Topographische en militaire kaart van het Koningrijk der Nederlanden

See below for (a summary of) this text in English.

Hieronder staan tabellen en lijsten bij de kaartserie. Daarbij horen ook de volgende pagina's

Tabellen

Kop gemarkeerd: tabel sorteerbaar


Topographische en militaire kaart van het Koningrijk der Nederlanden

Tables

Header marked: table sortable


Onderlinge ligging van de kaarten / Lay-out of the map sheets

120 W 100 W 60 W 20 W 20 O 60 O 100 O 140 O 160 O
235 N 1
Ame­land
2
Schier­mon­nik­oog
3
Uit­hui­zen
235 N
210 N 4
Vlie­land
5
Har­lin­gen
6
Leeu­war­den
7
Gro­nin­gen
8
Nieu­we­schans
210 N
185 N 9
Den Hel­der
10
Sneek
11
Hee­ren­veen
12
As­sen
13
Bour­tan­ge
185 N
160 N 14
Me­dem­blik
15
Sta­vo­ren
16
Steen­wijk
17
Bei­len
18
Ros­win­kel
160 N
135 N 19
Alk­maar
20
Enk­hui­zen
21
Zwol­le
22
Coe­vor­den
23
Nieuw Schoo­ne­beek
135 N
110 N 24
Hil­le­gom
25
Am­ster­dam
26
Har­der­wijk
27
Hat­tem
28
Al­me­lo
29
De­ne­kamp
110 N
85 N 30
's-Gra­ven­ha­ge
31
U­trecht
32
A­mers­foort
33
Zut­phen
34
Groen­lo
35
A­haus
85 N
60 N 36
Goe­de­ree­de *
37
Rot­ter­dam
38
Go­rin­chem
39
Rhe­nen
40
Arn­hem
41
Aal­ten
60 N
35 N 42
Zie­rik­zee
43
Wil­lem­stad
44
Geer­trui­den­berg
45
's-Her­to­gen­bosch
46
Vier­lings­beek
35 N
10 N 47
Kad­zand *
48
Mid­del­burg
49
Ber­gen op Zoom
50
Bre­da
51
Eind­hoven
52
Ven­lo
10 N
15 Z 53
Sluis
54
Neu­zen
55
Hulst
56
He­ren­thals
57
Val­kens­waard
58
Roer­mond
15 Z
40 Z 59
Peer
60
Sit­tard
40 Z
65 Z


90 Z
61
Maas­tricht
62
Heer­len
65 Z


90 Z
120 W 100 W 60 W 20 W 20 O 60 O 100 O 140 O 160 O

* later ook / later also:
Goedereede  →  Goedreede
Kadzand  →  CadzandKaarten en datering van de eerste uitgaven (1850-1864) / Maps and date of the first editions (1850-1864)

