Topographische kaart van het Koningrijk der Nederlanden op de schaal van 1:200 000

See below for (a summary of) this text in English.

Hieronder staan tabellen en lijsten bij de kaartserie. Daarbij horen ook de volgende pagina's

Tabellen

Kop gemarkeerd: tabel sorteerbaar


Topographische kaart van het Koningrijk der Nederlanden op de schaal van 1:200 000

Tables

Header marked: table sortable


Onderlinge ligging van de kaarten / Lay-out of the map sheets

Kaarten 1867-1868 (vroegste uitgaven) / Maps 1867-1868 (earliest editions)
120 W 60 W 20 O 100 O 160 O
260 N 1
Wad­den
2
Hun­sin­goo
260 N
210 N 3
Te­xel
4
Oos­ter­goo
5
Wes­ter­wol­de
210 N
160 N 6
Ken­ne­mer­land
7
Zui­der­zee
8
Bar­ger­veen
160 N
110 N 9
Rijn­land
10
Ve­lu­we
11
Twen­the
110 N
60 N 12
Schou­wen
13
Bies­bosch
14
Be­tu­we
15
Mun­ster­land
60 N
10 N 16
Wal­che­ren
17
Kem­pen
18
Peel
10 N
40 Z


90 Z
19
Lim­burg
40 Z


90 Z
120 W 60 W 20 O 100 O 160 O


Kaarten 1933-1955 (laatste uitgaven) / Maps 1933-1955 (latest editions)
–155 –95 –15 +65 +145
+187 1
A­me­land
2
Uit­hui­zen
+187
+137 3
Tes­sel
4
Leeu­war­den
5
Gro­nin­gen
+137
+87 6
Alk­maar
7
Mep­pel
8
Coe­vor­den
+87
+37 9
Am­ster­dam
10
A­pel­doorn
11
En­sche­de
+37
–13 12
Zie­rik­zee
13
Rot­ter­dam
14
Nij­me­gen
15
Win­ters­wijk
–13
–63 16
Mid­del­burg
17
Ber­gen op Zoom
18
Eind­ho­ven
19
Dus­sel­dorp (Düs­sel­dorf)
–63
–113


–163
20
Gent (Gand)
21
Brus­sel (Bru­xel­les)
22
Maas­tricht
23
Keu­len (Köln)
–113


–163
–155 –95 –15 +65 +145Namen van de kaarten / Names of the maps

naam eerste laatste aantal naam eerste laatste aantal totaal
totaal 150 82 232
1 Wadden 1868 1924 8 1 Ameland 1927 1950 3 11
2 Hunsingoo 1868 1924 8 2 Uithuizen 1932 1950 3 11
3 Texel 1867 1924 8 3 Texel / Tessel 1927 1950 4 12
4 Oostergoo 1868 1927 9 4 Leeuwarden 1935 1951 5 14
5 Westerwolde 1868 1926 9 5 Groningen 1934 1953 4 13
6 Kennemerland 1867 1925 8 6 Alkmaar 1932 1949 4 12
7 Zuiderzee 1868 1927 8 7 Meppel 1933 1952 4 12
8 Bargerveen 1868 1926 8 8 Coevorden 1937 1954 3 11
9 Rijnland 1867 1924 7 9 Amsterdam 1932 1949 4 11
10 Veluwe 1868 1924 8 10 Apeldoorn 1933 1952 5 13
11 Twenthe 1868 1925 7 11 Enschede 1935 1953 3 10
12 Schouwen 1868 1923 8 12 Zierikzee 1931 1949 4 12
13 Biesbosch 1868 1925 8 13 Rotterdam 1932 1950 5 13
14 Betuwe 1868 1926 8 14 Nijmegen 1933 1952 4 12
15 Munsterland 1868 1923 8 15 Winterswijk 1933 1953 4 12
16 Walcheren 1868 1923 8 16 Middelburg 1929 1950 3 11
17 Kempen 1868 1906 7 17 Bergen op Zoom 1930 1950 3 10
18 Peel 1868 1906 7 18 Eindhoven 1931 1952 3 10
- - - - - 19 Dusseldorp 1931 1955 3 3
- - - - - 20 Gent 1930 1940 3 3
- - - - - 21 Brussel 1931 1937 2 2
19 Limburg 1868 1926 8 22 Maastricht 1930 1951 3 11
- - - - - 23 Keulen 1930 1950 3 3Kaarten en uitgaven / Maps and editions

