Sohr-Berghaus Hand-Atlas, 5e druk (1851-1865)

See below for (a summary of) this text in English.

Hieronder staat de beschrijving van de atlas. Daarbij horen ook de volgende pagina's

Titelgegevens

Titel: Sohr-Berghaus Hand-Atlas
Uitgever: Carl Flemming
Jaar: 1851-1865 (5e druk, uitgaven: 1851-1862, 1865)

Titelpagina van de atlas (1851): Vollständiger Hand-Atlas der neueren Erdbeschreibung
über alle Theile der Erde in 82 Blättern.
Herausgegeben von Dr. K. Sohr.
5t. Auflage vermehrt und verbessert durch Dr. Heinrich Berghaus
Professor u. Director der geographischen Kunstschule zu Potsdam.
Glogau und Leipzig 1851. Druck u. Verlag von C. Flemming.
Vertaling:
Volledige Handatlas van de hedendaagse aardrijkskunde
van de hele wereld, in 82 kaarten.
Onder redactie van Dr. K. Sohr.
5e druk, uitgebreid en gecorrigeerd door Dr. Heinrich Berghaus
Hoogleraar en Directeur van de Geografische Academie in Potsdam
Glogau en Leipzig, 1851. Gedrukt en uitgegeven door C. Flemming.

Band

Sohr-Berghaus Hand-Atlas 1861
Titelpagina / Title page Sohr-Berghaus Hand-Atlas 1861
Titelpagina / Title page

De – ongevouwen – kaarten van de atlas werden in allerlei banden verkocht. Zo zijn er 'anonieme' banden (soms met een etiket als titel), banden met een 'buitentitel' (zie de plaatjes), en later ook banden van de uitgeverij zelf. Het formaat van de kaarten is ongeveer 44 × 36 cm, dus de band is iets groter.

Inhoud

De atlas bevat doorgaans een titelpagina (tot 1856 gegraveerd, vanaf 1856 in zetwerk) en een inhoudsopgave. De inhoud van de atlas – die niet hoeft overeen te komen met de inhoudsopgave – kan behoorlijk variëren.

De atlas bevat in principe altijd de 82 kaarten van de basisuitgave. In de uitgebreide uitgave zitten ook nog de 32 kaarten van het supplement, waardoor het totaal op 114 kaartbladen komt. Maar ook in de basisuitgave wordt wel de inhoudsopgave van de uitgebreide uitgave gebruikt – heel verwarrend.

Verder kunnen er allerlei extra kaarten ingebonden zijn, zoals de 'wegenkaart' van Duitsland in 6 bladen (die soms de 'reguliere' kaart van Duitsland vervangt), detailkaarten van Pruisen, Europees Turkije (de Balkan), en nog veel meer. Soms staan (enkele van) die kaarten in de inhoudsopgave. In totaal gaat het om zo'n 50 extra kaarten, dus de atlas kan in theorie meer dan 160 kaartbladen bevatten. Het (bijna) volledige overzicht is te vinden in de lijst van kaarten, bijkaarten en schaal.

De kaarten zijn geproduceerd in lithografie (steendruk). De kleuren – randkleur, vaak met brede rand – zijn met de hand of in drukwerk aangebracht. Vanaf 1856 zijn zeeën en grotere meren voorzien van vlakkleur (in kleurenlithografie), soms lichtblauw maar af en toe lichtgroen of zelfs (licht)bruin.

Het papier van de kaarten is van matige kwaliteit. Daardoor zijn er vaak vlekjes op de kaarten ontstaan. Soms zijn de kleuren flets geworden. Het drukprocedé, de lithografie, is niet altijd bevorderlijk voor de 'scherpte' van de kaarten. Van sommige kaarten lijkt de steen waarmee gedrukt werd, versleten. Andere kaarten zijn blijkbaar opnieuw gegraveerd; die zijn dan wel scherp.

Op sommige kaarten komt een jaartal voor. Dat kan het jaartal van de kaart zelf zijn, maar ook het jaar waarvoor de statistische gegevens op de kaart gelden: zie de lijst van kaarten en datering. Het jaartal op de kaarten lijkt overigens nog maar weinig verband te hebben met het jaar van uitgave van de atlas.

Op veel kaarten komt ook de naam van de cartograaf voor – meestal Handtke of Theinert – en op enkele de naam van de graveur: zie de lijst van cartografen en graveurs.

De basisuitgave van de atlas bevat veel kaarten van Duitsland en Oostenrijk: bijna 40% van het totaal. Ook Europa krijgt relatief veel ruimte: 60 van de 82 kaarten, dus bijna 75%. De overige werelddelen moeten het doen met 15 kaarten. Een dergelijke verdeling was in die tijd niet ongebruikelijk. Grote delen van Azië, Afrika en Amerika waren – in Europa – nog onbekend.

In het supplement worden enkele gebieden in meer detail weergegeven, zoals Rusland, delen van Azië en Afrika, en vooral Noord- en Zuid-Amerika. De inhoud van de uitgebreide uitgave van de atlas is daardoor evenwichtiger dan die van de basisuitgave. De eventueel aanwezige extra kaarten zijn wel weer grotendeels van gebieden in Europa.

Veel van de kaarten zijn 'geïsoleerde kaarten'. Ze geven alleen een goed beeld van de betreffende regio. De gebieden daarbuiten zijn dan minder gedetailleerd, of soms zelfs heel summier, getekend. Als in de tussentijd grenzen veranderd zijn – zoals in Italië – dan geeft dat soms een vreemd effect.

Uitgaven

De eerste uitgave van de 5e druk dateert van 1851. Tot en met 1861 is er elk jaar een nieuwe uitgave verschenen, soms alleen van de basisatlas of alleen van het supplement. Er moeten ook uitgaven van 1862 en 1865 bestaan.

Het is, behalve aan het titelblad, moeilijk te zien welke uitgave je in handen hebt. Er staat soms wel een jaartal op de kaart, maar dat geldt dan voor de statistische gegevens. Voor een precieze datering van een kaart zou een historische analyse noodzakelijk zijn.

Vergelijking met de 4e druk

De opzet van de atlas, met een basisuitgave (82 kaarten) en een supplement (32 kaarten), is dezelfde als die van de 4e druk. Een verschil is dat er extra kaarten ingebonden kunnen zijn.

De kleuren van de kaarten lijken wat 'frisser' dan in de 4e druk. Misschien komt dat doordat de randkleur soms een brede 'bies' heeft. Ook de inkleuring van zeeën en meren in latere uitgaven lijkt kaarten wat fleuriger te maken. De scherpte van de kaarten lijkt in de loop van de jaren af te nemen. Enkele kaarten zijn daarom opnieuw gegraveerd.

Er is een nieuwe kaart van het westelijk halfrond, op een grotere schaal. De kaart van Italië is – in latere uitgaven – opnieuw getekend met de nieuwe grenzen. De kaart van Oregon is vervangen door een kaart van het westen van de Verenigde Staten met de nadruk op Californië. Enkele kaarten hebben een nieuwe naam gekregen.Sohr-Berghaus Hand-Atlas, 5th edition (1851-1865)


© M. Witkam, 2007

valid HTML    valid CSS