nr. naam verkenning gravure uitgave
1 Ameland 1854 1861 1861
2 Schiermonnikoog 1854 1861 1861
3 Uithuizen 1853 1860 1861
4 Vlieland 1855 1862 1862
5 Harlingen 1854 1862 1862
6 Leeuwarden 1854 1864 1864
7 Groningen 1853 1864 1864
8 Nieuweschans (H) 1853 1864 1864
9 Helder 1858, 1859 1863 1863
10 Sneek 1854 1864 1864
11 Heerenveen 1854 1864 1864
12 Assen 1852 1860 1860
13 Bourtange (H) 1852 1860 1860
14 Medemblik 1858 1863 1863
15 Stavoren 1855 1860 1860
16 Steenwijk 1853 1860 1860
17 Beilen 1851-1852 1860 1860
18 Roswinkel (H) 1852 1860 1860
19 Alkmaar 1857, 1858 1864 1864
20 Enkhuizen 1855 1850 1860
21 Zwolle 1851 1859 1859
22 Coevorden 1851 1859 1859
23 Nieuw Schoonebeek (H) 1851 1859 1859
24 Hillegom 1850 1852 1852
25 Amsterdam 1849-1850 1853 1853
26 Harderwijk 1848 1854 1854
27 Hattem 1847 1858 1858
28 Almelo 1848 1860 1860
29 Denekamp (H) 1848 1860 1860
30 's-Gravenhage 1850-1851 1854 1854
31 Utrecht 1845-1850 1854 1855
32 Amersfoort 1847-1848 1855 1856
33 Zutphen 1844-1846 1851 1852
34 Groenlo 1846 1861 1861
35 Ahaus (H) 1846 1860 1861
36 Goedereede * 1856 1860 1860
37 Rotterdam 1849-1850 1857 1858
38 Gorinchem 1838, 1848, 1849 1858 1858
39 Rhenen 1836, 1837, 1846 1850 1852
40 Arnhem 1843-1845 1850 1850
41 Aalten 1844 1852 1852
42 Zierikzee 1856 1861 1861
43 Willemstad 1836, 1840, 1856 1860 1860
44 Geertruidenberg 1838, 1839, 1847 1855 1856
45 's-Hertogenbosch 1836-1838 1851 1852
46 Vierlingsbeek 1836, 1842, 1843 1856 1857
47 Kadzand (H) * 1857 1864 1864
48 Middelburg 1856, 1857 1864 1864
49 Bergen op Zoom 1838, 1840, 1856 1863 1863
50 Breda 1838-1840 1843, 1844 1850
51 Eindhoven 1840 1853 1853
52 Venlo 1837, 1842 1855 1856
53 Sluis (H) 1857 1863 1863
54 Neuzen 1856, 1857 1863 1863
55 Hulst 1856 1863 1863
56 Herenthals 1857 1863 1863
57 Valkenswaard 1837, 1843 1862 1863
58 Roermond 1842-1844 1859 1859
59 Peer 1843 1864 1864
60 Sittard 1842 1864 1864
61 Maastricht 1842-1843 1864 1864
62 Heerlen 1842-1843 1864 1864