Bron / Source:

naam terrein uitgave bijzonderheden opmerkingen
1 Wadden 1868 1868 schets
1 Wadden 1875 1875 schets
1 Wadden 1884 1884 schets
1 Wadden 1889 1889 kleur
1 Wadden 1892 1892 kleur
1 Wadden 1899 1899 schets
1 Wadden 1899 1899 kleur
1 Wadden 1906 1906 schets
1 Wadden 1906 1906 kleur
1 Wadden 1924 1924 schets
1 Wadden 1924 1924 kleur
1 Ameland 1924 1927 schets
1 Ameland 1924 1927 kleur
1 Ameland 1924 1946 kleur
1 Ameland 1949 1950 schets
1 Ameland 1949 1950 kleur
2 Hunsingoo 1868 1868 schets
2 Hunsingoo 1875 1875 schets
2 Hunsingoo 1884 1884 schets
2 Hunsingoo 1889 1889 kleur
2 Hunsingoo 1892 1892 kleur
2 Hunsingoo 1900 1900 schets
2 Hunsingoo 1900 1900 kleur
2 Hunsingoo 1906 1906 schets
2 Hunsingoo 1906 1906 kleur
2 Hunsingoo 1916 1924 schets
2 Hunsingoo 1916 1924 kleur
2 Uithuizen 1932 1932 schets
2 Uithuizen 1932 1932 kleur
2 Uithuizen 1932 1937 schets herdruk
2 Uithuizen 1932 1937 kleur herdruk
2 Uithuizen 1949 1950 schets
2 Uithuizen 1949 1950 kleur
3 Texel 1867 1867 schets
3 Texel 1875 1875 schets
3 Texel 1884 1884 schets
3 Texel 1889 1889 kleur
3 Texel 1892 1892 kleur
3 Texel 1899 1899 schets
3 Texel 1899 1899 kleur
3 Texel 1906 1906 schets
3 Texel 1906 1906 kleur
3 Texel 1921 1924 schets
3 Texel 1921 1924 kleur
3 Tessel 1924 1927 schets
3 Tessel 1924 1927 kleur
3 Tessel 1924 1933 schets
3 Tessel 1940 1942 kleur aanv. Afsluitdijk-1939
3 Texel 1946 1950 schets
3 Texel 1946 1950 kleur
4 Oostergoo 1868 1868 schets
4 Oostergoo 1875 1875 schets
4 Oostergoo 1884 1884 schets
4 Oostergoo 1887 1887 schets
4 Oostergoo 1889 1889 kleur
4 Oostergoo 1892 1892 kleur
4 Oostergoo 1900 1900 schets
4 Oostergoo 1900 1900 kleur
4 Oostergoo 1906 1906 schets
4 Oostergoo 1906 1906 kleur
4 Oostergoo 1925 1927 schets
4 Oostergoo 1925 1927 kleur
4 Leeuwarden 1933 1935 schets
4 Leeuwarden 1933 1935 kleur
4 Leeuwarden 1933 1939 schets herdruk
4 Leeuwarden 1933 1939 kleur herdruk
4 Leeuwarden 1940 1941 kleur
4 Leeuwarden 1949 1950 schets
4 Leeuwarden 1949 1951 schets
4 Leeuwarden 1949 1951 kleur
5 Westerwolde 1868 1868 schets
5 Westerwolde 1875 1875 schets
5 Westerwolde 1884 1884 schets
5 Westerwolde 1887 1887 schets
5 Westerwolde 1889 1889 kleur
5 Westerwolde 1892 1892 kleur
5 Westerwolde 1900 1900 schets
5 Westerwolde 1900 1900 kleur
5 Westerwolde 1906 1906 schets
5 Westerwolde 1906 1906 kleur
5 Westerwolde 1924 1926 schets
5 Westerwolde 1924 1926 kleur
5 Groningen 1934 1934 schets
5 Groningen 1934 1934 kleur
5 Groningen 1934 1936 kleur herdruk
5 Groningen 1934 1938 schets herdruk
5 Groningen 1934 1938 kleur herdruk
5 Groningen 1951 1953 schets
5 Groningen 1951 1953 kleur
6 Kennemerland 1867 1867 schets
6 Kennemerland 1875 1875 schets
6 Kennemerland 1884 1884 schets
6 Kennemerland 1889 1889 kleur
