von Wedell's Historischer Hand-Atlas, 2e druk (1856)

See below for (a summary of) this text in English.

Hieronder staat de beschrijving van de atlas. Daarbij horen ook de volgende pagina's

Titelgegevens

Titel: von Wedell's Historischer Hand-Atlas
Uitgever: Flemming, Glogau
Jaar: 1856 (2e druk)

Titelpagina (atlasdeel): Historisch-geographischer Hand-Atlas
in sechs und dreissig Karten nebst erläuterndem Text,
bearbeitet und herausgegeben und
Seiner Majestät dem Könige Friedrich Wilhelm IV.
in tiefster Ehrerbietung zugeeignet von Rudolph von Wedell,
Hauptmann im Königl. Preuss. 30. Infanterie-Regiment, Ritter des rothen Adler-Ordens, des Königl. Niederländ. Ordens der Eichenkrone, des Königl. Belgischen Leopolds-Orden etc.

Mit einem Vorwort von Dr. F.A. Pischon.
Zum Gebrauch für höhere Bürger-Schulen, Gymnasien und Militair-Bildungs-Anstalten, sowie als Supplement zu den Geschichtswerken von Becker, Pischon, Rotteck, Schlosser etc. etc.
Zweite Auflage.
Glogau,  Verlag von Carl Flemming.
Vertaling:
Historisch-geografische Handatlas
in zesendertig kaarten met een verklarende tekst,
bewerkt en geredigeerd en
aan Zijne Majesteit de Koning Friedrich Wilhelm IV
in diepste eerbied opgedragen door Rudolph von Wedell,
Kapitein in het Koninklijke Pruisische 30e Regiment van de Infanterie, Ridder in de Orde van de Rode Adelaar, de Koninklijke Nederlandse Orde van de Eikenkroon, de Koninklijke Belgische Leopoldsorde enz.

Met een voorwoord van Dr. F.A. Pischon.
Voor gebruik in Hogere Burgerscholen, Gymnasia en Militaire Onderwijsinstellingen, en als supplement bij de geschiedenisboeken van Becker, Pischon, Rotteck, Schlosser enz. enz.
Tweede druk.
Glogau,  Uitgeverij Carl Flemming.

Band

Het atlasdeel heeft een band van bruin 'calico' (gedrukt katoen) met op de voorkant de gepreegde vergulde titel; de afmetingen zijn  43 × 28 cm (H × B).  Het tekstdeel heeft een lichtgeel papieren omslag  (29 × 22,5 cm)  met op de voorkant de titel en op de achterkant reclame voor Sohr-Berghaus Hand-Atlas en het bijbehorende handboek van Robert Schneider, beide ook uitgegeven bij Flemming.

Inhoud

Het atlasdeel bevat een titelpagina en 36 kaartbladen, in Romeinse cijfers genummerd I t/m XXXIV (1-34) met de 'dubbele' nummers XVIIIa, XVIIIb, XXXIIa en XXXIIb (18a, 18b, 32a en 32b); zie de inhoudsopgave. Bijna alle kaartbladen bevatten veel (genummerde) bijkaarten. Er is geen register.

De kaarten geven een beeld van de oude en nieuwere geschiedenis. De volgorde is min of meer chronologisch, met 2 kaarten voor de Oudheid, 16 voor de Middeleeuwen en 18 voor de Nieuwe Tijd; enkele daarvan zijn bijgewerkt tot in 1856, het vermoedelijke verschijningsjaar van deze editie.

De kaarten zijn vervaardigd in lithografie en met de hand gekleurd in randkleur. Vanwege de overvloed aan informatie is soms een erg kleine letter gebruikt die niet altijd goed te lezen is. In de bovenmarge van de kaarten staat in het midden meestal de naam van de kaart, en rechts het bladnummer. In de benedenmarge staat links op alle kaarten 'Gez. von R. v. Wedell', in het midden 'Druck u. Verlag von C. Flemming in Glogau', en rechts 'Geo-lith. Anst. v. H. Mahlmann. BERLIN' of 'BERLIN Geo-lith. Anst. v. H. Mahlmann'; de kaarten zijn dus niet bij Flemming gegraveerd.

Het tekstdeel bevat een titelpagina, 56 bladzijden tekst en een uitvouwbaar blad met twee tabellen. De tekst begint met een opdracht aan koning Frederik Willem IV van Pruisen. Daarna komen 2 bladzijden (3-4) met het voorwoord geschreven door Dr. F.A. Pischon, en 7 bladzijden (5-11) met het prospectus: een nadere toelichting van Rudolph von Wedell en een lijst van alle kaarten en bijkaarten. Op de verdere bladzijden (12-56) staat een toelichting bij de afzonderlijke kaarten. Aan het einde van het tekstdeel zijn twee tabellen met een genealogisch overzicht van het Huis Hohenzollern, het toenmalige koningshuis van Pruisen.von Wedell's Historischer Hand-Atlas, 2nd edition (1856)© M. Witkam, 2015

valid HTML    valid CSS