Atlas Hierarchicus, Karl Streit (1929)

See below for (a summary of) this text in English.

Hieronder staat de beschrijving van de atlas. Daarbij horen ook de volgende pagina's

Titelgegevens

Titel: Atlas Hierarchicus
Uitgever: Bonifatius Pers, Paderborn / Herder, Freiburg im Breisgau
Cartografie: Flemming, Glogau
Jaar: 1929 (2e druk)

Titelpagina: Atlas Hierarchicus
Descriptio geographica et statistica Sanctae Romanae Ecclesiae
tum Occidentis tum Orientis juxta statum praesentem
Accedunt etiam nonnullae notae historicae necnon ethnographicae

Consilio et hortatu S. Sedis Apostolicae elaboravit P. Carolus Streit
Editio secunda

Paderbornae 1929
Sumptibus Typographiae Bonificianae
Pro terris linguae non Germanicae venditio commissa est
Herder et Sociis   Friburgi Brisgoviae

Vertaling:

Atlas van de Kerkelijke Hiërarchie
Geografische en statistische beschrijving van de Heilige Rooms-Katholieke Kerk
zowel van het Westen als van het Oosten, naar de huidige toestand
Met veel historische en etnografische kanttekeningen

Met advies en op aansporen van de Heilige Stoel bewerkt door P. Carolus Streit
Tweede druk

Paderborn, 1929
Uitgegeven door de Bonifatius Pers
Voor niet-Duitstalige landen is de verkoop toevertrouwd aan
Herder en Compagnons, Freiburg im Breisgau

Band

Atlas Hierarchicus 1929
Voorkant band Atlas Hierarchicus 1929
Voorkant band

De atlas heeft een band (26 × 40 cm) van beige linnen. Op de voorkant staan in roodbruin de pauselijke symbolen en daaronder de titel van de atlas. Op de rug staan 'verticaal' de titel en de naam van de drukker: Bonifatius Druckerei Paderborn.

Inhoud

De atlas bevat titelpagina met op de achterkant het 'imprimatur'; verder een opdracht aan paus Pius XI, instemming van het Vaticaan met de uitgave, en een bladzijde met legenda bij de kaarten. De eigenlijke atlas bestaat uit de volgende delen.

Oorsprong van de kaarten

In het voorwoord van de 1e druk vermeldt de auteur onder andere dat de cartografie in deze atlas ontleend is aan de laatste uitgave van Sohr-Berghaus' Handatlas: de nooit voltooide 9e druk (1902-1906). De drukplaten van die atlas zijn gebruikt voor de situatietekening van de kaarten; ook de bergen zijn aangegeven, met een bruine arcering.

Vergelijking met de 1e druk (1913)

Vergeleken met de 1e druk zijn er twee extra kaarten: een kaart van Duitsland met de nieuwe grenzen van de bisdommen na het concordaat van 1929 (blad 9a) en een kaart van de sinds 1918 onafhankelijke – katholieke – landen Polen en Litouwen (blad 11a). Ook nieuw is blad 38 met plattegronden van gebouwen in Vaticaanstad: sinds 1929 een onafhankelijke staat.

De kleuren van de kaarten lijken wat feller dan die in de 1e druk. Ook het reliëf is nu ingetekend met bruine arcering. De volgorde van de kaarten is enigszins gewijzigd: de kaarten van Noord- en Zuid-Amerika staan nu direct na die van Europa. Zie voor de details de vergelijkende tabellen.

Het voorwoord beslaat nu 10 in plaats van 8 bladzijden; er is een apart voorwoord voor de 2e druk. Het aantal pagina’s met toelichting bij de kaarten is afgenomen van 149 naar 119. Dat komt vooral door het weglaten van de Engelse teksten. Ook het aantal bladzijden met tabellen is afgenomen, van 52 naar 45. Het register is met 9 in plaats van 35 bladzijden veel kleiner geworden. De omvang van de inhoudsopgave is afgenomen 3 bladzijden naar 1 bladzijde.Atlas Hierarchicus, Karl Streit (1929)


© M. Witkam, 2008

valid HTML    valid CSS