6 Kennemerland 1892 1892 kleur
6 Kennemerland 1899 1899 schets
6 Kennemerland 1899 1899 kleur
6 Kennemerland 1906 1906 schets
6 Kennemerland 1906 1906 kleur
6 Kennemerland 1920 1925 schets
6 Kennemerland 1920 1925 kleur
6 Alkmaar 1931 1932 schets
6 Alkmaar 1931 1932 kleur
6 Alkmaar 1932 1937 schets herdruk
6 Alkmaar 1932 1937 kleur herdruk
6 Alkmaar 1940 1941 kleur
6 Alkmaar 1946 1949 schets
6 Alkmaar 1946 1949 kleur
7 Zuiderzee 1868 1868 schets
7 Zuiderzee 1875 1875 schets
7 Zuiderzee 1884 1884 schets
7 Zuiderzee 1889 1889 kleur
7 Zuiderzee 1892 1892 kleur
7 Zuiderzee 1899 1899 schets
7 Zuiderzee 1899 1899 kleur
7 Zuiderzee 1906 1906 schets
7 Zuiderzee 1906 1906 kleur
7 Zuiderzee 1924 1927 schets
7 Zuiderzee 1924 1927 kleur
7 Meppel 1931 1933 schets
7 Meppel 1931 1933 kleur
7 Meppel 1933 1937 schets herdruk
7 Meppel 1933 1937 kleur n.o.
7 Meppel 1950 1950 schets proefnummer
7 Meppel 1950 1950 kleur proefnummer
7 Meppel 1950 1952 schets
7 Meppel 1950 1952 kleur
8 Bargerveen 1868 1868 schets
8 Bargerveen 1875 1875 schets
8 Bargerveen 1884 1884 schets
8 Bargerveen 1889 1889 kleur
8 Bargerveen 1892 1892 kleur
8 Bargerveen 1899 1899 schets
8 Bargerveen 1899 1899 kleur
8 Bargerveen 1906 1906 schets
8 Bargerveen 1906 1906 kleur
8 Bargerveen 1926 1926 schets
8 Bargerveen 1926 1926 kleur
8 Coevorden 1935 1937 schets
8 Coevorden 1935 1937 kleur
8 Coevorden 1951 1953 schets
8 Coevorden 1951 1953 kleur
8 Coevorden 1951 1954 schets
8 Coevorden 1951 1954 kleur
9 Rijnland 1867 1867 schets
9 Rijnland 1875 1875 schets
9 Rijnland 1884 1884 schets
9 Rijnland 1889 1889 kleur
9 Rijnland 1899 1899 schets
9 Rijnland 1899 1899 kleur
9 Rijnland 1906 1906 schets
9 Rijnland 1906 1906 kleur
9 Rijnland 1923 1924 schets
9 Rijnland 1923 1924 kleur
9 Amsterdam 1931 1932 schets
9 Amsterdam 1931 1932 kleur
9 Amsterdam 1932 1936 schets herdruk
9 Amsterdam 1932 1936 kleur herdruk
9 Amsterdam 1943 1946 kleur
9 Amsterdam 1946 1949 schets
9 Amsterdam 1946 1949 kleur
10 Veluwe 1868 1868 schets
10 Veluwe 1875 1875 schets
10 Veluwe 1884 1884 schets
10 Veluwe 1889 1889 kleur
10 Veluwe 1892 1892 kleur
10 Veluwe 1899 1899 schets
10 Veluwe 1899 1899 kleur
10 Veluwe 1906 1906 schets
10 Veluwe 1906 1906 kleur
10 Veluwe 1921 1924 schets
10 Veluwe 1921 1924 kleur
10 Apeldoorn 1932 1933 schets
10 Apeldoorn 1932 1933 kleur
10 Apeldoorn 1933 1936 kleur herdruk
10 Apeldoorn 1933 1938 schets herdruk
10 Apeldoorn 1933 1938 kleur herdruk
10 Apeldoorn 1950 1950 kleur
10 Apeldoorn 1950 1952 schets
10 Apeldoorn 1952 1952 kleur
11 Twenthe 1868 1868 schets
11 Twenthe 1875 1875 schets
11 Twenthe 1884 1884 schets
11 Twenthe 1892 1892 kleur
11 Twenthe 1899 1899 schets
11 Twenthe 1899 1899 kleur
11 Twenthe 1906 1906 schets
