Sohr-Berghaus Hand-Atlas, 5e druk, Nederlandse uitgave (1850)

See below for (a summary of) this text in English.

Hieronder staat de beschrijving van de atlas. Daarbij horen ook de volgende pagina's

Titelgegevens

Titel: Sohr-Berghaus Hand-Atlas, Nederlandse uitgave
Uitgever: Adolph Baedeker, Rotterdam (Carl Flemming, Glogau)
Jaar: 1850 (5e druk)

Titelpagina: Vollständiger Universal-Handatlas der neueren Erdbeschreibung
über alle Theile der Erde in 102 Blättern, herausgegeben von Dr. K. Sohr.
Fünfte Auflage, vermehrt und verbessert durch Dr. Heinrich Berghaus,
Professor und Director der geograph. Kunstschule zu Potsdam.
Verlag von C. Flemming in Glogau.
Rotterdam bei Adolph Baedeker.  1850.
Vertaling:
Volledige Universele Handatlas van de hedendaagse aardrijkskunde
van de gehele Aarde, in 102 kaartbladen, onder redactie van Dr. K. Sohr.
Vijfde druk, uitgebreid en gecorrigeerd door Dr. Heinrich Berghaus,
Hoogleraar en Directeur van de Geografische Academie in Potsdam.
Uitgegeven door C. Flemming in Glogau.
Rotterdam, Adolph Baedeker.  1850.

Band

Dit exemplaar heeft een nieuwe zwart linnen band van  37,5 × 46 cm (H × B).  De kaarten zijn ongevouwen ingebonden.

Inhoud

De atlas bevat een titelpagina, een blad met de inhoudsopgave en 102 kaartbladen. Eerst zijn er 2 sterrenkundige kaarten. Daarna komen 5 wereldkaarten, twee van de halfronden en drie van de christelijke, mohammedaanse en boeddhistische staten. Vervolgens zijn er 59 kaarten van de landen in Europa, vaak een overzichtskaart van een land of gebied en verschillende deelkaarten. Tenslotte zijn er 9 kaarten van Azië, 9 van Afrika, 15 van Noord- en Zuid-Amerika en 3 van Australië en Oceanië, met ook weer allerlei deelkaarten. De deelkaarten van sommige gebieden, zoals Spanje en Portugal, zijn zo ontworpen dat ze tot één grotere kaart kunnen worden samengevoegd.

De kaarten zijn geproduceerd in lithografie. De kleuren, randkleur voor de staatkundige indeling, zijn met de hand aangebracht. Het papier van de kaarten is van matige kwaliteit. Daardoor zijn er vaak vlekjes op de kaarten ontstaan. Soms zijn de kleuren flets geworden. Het drukprocedé, de lithografie, is niet altijd bevorderlijk voor de scherpte van de kaarten.

In de bovenmarge van de kaarten staat in het midden de naam van het kaartblad, en rechts in handschrift het nummer – als aanwijzing voor de volgorde van het inbinden. In de benedenmarge staat in het midden de naam van de uitgever C. Flemming en vaak een schaalstok waaruit de schaal van de kaart is af te leiden. Ook onderaan staat op 62 van de 102 kaarten de naam van de cartograaf – F. Handtke of A. Theinert – en op 15 kaarten de naam van de graveur; zie de lijst van cartografen en graveurs. Op sommige kaarten komt een jaartal voor; zie de lijst van kaarten en datering.

Vergelijking met de Duitse uitgave

Van de Duitse uitgave (5e druk) bestaan allerlei varianten. De basisuitgave, met de titel 'Vollständiger Hand-Atlas', bestaat uit 82 kaarten. De uitgebreide uitgave, met de titel 'Vollständiger Universal-Handatlas', bevat ook de 32 kaarten van het supplement. Verder kunnen er allerlei extra kaarten ingebonden zijn, zoals de 'wegenkaart' van Duitsland in 6 bladen (die soms de 'reguliere' kaart van Duitsland vervangt), detailkaarten van Pruisen, Europees Turkije (de Balkan), en nog veel meer. In totaal zijn er waarschijnlijk 55 extra kaarten. Zie ook het overzicht bij de Duitse uitgave van de atlas.

Deze Nederlandse uitgave lijkt nog het meest op de uitgebreide Duitse uitgave met 114 kaarten. De titel is ook 'Vollständiger Universal-Handatlas', maar het aantal kaarten is maar 102. Weggelaten zijn 6 deelkaarten van Oostenrijk (alles behalve Tirol, Hongarije en Noord-Italië) en 8 deelkaarten van Duitsland (Thüringen en de meeste provincies van Pruisen). Die werden blijkbaar als minder belangrijk gezien voor een Nederlands publiek. Wel zijn er 2 van de extra kaarten gebruikt: de kaart van Noordwest-Hongarije, Galicië en Transsylvanië en de kaart van Bosnië, Servië en Kroatië. De volgorde en de nummering van de kaarten in de Nederlandse uitgave is dus ook anders dan die in de Duitse uitgave. Zie voor alle details de vergelijkende tabel.

De 5e druk van de Duitse uitgave verscheen van 1851 tot 1865. Deze Nederlandse uitgave wordt ook de 5e druk genoemd, maar hij verscheen al in 1850. De kaarten lijken dan ook meer op die uit de 4e druk van de Duitse uitgave.Sohr-Berghaus Hand-Atlas, 5th edition, Dutch version (1850)© M. Witkam, 2015
met dank aan / courtesy of: E.M. Schipper

valid HTML    valid CSS