Sohr-Berghaus Hand-Atlas, 8e druk (1888-1895, 1908)

See below for (a summary of) this text in English.

Hieronder staat de beschrijving van de atlas. Daarbij horen ook de volgende pagina's

Titelgegevens

Titel: Sohr-Berghaus Hand-Atlas
Uitgever: Carl Flemming
Jaar: 1888-1895, 1908 (8e druk, uitgaven: 1888, 1890, 1891, 1892, 1894, 1895; speciale uitgave 1908)

Titelpagina (1891, grote uitgave met 100 kaarten en register): Sohr-Berghaus Hand-Atlas über alle Theile der Erde.
Neu bearbeitet von F. Handtke.
Achte vermehrte und verbesserte Auflage.
Ausgabe in 100 Blättern
nebst selbständigem ausführlichem Ortsverzeichniss.
Glogau. Verlag von Carl Flemming.
Vertaling:
Sohr-Berghaus Handatlas van de hele wereld.
Nieuwe bewerking door F. Handtke,
Achtste druk, uitgebreid en verbeterd.
Uitgave in 100 kaartbladen
met een apart uitvoerig register.
Glogau. Uitgeverij Carl Flemming.

Titelpagina register (1892): Ortsweiser zu Sohr-Berghaus Hand-Atlas über alle Theile der Erde.
Neu bearbeitet von F. Handtke.
Achte vermehrte und verbesserte Auflage.
Alphabetisches Verzeichnis
aller Länder, Meere, Buchten, Häfen, Seen, Flüsse, Inseln, Gebirge,
Städte, Flecken, Dörfer, Weiler, Bäder, Bergwerke, Kanäle &c.
nebst Angabe der Quadrate, in denen sie liegen.
Glogau. Verlag von Carl Flemming.
Vertaling:
Register bij Sohr-Berghaus Handatlas van de hele wereld.
Nieuwe bewerking door F. Handtke,
Achtste druk, uitgebreid en verbeterd.
Alfabetisch register
van alle landen, zeeën, baaien, havens, meren, rivieren, eilanden, gebergtes,
steden, vlekken, dorpen, gehuchten, badplaatsen, mijnen, kanalen enz.
met vermelding van het vak op de kaart waarin ze liggen.
Glogau. Uitgeverij Carl Flemming.

Titelpagina (1894, beknopte uitgave met 27 kaarten): Sohr-Berghaus Hand-Atlas über alle Theile der Erde.
Neu bearbeitet von F. Handtke,
Ausgabe in 27 Blättern.
Inhalts-Verzeichniss. ...
Glogau   Albert Hoffmann   1894

Titelpagina (1908, speciale uitgave met 50 kaarten): Handatlas des Geographischen Verlages Leipzig
Weihnachtsprämie für die Besteller des Pracht-Globus
Weihnachten 1908
Vertaling:
Handatlas van de Geografische Uitgeverij Leipzig.
Kerstgeschenk voor de kopers van de Prachtglobe
Kerstmis 1908

Band

Sohr-Berghaus Hand-Atlas 1892 (100)
Voorkant band / Front cover Sohr-Berghaus Hand-Atlas 1892
Voorkant band / Front cover

De grote uitgave van de atlas werd geleverd in een band (26 × 41 cm) van roodbruin of groen 'calico' (gedrukt katoen). Op de voorkant daarvan staat in decoratieve letters de titel en soms ook het jaartal. De rug is voorzien van vergulde ornamenten en een 'horizontale' titel. In de band van de grote uitgave is ruimte voor het register, maar dat werd niet standaard bijgevoegd.

Het losse register was verkrijgbaar in een band (25 × 41 cm) van dik papier. Op de voorkant staat de titel: Ortsweiser zu Sohr-Berghaus Hand-Atlas. Jammer genoeg ontbreekt dat register vaak.

De beknopte uitgave heeft een eenvoudige band van bruin 'calico' met de titel op de voorkant. De speciale uitgave van 1908 heeft een sobere band zonder enige aanduiding van de inhoud.

