. Poljska. Istočno pitanje   XL
Zweden, Rusland, Polen, Oosterse Kwestie / Sweden, Russia, Poland, Eastern Question
Putzgers Historischer Schul-Atlas, Österreich, 1910
25. Schweden. Rußland. Polen. Orientalische Frage Putzgers Historischer Schul-Atlas, Österreich, 1910
25. Schweden. Rußland. Polen. Orientalische Frage   XL
Zweden, Rusland, Polen, Oosterse Kwestie / Sweden, Russia, Poland, Eastern Question

Putzgerov historički školski atlas, Hrvatska, 1904
27. Napoleonsko doba. I Putzgerov historički školski atlas, Hrvatska, 1904
27. Napoleonsko doba. I   XL
Tijd van Napoleon I / Era of Napoleon I
Putzgers Historischer Schul-Atlas, Österreich, 1910
26. Napoleonische Zeit I Putzgers Historischer Schul-Atlas, Österreich, 1910
26. Napoleonische Zeit I   XL
Tijd van Napoleon I / Era of Napoleon I

Putzgerov historički školski atlas, Hrvatska, 1904
28. Napoleonsko doba. II. Njemačka godine 1812 Putzgerov historički školski atlas, Hrvatska, 1904
28. Napoleonsko doba. II. Njemačka godine 1812   XL
Tijd van Napoleon II: Duitsland in 1812 / Era of Napoleon II: Germany in 1812
Putzgers Historischer Schul-Atlas, Österreich, 1910
27. Napoleonische Zeit II: Deutschland im Jahre 1812 Putzgers Historischer Schul-Atlas, Österreich, 1910
27. Napoleonische Zeit II: Deutschland im Jahre 1812   XL
Tijd van Napoleon II: Duitsland in 1812 / Era of Napoleon II: Germany in 1812

Putzgerov historički školski atlas, Hrvatska, 1904
29. Njemačka 1815. do 1866. Italija 1815. do danas Putzgerov historički školski atlas, Hrvatska, 1904
29. Njemačka 1815. do 1866. Italija 1815. do danas   XL
Duitsland 1815-1866. Italië 1815-heden / Germany 1815-1866. Italy 1815-today
Putzgers Historischer Schul-Atlas, Österreich, 1910
28. Deutschland 1815 bis 1866. Italien 1815 bis zur Gegenwart Putzgers Historischer Schul-Atlas, Österreich, 1910
28. Deutschland 1815 bis 1866. Italien 1815 bis zur Gegenwart   XL
Duitsland 1815-1866. Italië 1815-heden / Germany 1815-1866. Italy 1815-today

Putzgerov historički školski atlas, Hrvatska, 1904
30. Razvitak Austro-ugarske monarkije Putzgerov historički školski atlas, Hrvatska, 1904
30. Razvitak Austro-ugarske monarkije   XL
Ontwikkeling van Oostenrijk-Hongarije / Development of Austria-Hungary
Putzgers Historischer Schul-Atlas, Österreich, 1910
29. Entwickelung der österreichisch-ungarischen Monarchie Putzgers Historischer Schul-Atlas, Österreich, 1910
29. Entwickelung der österreichisch-ungarischen Monarchie   XL
Ontwikkeling van Oostenrijk-Hongarije / Development of Austria-Hungary

Putzgerov historički školski atlas, Hrvatska, 1904
31. Osmansko carstvo. Sjeverna Amerika Putzgerov historički školski atlas, Hrvatska, 1904
31. Osmansko carstvo. Sjeverna Amerika   XL
Ottomaanse Rijk. Noord-Amerika / Ottoman Empire. North America
Putzgers Historischer Schul-Atlas, Österreich, 1910
30. Osmanisches Reich. Nordamerika Putzgers Historischer Schul-Atlas, Österreich, 1910
30. Osmanisches Reich. Nordamerika   XL
Ottomaanse Rijk. Noord-Amerika / Ottoman Empire. North America

Putzgerov historički školski atlas, Hrvatska, 1904
32. Doba otkrića Putzgerov historički školski atlas, Hrvatska, 1904
32. Doba otkrića   XL
Het tijdperk van de grote ontdekkingen / The Age of Discovery
Putzgers Historischer Schul-Atlas, Österreich, 1910
31. Das Zeitalter der Entdeckungen Putzgers Historischer Schul-Atlas, Österreich, 1910
31. Das Zeitalter der Entdeckungen   XL
Het tijdperk van de grote ontdekkingen / The Age of Discovery© M. Witkam, 2013

valid HTML    valid CSS