11 Twenthe 1906 1906 kleur
11 Twenthe 1922 1925 schets
11 Twenthe 1922 1925 kleur
11 Enschede 1935 1935 schets
11 Enschede 1935 1935 kleur
11 Enschede 1935 1938 schets herdruk
11 Enschede 1935 1938 kleur herdruk
11 Enschede 1951 1953 schets
11 Enschede 1951 1953 kleur
12 Schouwen 1868 1868 schets
12 Schouwen 1875 1875 schets
12 Schouwen 1884 1884 schets
12 Schouwen 1889 1889 kleur
12 Schouwen 1892 1892 kleur
12 Schouwen 1899 1899 schets
12 Schouwen 1899 1899 kleur
12 Schouwen 1906 1906 schets
12 Schouwen 1906 1906 kleur
12 Schouwen 1918 1923 schets
12 Schouwen 1918 1923 kleur
12 Zierikzee 1929 1931 schets
12 Zierikzee 1929 1931 kleur
12 Zierikzee 1931 1938 schets herdruk
12 Zierikzee 1931 1938 kleur herdruk
12 Zierikzee 1939 1940 schets
12 Zierikzee 1939 1940 kleur
12 Zierikzee 1946 1949 schets
12 Zierikzee 1946 1949 kleur
13 Biesbosch 1868 1868 schets
13 Biesbosch 1875 1875 schets
13 Biesbosch 1884 1884 schets
13 Biesbosch 1889 1889 kleur
13 Biesbosch 1892 1892 kleur
13 Biesbosch 1899 1899 schets
13 Biesbosch 1899 1899 kleur
13 Biesbosch 1906 1906 schets
13 Biesbosch 1906 1906 kleur
13 Biesbosch 1923 1925 schets
13 Biesbosch 1923 1925 kleur
13 Rotterdam 1931 1932 schets
13 Rotterdam 1931 1932 kleur
13 Rotterdam 1932 1936 kleur herdruk
13 Rotterdam 1932 1937 schets herdruk
13 Rotterdam 1932 1937 kleur herdruk
13 Rotterdam 1948 1949 kleur
13 Rotterdam 1948 1950 schets
13 Rotterdam 1948 1950 kleur
14 Betuwe 1868 1868 schets
14 Betuwe 1875 1875 schets
14 Betuwe 1884 1884 schets
14 Betuwe 1889 1889 schets
14 Betuwe 1889 1889 kleur
14 Betuwe 1892 1892 kleur
14 Betuwe 1899 1899 schets
14 Betuwe 1899 1899 kleur
14 Betuwe 1906 1906 schets
14 Betuwe 1906 1906 kleur
14 Betuwe 1925 1926 schets
14 Betuwe 1925 1926 kleur
14 Nijmegen 1932 1933 schets
14 Nijmegen 1932 1933 kleur
14 Nijmegen 1933 1936 schets herdruk
14 Nijmegen 1933 1936 kleur herdruk
14 Nijmegen 1933 1938 schets herdruk
14 Nijmegen 1933 1938 kleur herdruk
14 Nijmegen 1950 1952 schets
14 Nijmegen 1950 1952 kleur
15 Munsterland 1868 1868 schets
15 Munsterland 1875 1875 schets
15 Munsterland 1884 1884 schets
15 Munsterland 1889 1889 kleur
15 Munsterland 1892 1892 kleur
15 Munsterland 1899 1899 schets
15 Munsterland 1899 1899 kleur
15 Munsterland 1906 1906 schets
15 Munsterland 1906 1906 kleur
15 Munsterland 1922 1923 schets
15 Munsterland 1922 1923 kleur
15 Winterswijk 1932 1933 schets
15 Winterswijk 1932 1933 kleur
15 Winterswijk 1933 1937 kleur herdruk
15 Winterswijk 1938 1939 schets
15 Winterswijk 1938 1939 kleur
15 Winterswijk 1952 1953 schets
15 Winterswijk 1952 1953 kleur
16 Walcheren 1868 1868 schets
16 Walcheren 1875 1875 schets
16 Walcheren 1884 1884 schets
16 Walcheren 1889 1889 kleur
16 Walcheren 1892 1892 kleur
