Heck, Atlas géographique ... (1835)

See below for (a summary of) this text in English.

Hieronder staat de beschrijving van de atlas. Daarbij horen ook de volgende pagina's

Titelgegevens

Titel: Atlas géographique, astronomique et historique
Auteur: Johann Georg Heck
Uitgever: Godefroy Engelmann & Compagnie, Paris
Jaar: 1835

Titelpagina: Atlas géographique, astronomique et historique,
servant à l'intelligence de l'histoire ancienne, du moyen âge et moderne
et à la lecture des Voyages les plus recens.
Dressé d'après les meilleurs matériaux tant français qu'étrangers
conformément aux progrès de la science, par
J.G. Heck.
Gravé sur pierre sous sa Direction et publié par
Engelmann & Compagnie
à Paris, Faubourg Montmartre, Cité Bergère Nº 1.
1835.
à Londres, 1 Great Castle St.
à Mulhouse haut Rhin.
et chez Charles Picquet, Géographe du Roi, Quai de Conti Nº 17.
Vertaling:
Geografische, astronomische en historische atlas,
tot beter begrip van de geschiedenis van de oudheid, de middeleeuwen en de nieuwere tijd
en van de nieuwste reisbeschrijvingen.
Opgezet met behulp van de beste Franse en buitenlandse bronnen,
naar de nieuwste wetenschappelijke inzichten, door
J.G. Heck
In steen gegraveerd onder zijn leiding, uitgegeven door
Engelmann & Compagnie
Parijs, Faubourg Montmartre, Cité Bergère Nº 1.
1835.
Londen, 1 Great Castle St.
Mulhouse, Haut Rhin.
en bij Charles Picquet, Koninklijk Geograaf, Quai de Conti Nº 17.

Band

Heck, Atlas géographique, astronomique et historique
Titelpagina Heck, Atlas géographique ... (1835)
Titelpagina

Mijn exemplaar heeft een eenvoudige kartonnen band van 30 × 43 cm, beplakt met gemarmerd papier. De leren rug heeft vergulde ornamenten en horizontaal de titel "Atlas universel par Heck". De volledige titel "Atlas géographique, astronomique et historique" was waarschijnlijk te lang.

Inhoud

De atlas bevat titelpagina, een pagina met de inhoudsopgave en 62 enkelzijdig gedrukte kaarten. De kaarten zijn vervaardigd in lithografie (steendruk) en met de hand van randkleur voorzien. De druk is in het algemeen scherp, wat bij lithografie lang niet altijd het geval is.

Bijna alle kaarten beslaan één bladzijde. Alleen de kaart van de Duitse Bond (Nº 38) is een dubbel blad, en de beide kaarten van Amerika (Nº 55 en Nº 59) zijn samengevoegd tot één kaart. De meeste kaarten zijn 'liggend' uitgevoerd, zodat je de atlas moet draaien om de kaarten goed te kunnen lezen.

Zoals in die tijd gebruikelijk zijn de kaarten voorzien van, soms uitgebreide, teksten. Daaruit zijn niet alleen de naam van auteur en uitgever af te leiden, maar vaak ook het jaartal en een enkele maal de naam van de graveur (C. Walter, Ch. Hancké). Vaak is er ook een uitgebreidere titel dan in de inhoudsopgave.

Er zijn drie afdelingen met kaarten. De eerste 8 kaarten geven een beeld van het zonnestelsel en de sterren, enkele wiskundige aspecten van de geografie, en verschillende wereldkaarten. Dan volgt een afdeling van 16 historische kaarten – oudheid en middeleeuwen – en tenslotte zijn er 2 hoogteprofielen en 36 actuele kaarten. Het jaartal op de kaarten, voor zover aanwezig, loopt van 1830 t/m 1835; zie de inhoudsopgave en datering. Elke kaart heeft twee nummers: een 'algemeen' volgnummer (Nº) en het nummer binnen de afdeling (Pl. = Planche).

Van de 36 actuele kaarten zijn er 23 voor Europa, 4 voor Azië, 2 voor Afrika, 6 voor Amerika en 1 voor Australië. Alle grotere Europese landen hebben een eigen kaartblad. Frankrijk en de Duitse Bond hebben ook detailkaarten. Opvallend is dat sommige Duitse regio's gedetailleerder afgebeeld zijn dan Frankrijk. Misschien heeft dat te maken met de Duitse afkomst van zowel de auteur als de uitgever. Buiten Europa hebben alleen de belangrijkste gebieden een eigen kaart. Zie ook de lijst van kaarten, bijkaarten en schaal.

Bronnen:Heck, Atlas géographique ... (1835)

Sources:


© M. Witkam, 2007

valid HTML    valid CSS