Topographische en militaire kaart van het Koningrijk der Nederlanden, 1850-1864

See below for (a summary of) this text in English.

Hieronder staan plaatjes van uitgaven uit 1850-1864 van de kaartserie. Daarbij horen ook de volgende pagina's

Plaatjes

Klik op een plaatje voor een vergroting.


Topographische en militaire kaart van het Koningrijk der Nederlanden, 1850-1864

Pictures

Click on a picture to enlarge.


Titel, bladwijzer, legenda / Title, sheet index, key to map symbols
TMK 1850-1864. Titel / Title TMK 1850-1864. Titel / Title   XL

TMK 1850-1864. Bladwijzer / Sheet index TMK 1850-1864. Bladwijzer / Sheet index   XL
TMK 1850-1864. Legenda / Key to map symbols TMK 1850-1864. Legenda / Key to map symbols   XL
Kaarten / Maps Bladwijzers / Sheet indexes
TMK 1850-1864. Bladwijzer / Sheet index
(ook als / also as  pdf, svg)


Topographische en militaire kaart van het Koningrijk der Nederlanden, 1850-1864 1
Ame­land
2
Schier­mon­nik­oog
3
Uit­hui­zen
4
Vlie­land
5
Har­lin­gen
6
Leeu­war­den
7
Gro­nin­gen
8
Nieu­we­schans
9
Den Hel­der
10
Sneek
11
Hee­ren­veen
12
As­sen
13
Bour­tan­ge
14
Me­dem­blik
15
Sta­vo­ren
16
Steen­wijk
17
Bei­len
18
Ros­win­kel
19
Alk­maar
20
Enk­hui­zen
21
Zwol­le
22
Coe­vor­den
23
Nieuw Schoo­ne­beek
24
Hil­le­gom
25
Am­ster­dam
26
Har­der­wijk
27
Hat­tem
28
Al­me­lo
29
De­ne­kamp
30
's-Gra­ven­ha­ge
31
U­trecht
32
A­mers­foort
33
Zut­phen
34
Groen­lo
35
A­haus
36
Goe­de­ree­de
37
Rot­ter­dam
38
Go­rin­chem
39
Rhe­nen
40
Arn­hem
41
Aal­ten
42
Zie­rik­zee
43
Wil­lem­stad
44
Geer­trui­den­berg
45
's-Her­to­gen­bosch
46
Vier­lings­beek
47
Kad­zand
48
Mid­del­burg
49
Ber­gen op Zoom
50
Bre­da
51
Eind­hoven
52
Ven­lo
53
Sluis
54
Neu­zen
55
Hulst
56
He­ren­thals
57
Val­kens­waard
58
Roer­mond
59
Peer
60
Sit­tard
61
Maas­tricht
62
Heer­len


Samenstelling / Composition
Topographische en militaire kaart van het Koningrijk der Nederlanden, 1850-1864

Beeldmateriaal ontleend aan de site 'WatWasWaar' (beëindigd op 1-1-2016).
Images derived from the site 'WatWasWaar' (ended 1/1/2016).


HTML © M. Witkam, 2016

valid HTML    valid CSS