16 Walcheren 1899 1899 schets
16 Walcheren 1899 1899 kleur
16 Walcheren 1906 1906 schets
16 Walcheren 1906 1906 kleur
16 Walcheren 1921 1923 schets
16 Walcheren 1921 1923 kleur
16 Middelburg 1926 1929 schets
16 Middelburg 1926 1929 kleur
16 Middelburg 1940 1940 schets
16 Middelburg 1940 1940 kleur
16 Middelburg 1946 1950 schets
16 Middelburg 1946 1950 kleur
17 Kempen 1868 1868 schets
17 Kempen 1875 1875 schets
17 Kempen 1884 1884 schets
17 Kempen 1889 1889 kleur
17 Kempen 1892 1892 kleur
17 Kempen 1899 1899 schets
17 Kempen 1899 1899 kleur
17 Kempen 1906 1906 schets
17 Kempen 1906 1906 kleur
17 Bergen op Zoom 1930 1930 schets
17 Bergen op Zoom 1930 1930 kleur
17 Bergen op Zoom 1939 1940 schets
17 Bergen op Zoom 1939 1940 kleur
17 Bergen op Zoom 1948 1950 schets
17 Bergen op Zoom 1948 1950 kleur
18 Peel 1868 1868 schets
18 Peel 1875 1875 schets
18 Peel 1884 1884 schets
18 Peel 1889 1889 kleur
18 Peel 1892 1892 kleur
18 Peel 1899 1899 schets
18 Peel 1899 1899 kleur
18 Peel 1906 1906 schets
18 Peel 1906 1906 kleur
18 Eindhoven 1925 1931 schets
18 Eindhoven 1925 1931 kleur
18 Eindhoven 1937 1938 schets
18 Eindhoven 1937 1938 kleur
18 Eindhoven 1950 1952 schets
18 Eindhoven 1950 1952 kleur
19 Limburg 1868 1868 schets later: 22. Maastricht
19 Limburg 1875 1875 schets later: 22. Maastricht
19 Limburg 1884 1884 schets later: 22. Maastricht
19 Limburg 1889 1889 kleur later: 22. Maastricht
19 Limburg 1892 1892 kleur later: 22. Maastricht
19 Limburg 1899 1899 schets later: 22. Maastricht
19 Limburg 1899 1899 kleur later: 22. Maastricht
19 Limburg 1906 1906 schets later: 22. Maastricht
19 Limburg 1906 1906 kleur later: 22. Maastricht
19 Limburg 1924 1926 schets later: 22. Maastricht
19 Limburg 1924 1926 kleur later: 22. Maastricht
19 Dusseldorp 1922 1931 schets
19 Dusseldorp 1922 1931 kleur
19 Dusseldorp 1935 1936 schets
19 Dusseldorp 1935 1936 kleur
19 Dusseldorp 1952 1955 schets
19 Dusseldorp 1952 1955 kleur
20 Gent 1926 1930 schets
20 Gent 1926 1930 kleur
20 Gent 1937 1938 schets
20 Gent 1937 1938 kleur
20 Gent 1937 1940 kleur
21 Brussel 1926 1931 schets
21 Brussel 1926 1931 kleur
21 Brussel 1937 1937 schets
21 Brussel 1937 1937 kleur
22 Maastricht 1923 1930 schets eerder: 19. Limburg
22 Maastricht 1923 1930 kleur eerder: 19. Limburg
22 Maastricht 1938 1939 schets eerder: 19. Limburg
22 Maastricht 1938 1939 kleur eerder: 19. Limburg
22 Maastricht 1949 1951 schets eerder: 19. Limburg
22 Maastricht 1949 1951 kleur eerder: 19. Limburg
23 Keulen 1923 1930 schets
23 Keulen 1923 1930 kleur
23 Keulen 1935 1936 schets
23 Keulen 1935 1936 kleur
23 Keulen 1949 1950 schets
23 Keulen 1949 1950 kleurHTML © M. Witkam, 2016
'sorttable' by Stuart Langridge: kryogenix.org

valid HTML    valid CSS