Putzgera Atlas historyczny, 3e druk (1918)

See below for (a summary of) this text in English.

Hieronder staat de titel van de atlas en deel van de toelichting. Daarbij horen ook de volgende pagina's

Teksten


Putzgera Atlas historyczny, 3rd edition (1918)

Texts


Titel / Title

F. W. Putzgera
Atlas historyczny
do
dziejów starożytnych, średniowiecznych i nowożytnych
dla
użytku wyższych i średnich zakładów naukowych Austro-Węgier
Wydali Alfred Baldamus i Ernest Schwab.
Zawiera 52 map wielkich i 61 mniejszych.
Wydanie polskie
opracowali
J. Lewicki i Wł. Bojarski.
Wydanie 3.

Niezmieniony przedruk pierwszego wydania aprobowanego reskryptem wysokiej
c. k. galicyjskiej Rady szkolnej krajowej z dnia 17. września 1903, liczba 21522.

Podwyższenie cen aprobowano wysokim reskryptem
z dnia 24. kwietnia 1918, L. 6878/IV.


Cena egzemplarza oprawnego: 7 K 20 h.

Wiedeń 1918.
Nakładem Wdowy po A. Pichlerze i Syna.
Toelichting / Explanatory text

Objaśnenia.*)

...

*) Atlas Putzgera wydawał do wydania 18. Dr. A. Baldamus, poczem mapy do dziejów starożytnych opracowywał Dr. E. Schwabe. Jako źródła służyły przedewszystkiem atlasy Droy- sena, Kampena, Kieperta, Smitha-Müllera, Schradera, Sprunera-Menkego, Sprunera-Sieglina, Wolffa i i., nadto mapy w corpus inscriptionum atticarum i latinarum, w Pomnikach Baumeistra i Podręczniku J. Müllera Ateny, (Rzym), jakoteż Kampania, Belocha, Ateny Curtiusa-Kauperta, Olympia Dörpfelda, Alexandria Puchsteina, Troja Schliemanna, Palestyna Stadego, Anglia Gardinera, Ameryka Północna Harta, Alzacya-Lotaryngia Kirchnera, Francya Longuona, Niderlandy Meesa i i.
HTML © M. Witkam, 2013

valid HTML    valid CSS