Meyer's Universal-Atlas (1830-1840)

See below for (a summary of) this text in English.

Hieronder staat de beschrijving van de atlas. Daarbij horen ook de volgende pagina's

Titelgegevens

Titel: Meyer's Universal-Atlas
Uitgever: Bibliographisches Institut
Jaar: 1830-1840

Titelpagina: Neuester Universal-Atlas für Alte & Neue Erdkunde
Herausgegeben von J. Meyer
Chef des Bibliographischen Instituts in Hildburghausen, Amsterdam, Paris & Philadelphia.
Stahlstich, Druck & Verlag des Bibliographischen Instituts.
Vertaling:
Nieuwste algemene atlas voor historische en hedendaagse geografie
Onder redactie van J. Meyer
Hoofd van het Bibliographische Instituut in Hildburghausen, Amsterdam, Parijs & Philadelphia.
Staalgravure, druk en uitgave van het Bibliographische Instituut

Band

De kaarten van de atlas verschenen van 1830 tot 1840 in afleveringen. Ze werden vaak ongevouwen ingebonden. In mijn exemplaar hebben de ongevouwen kaarten de afmetingen  32 × 26,5 cm (B × H).  Er zijn ook exemplaren bekend met gevouwen kaarten.

Inhoud

De atlas bevat titelpagina, inhoudsopgave en 90 kaartbladen – dus niet 89 zoals in de inhoudsopgave staat, want er zijn twee kaarten nr. 8 (Italia superior). Zie ook de lijst van kaarten in volgorde van de inhoudsopgave. Verder zijn er 12 bladen met tabellen die allerlei gegevens over de verschillende landen bevatten. Ze zijn opgesteld door A. Ravenstein in Frankfurt am Main. De tabellen zijn, in mijn exemplaar, ingebonden in de buurt van de kaarten van het betreffende gebied.

De kaarten zijn gegraveerd in staal; de meeste zijn met de hand gekleurd (randkleur). Aan de bovenkant staat vaak het nummer van de kaart, maar dan in de volgorde waarin de kaarten verschenen zijn. Dit is dus (meestal) niet hetzelfde als het nummer in de inhoudsopgave. Op veel kaarten staat ook het jaar van verschijnen vermeld. In combinatie met de volgorde van verschijnen is daardoor bijna elke kaart precies te dateren. Zie daarvoor de tabel van kaarten in volgorde van uitgave.

Op ongeveer tweederde van de kaarten staat de tekenaar/cartograaf genoemd. De meest voorkomende namen zijn die van Renner en Radefeld. Op bijna een derde van de kaarten staat ook de naam van de graveur. Zie het overzicht van cartografen en graveurs. Verder staat vaak de vestigingsplaats van de uitgever genoemd. Naast Hildburghausen zijn dat van 1833 tot en met 1838 New York, vanaf 1835 Amsterdam, vanaf 1837 Philadelphia en vanaf 1838 Parijs. De precieze gegevens zijn te vinden in het overzicht van de vestigingsplaatsen van de uitgever.

Meyer's Universal-Atlas (1830-1840)
74d. Leyden Meyer's Universal-Atlas (1830-1840)
74d. Leyden

Na de eerste kaart (sterrenkundige gegevens) komt de afdeling historische geografie met 16 kaarten over de oude geschiedenis. De overige 73 kaarten geven de actuele situatie weer. Dat deel begint met 7 kaarten van de wereld en de werelddelen. Daarna komen 53 kaarten van landen en gebieden in Europa, 2 deelkaarten van Azië, 5 van Amerika en 3 van Afrika. Dan komt een schema van berghoogten. De laatste twee kaarten zijn plattegronden van de steden Londen en Parijs.

Opvallend in deze atlas is het grote aantal bijkaarten met (omgevingen van) grotere en ook kleinere steden. Sommige daarvan zij zo gedetailleerd dat ze als plattegrond gebruikt zouden kunnen worden. Op de pagina met plaatjes zijn ze in groter formaat afgebeeld. Het totale overzicht is te vinden in de lijst van kaarten, bijkaarten en schaal.

De nummering van de kaarten is verwarrend. In de inhoudsopgave – tevens aanwijzing voor de volgorde van inbinden – zijn de kaarten genummerd in een 'logische' volgorde. In mijn exemplaar zijn de kaarten ook in die volgorde ingebonden. Het is de nummering die hier gebruikt is, onder andere bij alle plaatjes. Maar op de kaarten zelf staan de nummers van de volgorde waarin de kaarten verschenen zijn (als je pech hebt, zijn de kaarten in die volgorde ingebonden).

Uit het overzicht van de nummering op de kaarten blijkt het volgende. De 'werktitel' van de atlas en het geplande aantal kaarten zijn in de loop van de jaren enkele malen gewijzigd. Min of meer chronologisch zijn deze 'werktitels' als volgt.

Verder is ook te zien hoe de kaarten gebruikt werden voor de parallel uitgegeven Schul-Atlas. De 'werktitels' daarvan zijn als volgt terug te vinden.

Uiteindelijk moet de Schul-Atlas een omvang van 39 bladen gehad hebben, dus het overzicht van de nummering op de kaarten geeft geen volledig beeld van de inhoud ervan.Meyer's Universal-Atlas (1830-1840)


© M. Witkam, 2010

valid HTML    valid CSS