Sohr-Berghaus Hand-Atlas, 7e druk (1878, 1884)
Ausgabe für Österreich

See below for (a summary of) this text in English.

Hieronder staat de beschrijving van de atlas. Daarbij horen ook de volgende pagina's

Titelgegevens

Titel: Sohr-Berghaus Hand-Atlas, Ausgabe für Österreich
Uitgever: Carl Flemming
Jaar: 1878, 1884 (7e druk)

Titelpagina (1884): Ausgabe für Österreich.
Sohr-Berghaus Hand-Atlas über alle Theile der Erde.
Neu bearbeitet von F. Handtke,
Dirigent der Königlichen Redaction der Reymann'schen Karte.
7. Auflage.
Ausgabe in 35 Blättern.
Inhalts-Verzeichniss. ...
Glogau. Verlag von Carl Flemming. 1884.
Vertaling:
Uitgave voor Oostenrijk.
Sohr-Berghaus Handatlas van de hele wereld.
Nieuwe bewerking door F. Handtke,
Hoofd van de Koninklijke Redactie van Reymann's kaart.
Zevende druk. Uitgave in 35 kaartbladen.
Inhoudsopgave. ...
Glogau. Uitgeverij Carl Flemming. 1884.

Band

Sohr-Berghaus Hand-Atlas, Österreich (1884)
Voorkant band Sohr-Berghaus Hand-Atlas, Österreich
Voorkant band

De kaarten zijn gevouwen ingebonden in een donkerbruine band van 26 × 40 cm. Op de voorkant van de band staan, in vergulde letters, de titel en het aantal kaarten. Uit deze band blijkt niet dat het de Oostenrijkse uitgave is. Alleen het aantal kaarten (35) wijkt af van het aantal in de Duitse uitgaven (25, 65 of 100).

Inhoud

De atlas bevat een titelpagina met vermelding van de druk, het aantal kaarten (35), de inhoudsopgave, en verder plaats, uitgever en jaar van uitgave. Op de titelpagina staat wel duidelijk dat het de Oostenrijkse uitgave is.

Van de 35 kaarten zijn er 3 wereldkaarten, 1 kaart van Europa, 11 kaarten van Oostenrijk-Hongarije en 4 kaarten van Duitsland. Verder zijn er 10 kaarten van de overige landen in Europa en 6 kaarten van de andere werelddelen. De nadruk ligt dus op Oostenrijk-Hongarije en de aangrenzende landen. Zie voor de details de inhoud van de atlas en de lijst van kaarten, bijkaarten en schaal.

De kaarten zijn geproduceerd in lithografie (steendruk). De kleuren – randkleur met brede 'bies' – zijn in drukwerk aangebracht. De zeeën en grotere meren zijn voorzien van vlakkleur, vaak lichtgrijs of lichtgroen en soms zelfs (licht)bruin. De kaarten zijn gedrukt op stevig papier.

Veel van de kaarten zijn 'geïsoleerde kaarten'. Ze geven alleen een goed beeld van de betreffende regio. De gebieden daarbuiten zijn dan minder gedetailleerd getekend, bijvoorbeeld door het reliëf weg te laten.

De kaarten zijn niet gedateerd. Het jaartal is dus alleen op te maken uit de titelpagina van de atlas. Op 4 van de 35 kaarten komt de naam van de cartograaf: zie de lijst van cartografen.

Uitgaven

Ik heb hier alleen de uitgave van 1884. Volgens de literatuur bestaat er ook een uitgave van 1878. De uitgaven zijn gedateerd op de titelpagina.

Vergelijking met de Duitse uitgave (7e druk, 100 kaarten)

Deze Oostenrijkse uitgave bevat alleen een deel van de kaarten van de grote Duitse uitgave (7e druk), en geen 'eigen' kaarten.

De kaarten van planeten en sterren uit de Duitse uitgave zijn vervallen, evenals de meeste deelkaarten van Duitsland en de andere Europese landen. Ook van de andere werelddelen zijn er alleen overzichtskaarten.

Alle 11 kaarten van Oostenrijk-Hongarije zijn wel uit de Duitse uitgave overgenomen; ze staan natuurlijk vóór die van de andere Europese landen. Van Duitsland zijn alleen de kaarten overgenomen van de streken die aan Oostenrijk-Hongarije grenzen: Pruisen, Beieren en Saksen. Ook Italië is, als buurland, in iets meer detail weergegeven. De nadruk ligt dus, zoals te verwachten was, op Oostenrijk-Hongarije en de aangrenzende landen.

Zie verder de overzichten
Sohr-Berghaus Hand-Atlas, 7th edition (1878, 1884)
Ausgabe für Österreich


© M. Witkam, 2007

valid HTML    valid CSS