* later ook / later also:
Goedereede  →  Goedreede
Kadzand  →  Cadzand

bron / source:Kaarten en jaar van uitgave / Maps and publication year

nr. naam jaar
1 Ameland 1861
1 Ameland 1888
2 Schiermonnikoog 1861
2 Schiermonnikoog 1888
3 Uithuizen 1860
3 Uithuizen 1882
3 Uithuizen 1897
4 Vlieland 1862
4 Vlieland 1883
4 Vlieland 1922
5 Harlingen 1862
5 Harlingen 1875
5 Harlingen 1908
6 Leeuwarden 1864
6 Leeuwarden 1897
6 Leeuwarden 1910
7 Groningen 1864
7 Groningen 1871
7 Groningen 1874
7 Groningen 1881
7 Groningen 1903
7 Groningen 1917
8 Nieuweschans (H) 1864
8 Nieuweschans (H) 1887
8 Nieuweschans (H) 1917
9 Helder 1863
9 Helder 1899
9 Den Helder 1920
10 Sneek 1864
10 Sneek 1887
10 Sneek 1909
11 Heerenveen 1864
11 Heerenveen 1878
11 Heerenveen 1909
12 Assen 1860
12 Assen 1879
12 Assen 1902
12 Assen 1909
13 Bourtange (H) 1869
13 Bourtange (H) 1883
13 Bourtange (H) 1909
13 Bourtange (H) 1918
14 Medemblik 1863
14 Medemblik 1880
14 Medemblik 1918
15 Stavoren 1860
15 Stavoren 1883
15 Stavoren 1909
16 Steenwijk 1860
16 Steenwijk 1881
16 Steenwijk 1909
17 Beilen 1860
17 Beilen 1882
17 Beilen 1914
18 Roswinkel (H) 1860
18 Roswinkel (H) 1884
18 Roswinkel (H) 1917
18 Roswinkel (H) 1926
19 Alkmaar 1864
19 Alkmaar 1882
19 Alkmaar 1902
19 Alkmaar 1915
20 Enkhuizen 1860
20 Enkhuizen 1875
20 Enkhuizen 1911
20 Enkhuizen 1924
21 Zwolle 1859
21 Zwolle 1881
21 Zwolle 1897
22 Coevorden 1859
22 Coevorden 1881
22 Coevorden 1897
22 Coevorden 1915
23 Nieuw Schoonebeek (H) 1859
23 Nieuw Schoonebeek (H) 1886
23 Nieuw Schoonebeek (H) 1916
24 Hillegom 1852
24 Hillegom 1883
24 Hillegom 1897
24 Hillegom (H) 1917
25 Amsterdam 1854
25 Amsterdam 1882
25 Amsterdam 1909
25 Amsterdam 1913
26 Harderwijk 1854
26 Harderwijk 1884
26 Harderwijk 1910
26 Harderwijk 1916
27 Hattem 1858
27 Hattem 1886
27 Hattem 1913
27 Hattem 1916
28 Almelo 1860
28 Almelo 1883
28 Almelo 1903
28 Almelo 1917
29 Denekamp (H) 1860
29 Denekamp (H) 1883
29 Denekamp (H) 1916
29 Denekamp (H) 1927
30 's Gravenhage 1854
30 's Gravenhage 1873
30 's Gravenhage 1903
30 's Gravenhage 1914
31 Utrecht 1854
31 Utrecht 1895
31 Utrecht 1901
31 Utrecht 1924
32 Amersfoort 1855
32 Amersfoort 1883
32 Amersfoort 1909
33 Zutphen 1851
33 Zutphen 1883
33 Zutphen 1910
34 Groenlo 1861
34 Groenlo 1881
34 Groenlo 1913
35 Ahaus (H) 1860
35 Ahaus (H) 1903
35 Ahaus (H) 1916
36 Goedereede 1860
36 Goedereede 1888
36 Goedereede (H) 1915
36 Goeree (H) 1926
37 Rotterdam 1857
37 Rotterdam 1907
37 Rotterdam 1920
38 Gorinchem 1858
38 Gorinchem 1882
38 Gorinchem 1914
39 Rhenen 1850
39 Rhenen 1880
39 Rhenen 1910
40 Arnhem [1850]
40 Arnhem 1883
40 Arnhem 1903
40 Arnhem 1906
41 Aalten 1852
41 Aalten 1881
41 Aalten 1883
42 Zierikzee 1861
42 Zierikzee 1902
42 Zierikzee 1908
42 Zierikzee 1912
42 Zierikzee 1923
43 Willemstad 1860
43 Willemstad 1889
43 Willemstad 1911
44 Geertruidenberg 1855
44 Geertruidenberg 1883
44 Geertruidenberg 1908
44 Geertruidenberg 1925
45 's Hertogenbosch 1851
45 's Hertogenbosch 1883
45 's Hertogenbosch 1907
46 Vierlingsbeek 1856
46 Vierlingsbeek 1893
46 Vierlingsbeek 1916
47 Kadzand (H) 1864
47 Kadzand (H) 1883
47 Cadzand (H) 1915
48 Middelburg 1864
48 Middelburg 1882
48 Middelburg 1904
48 Middelburg 1923
49 Bergen op Zoom 1863
49 Bergen op Zoom 1881
49 Bergen op Zoom 1914
50 Breda [1850]
50 Breda 1880
50 Breda 1910
50 Breda 1921
51 Eindhoven 1853
51 Eindhoven 1881
51 Eindhoven 1912
52 Venlo 1855
52 Venlo 1882
52 Venlo 1895
52 Venlo 1920
53 Sluis (H) 1863
53 Sluis (H) 1883
53 Sluis (H) 1916
54 Neuzen 1863
54 Neuzen 1908
55 Hulst 1863
55 Hulst 1885
55 Hulst 1914
56 Herenthals 1863
56 Herenthals 1887
56 Herenthals 1914
57 Valkenswaard 1863
57 Valkenswaard 1883
57 Valkenswaard 1902
57 Valkenswaard 1914
58 Roermond 1859
58 Roermond 1882
58 Roermond 1895
59 Peer 1864
59 Peer 1883
59 Peer 1905
60 Sittard 1864
60 Sittard 1883
60 Sittard 1910
61 Maastricht 1897
62 Heerlen 1864
62 Heerlen 1864
62 Heerlen 1893
62 Heerlen 1902
Bladwijzer (H) 1850
Bladwijzer (H) 1870
Bladwijzer (H) 1886
Bladwijzer (H) 1889
Bladwijzer (H) 1895
Bladwijzer (H) 1904
Bladwijzer (H) 1915
Verklaring (H) 1864
Verklaring (H) 1888
Verklaring (H) 1896
Verklaring (H) 1900
Verklaring (H) 1902
Verklaring (H) 1903
Verklaring (H) 1910

bron / source:HTML © M. Witkam, 2016
'sorttable' by Stuart Langridge: kryogenix.org

valid HTML    valid CSS