Atlas Hierarchicus, Karl Streit (1913)

See below for (a summary of) this text in English.

Hieronder staat de beschrijving van de atlas. Daarbij horen ook de volgende pagina's

Titelgegevens

Titel: Atlas Hierarchicus
Uitgever: Bonifatius Pers, Paderborn / Herder, Freiburg im Breisgau
Cartografie: Flemming, Glogau
Jaar: 1913 (1e druk)

Titelpagina: Atlas Hierarchicus
Descriptio geographica et statistica
S. Romanae Ecclesiae tum Occidentis tum Orientis
juxta statum praesentem
Accedunt etiam nonnullae notae historicae necnon ethnographicae

Consilio et hortatu S. Sedis Apostolicae elaboravit
P. Carolus Streit S.V.D.

Paderbornae in Guestfalia
anno Jubilaei Constantiniani 1913
Sumptibus Typographiae Bonifacianae
Typographiae Sanctae Sedis Apostolicae

Pro terris externis
extra Germaniam, Austriam-Hungariam, Helvetiam opus prostat apud
B. Herder, Typographum Editorem Pontificium, Friburgi Brisgoviae

Vertaling:

Atlas van de Kerkelijke Hiërarchie
Geografische en statistische beschrijving
van de Heilige Rooms-Katholieke Kerk, zowel van het Westen als van het Oosten
naar de huidige toestand
Met veel historische en etnografische kanttekeningen

Met advies en op aansporen van de Heilige Stoel bewerkt door
P. Carolus Streit S.V.D.

Te Paderborn, Westfalen
in 1913, het Jubileumjaar van Constantijn
Uitgegeven door de Bonifatius Pers
Drukkerij voor de Heilige Stoel

Voor andere landen
buiten Duitsland, Oostenrijk-Hongarije en Zwitserland, te koop bij
B. Herder, Pauselijke Drukkerij en Uitgeverij, Freiburg im Breisgau

Band

Atlas Hierarchicus 1913
Voorkant band / Front cover Atlas Hierarchicus 1913
Voorkant band / Front cover

De atlas heeft een band (26 × 40 cm) van (pauselijk?) geel linnen, met rug en hoeken van roodbruin kunstleer. Op de voorkant van de band staan titel en auteur onder het pauselijke wapen. De rug is voorzien van een vergulde 'horizontale' titel. Het schutblad is van grijs papier met daarop in groen verschillende kerkelijke symbolen.

Inhoud

Na de titelpagina staat een opdracht van de auteur Karl Streit aan de toenmalige paus Pius X, een aanbevelingsbrief van kardinaal De Lai aan de paus en het antwoord van de paus aan Karl Streit. Daarna komen een pagina met de legenda van de kaarten en 8 pagina's met voorwoord in het Duits, Italiaans, Frans, Engels en Spaans; elk paginanummer is daarbij tweemaal gebruikt. Heel symbolisch zijn de initialen, die ook verderop in de tekst zijn gebruikt.

Vervolgens zijn er in 149 pagina's beschrijvingen, ook in vijf talen, van de katholieke kerk in de verschillende landen van de wereld, geordend naar de kaarten in de atlas; ook hier zijn bijna alle paginanummers tweemaal gebruikt. Het tekstgedeelte wordt afgesloten met 52 pagina's tabellen van kerkelijke gegevens, waaronder twee uitvouwpagina's. Het papier van al deze tekstpagina's is van matige kwaliteit.

Daarna komen 36 kaartbladen van elk twee pagina's (zie de inhoudsopgave). Daarop zijn de bisdommen, seminaria, katholieke en andere universiteiten, kloosters, missies en dergelijke aangegeven. Voor de laatste wijzigingen is een 37e supplementblad in zwart-wit toegevoegd. Het volledige overzicht staat in de lijst van kaarten, bijkaarten en schaal. De kaarten zijn in kleur en het papier – nu wel van goede kwaliteit – is enkelzijdig bedrukt.

Tenslotte is er een plaatsnamenregister van 35 pagina's, gevolgd door 3 pagina's inhoudsopgave van de beschrijvingen en de tabellen. Het papier van deze tekstpagina's is weer van matige kwaliteit.

Bronnen

In het voorwoord geeft de auteur een uitgebreide verantwoording van zijn werkwijze en van de gebruikte bronnen en materialen. Hij vermeldt daarbij onder andere dat het kaarten gebaseerd zijn op de laatste uitgave van Sohr-Berghaus' Handatlas, dus uit de – nooit voltooide – 9e druk (1902-1906). De drukplaten van die atlas zijn gebruikt voor de situatietekening (bergen zijn niet ingetekend).

Dit materiaal is ter beschikking gesteld door Alois Bludau, oud-redacteur van Sohr-Berghaus' Handatlas, met toestemming van de uitgeverij Carl Flemming. Karl Streit noemt als voordeel van deze kaarten dat ze recent zijn bijgewerkt (1906?), dat ze uniforme schalen en eenzelfde projectie hebben, en dat kaarten (daardoor) kunnen worden samengevoegd tot één grotere kaart. In deze Atlas Hierarchicus geldt dat overigens alleen voor de kaarten van Italië en van de werelddelen buiten Europa.Atlas Hierarchicus, Karl Streit (1913)


© M. Witkam, 2007

valid HTML    valid CSS