Inhoud

De titelpagina van de grote uitgave noemt de redacteur F. Handtke, de druk, het aantal kaartbladen (100), soms het register, en tenslotte plaats en uitgever; er staat dus – in mijn exemplaren – geen jaartal op. Daarna komen twee bladzijden met de inhoudsopgave, en tenslotte de kaarten.

In de beknopte uitgave staat ook de inhoudsopgave op de titelpagina. Er wordt nu wel een jaartal gegeven (1894). Merkwaardigerwijs wordt als uitgever Albert Hoffmann genoemd. De titelpagina van de speciale uitgave uit 1908 geeft eigenlijk geen informatie.

De verdere inhoud is natuurlijk afhankelijk van het aantal kaarten. De grote uitgave (100 kaarten) bevat een 'algemeen' deel van 7 kaarten (4 bladen sterrenkunde, 3 wereldkaarten), 65 kaarten van Europa, en 28 kaarten van de overige werelddelen. Er zijn 22 kaarten van Duitsland en 11 van Oostenrijk-Hongarije. Ook van de andere grote landen in Europa zijn detailkaarten aanwezig. De overige werelddelen hebben steeds een overzichtskaart en enkele deelkaarten. In de lijst van kaarten, bijkaarten en schaal staat een gedetailleerd overzicht van de inhoud van de atlas. De kaarten zijn op het kaartblad zelf genummerd. Het bijbehorende register bevat 74 bladzijden. Het begint met een lijst van afkortingen. Daarna komen de plaatsnamen, in alfabetische volgorde, met opgave van het vak op de kaart waarin ze liggen.

De beknopte uitgave (27 kaarten) bevat de 3 wereldkaarten, 17 kaarten van Europa en 7 kaarten van de rest van de wereld. Alle detailkaarten – van Europese landen en van de overige werelddelen – zijn vervallen. Er zijn alleen 3 deelkaarten van Duitsland, die speciaal voor deze uitgave gemaakt lijken te zijn. De nummers op de kaartbladen zijn dezelfde als die in de grote uitgave. Er vallen dus gaten in die nummering. Verwarrend is ook dat op de deelkaarten van Duitsland eenzelfde nummer staat (Nº 7-9) als op eerdere kaarten in de atlas.

De speciale uitgave van 1908 (50 kaarten) bevat een tamelijk willekeurige selectie van 50 van de 100 kaarten uit de grote uitgave. Er zijn maar 2 van de 50 kaarten nieuw: Duitsland (was Nº 10) en Zevenburgen (was Nº 40). Op sommige kaarten staat de naam die de uitgeverij sinds 1898 had:

De kaarten zijn geproduceerd in lithografie (steendruk). De kleuren – randkleur met bredere 'bies' – zijn in drukwerk aangebracht. Zeeën, meren en brede rivieren zijn lichtblauw ingekleurd. De kaarten zijn gedrukt op stevig papier. Enkele kaarten zijn 'geïsoleerde kaarten'. Ze geven alleen een goed beeld van de betreffende regio. De gebieden daarbuiten zijn dan minder gedetailleerd getekend, bijvoorbeeld door het reliëf weg te laten.

Het eventueel aanwezige register verwijst naar het gradennet op de kaarten. De vakken daarvan worden aangeduid met een letter (van links naar rechts) en een getal (van boven naar beneden). Deze letters en cijfers staan dan in rood langs de rand van de kaart. Bij atlassen zonder register hoeven de letters en cijfers niet voor te komen. Vreemd genoeg staan ze niet langs elke kaart in een atlas met register (wat het zoeken lastig maakt). Ze staan soms wel op kaarten in een atlas zonder register.

De kaarten zijn niet gedateerd. Het jaartal is dus alleen op te maken uit de het jaar van uitgave – als dat al te achterhalen is. Alleen op de eerste 4 kaartbladen staat naam van de cartograaf.

Uitgaven en datering

Voor zover bekend zijn er uitgaven van de atlas verschenen in de jaren 1888, 1890, 1891, 1892, 1894 en 1895. De meeste daarvan zijn grote uitgaven met 100 kaartbladen, maar de uitgave van 1894 heeft er 27. Speciale uitgave uit 1908 met een andere titel.

De uitgaven zijn soms van een jaartal voorzien – op band of titelpagina – maar niet altijd. Het is daarom vaak moeilijk om een atlas van de 8e druk te dateren. Op een aparte pagina geef ik een verantwoording van mijn dateringen.

Vergelijking met de 7e druk

De uitgever heeft – in ieder geval bij de grote uitgave met 100 kaartbladen – voor het eerst echt werk gemaakt van de band. De 6e en 7e druk hadden een sobere band met alleen de titel en het aantal kaarten op de voorkant; de rug was 'kaal'. In de 8e druk heeft de voorkant een meer representatief voorkomen; de rug is van een titel en ornamenten voorzien.

In de grote uitgave zijn veel kaarten grondig herzien of helemaal nieuw getekend. Daarbij is vaak een bijkaart toegevoegd van de hoofdstad van de regio. Geïsoleerde kaarten, waarbij het gebied buiten de regio summier is afgebeeld, komen bijna niet meer voor. Afrika heeft nu 5 deelkaarten in plaats van 3. Daartegenover staat dat de overzichtskaart van Nederland en België, en de kaart van Zuidoost-China, zijn vervallen. Het totale aantal kaartbladen blijft dus 100.

De kaarten hebben een brede rand met een meanderend patroon gekregen. Ze zijn – voor het eerst – op het kaartblad zelf genummerd. De volgorde van de kaarten is soms veranderd (Balkan, Verenigde Staten).

De eerste kaart van het zonnestelsel (Nº 1) is in kleur uitgevoerd. Ook overigens zijn de inkleuring beter geslaagd dan in de vorige drukken: de kleuren zijn correct geplaatst, de randkleur is nu steeds voorzien van een brede bies, de kleuren zijn frisser – water is nu echt lichtblauw – en het kaartbeeld is daardoor helderder.

Er is overgegaan op het metrieke stelsel. Hoogten zijn nu gegeven in meters in plaats van in 'Parijse voeten' (1 Parijse voet = 0,325 m  dus  1 m = 3,077 Parijse voet). Oppervlaktes staan niet langer in 'vierkante Duitse mijlen' maar in km² (1 Duitse mijl = 7,420439 km  dus  1 vierkante Duitse mijl = 55,062915 km²). Langs de randen van de kaarten staan ooster- en westerlengte ook gegeven t.o.v. Greenwich; het gradennet is wel nog steeds getekend t.o.v. Parijs en Ferro.

De volgende kaarten zijn grondig herzien: de wereldkaart (Nº 5), Oost-Pruisen (Nº 12), Pommeren (Nº 15), Silezië (Nº 17), Provincie Saksen (Nº 18), Rijnprovincie (Nº 20), Koninkrijk Saksen (Nº 28), Midden-Oostenrijk (Nº 33), Stiermarken (Nº 37), Tirol (Nº 38), Zwitserland (Nº 43), Italië (Nº 44-46) en Frankrijk (Nº 47-51).

Nieuw getekend zijn: Griekenland (Nº 67), de Balkan (Nº 69-72), Afrika (Nº 81-85), de Verenigde Staten (Nº 89-92), Oceanië (Nº 98) en Zuidoost-Australië (Nº 100).

Zie verder de overzichten

Op een aparte pagina staan, ter vergelijking, plaatjes van de nieuwe kaarten in de 8e druk naast die van de overeenkomstige kaarten uit de 7e druk.


Sohr-Berghaus Hand-Atlas, 8th edition (1888-1895, 1908)


© M. Witkam, 2007

valid HTML    valid CSS