Hand-Atlas des Himmels und der Erde, 45e druk (1874-1876)

See below for (a summary of) this text in English.

Hieronder staat de beschrijving van de atlas. Daarbij horen ook de volgende pagina's

Titelgegevens

Titel: Hand-Atlas des Himmels und der Erde
Uitgever: Geographisches Institut, Weimar
Jaar: 1874-1876 (45e druk)

Titelpagina (uitgave 1876): Grosser Hand-Atlas des Himmels und der Erde.
Weimar, Geographisches Institut.
[Reliefkarte von Thüringen]
45te Auflage
72 Blatt in Kupferstich, mit Farbendruck und Colorit. 1876.
Bearbeitet von H. Kiepert, C.F. Weiland, C. u. A. Graef, C. Bruhns, O. Delitsch.
Redaction: Arnd.
Vertaling:
Groete Handatlas van de Hemel en de Aarde.
Weimar, Geographisches Institut
[Reliefkaart van Thüringen]
45e druk
72 kaartbladen in kopergravure, met kleurendruk en inkleuring. 1876.
Bewerkt door H. Kiepert, C.F. Weiland, C. en A. Graef, C. Bruhns, O. Delitsch.
Redactie: Arnd.

Titel op de band: Hand-Atlas des Himmels und der Erde
Weimar, Geographisches Institut

In de inhoudsopgave: Inhalt des Grossen Hand-Atlas der Erde und des Himmels.

Band

Dit exemplaar van de atlas heeft een band van donkerbuin 'calico' (gedrukt katoen) met leer op de rug en de hoeken. De afmetingen zijn  38 × 59 cm (B × H).  Op de voorkant staat de vergulde titel "Hand-Atlas des Himmels und der Erde" en de naam van de uitgever "Weimar, Geographisches Institut". Op de rug staat horizontaal de tekst "Hand Atlas 70 Karten". In dit exemplaar is in de binnenkant van de band een overzicht toegevoegd van de bij het Geographische Institut leverbare globes.

Inhoud

De atlas bevat titelpagina, inhoudsopgave en 70 bladen met kaarten, de meeste in kleur. De achtergrond van de gegraveerde titel is een reliëfkaart van de regio Thüringen, waarin Weimar ligt. Op de titelpagina staan verder het nummer van de druk, het jaartal 1876 en de namen van de auteurs en redacteuren. Ook worden de prijzen genoemd die de atlas heeft gewonnen op tentoonstellingen in 1871, 1872 en 1873. Op het blad met de inhoudsopgave staat een aanzicht van de Aarde vanaf de Maan. De gravures op titelblad en inhoudsopgave zijn voorzien van de initialen FHA, vermoedelijk F.H. Arnd.

Aan het begin van de atlas staan 3 kaarten van de noordelijke en zuidelijke sterrenhemel en van het zonnestelsel, gevolgd door 2 wereldkaarten: een kaart van het oostelijk en westelijk halfrond en een wereldkaart in Mercatorprojectie. Daarna komen 3 thematische kaartbladen: twee natuurkundige kaarten en een blad met bergprofielen. Vervolgens zijn er 2 kaarten van Europa, 17 kaarten van Duitsland, 7 van Oostenrijk-Hongarije en 18 kaarten van de overige Europese landen. Tenslotte zijn er 5 kaarten van Azië, 4 van Afrika, 7 van Amerika en 2 van Australië/Oceanië.

In de inhoudsopgave is sprake van een – niet bestaande – aparte kaart 24b van Elzas-Lotharingen, sinds 1871 Duits gebied. Hiervoor wordt verwezen naar kaart nummer 38 (Noordoost-Frankrijk). Op de kaarten zelf wordt een nummering gebruikt die soms afwijkt van die in de inhoudsopgave.

Het formaat van de kaarten is uitzonderlijk groot:  70,5 × 58 cm (B × H).  De schaal van de kaarten is dan ook groter dan in andere Duitse wereldatlassen uit die tijd. De deelkaarten van Duitsland en Oostenrijk hebben bijvoorbeeld vaak een schaal van ongeveer 1:600.000. Van enkele andere Europese landen – Italië, Frankrijk – zijn ook grootschalige deelkaarten gegeven. De details zijn te vinden in het overzicht van kaarten, bijkaarten en schaal.

Ongeveer driekwart van de kaarten is vervaardigd in kopergravure en met de hand gekleurd (randkleur). De andere kaarten zijn vervaardigd in lithografie (steendruk), sommige daarvan ook in kleurendruk zoals de kaarten van de sterrenhemel, de wereldkaarten, de oro-hydrografische kaarten en de kaarten van Frankrijk. Op een aantal kaarten is de arcering van het gebergte in bruin uitgevoerd.

Van de 70 kaarten zijn er 58 gedateerd. In dit exemplaar komen de jaartallen 1870 (16 ×) en 1871 (42 ×) voor: zie de lijst van kaarten en datering. Van het jaartal zijn alleen de laatste twee cijfers gegeven. De datering staat in heel kleine cijfers, meestal in de rechter benedenhoek van de kaart. Merkwaardigerwijs is het laatste genoemde jaar 1871, terwijl op de titelpagina het jaar 1876 staat.

Meestal wordt de naam van de cartograaf vermeld. Veel voorkomende namen zijn Adolf Gräf (17), Carl Gräf (23) en Heinrich Kiepert (18). De drie astronomische kaarten zijn getekend door Carl Bruhns. Op 57 kaarten wordt ook de naam van de graveur(s) vermeld. Zie voor de details de lijst van cartografen en graveurs.

Uitgaven

Van de 45e druk van de atlas zijn uitgaven verschenen in de jaren 1874, 1875 en 1876. In 1874 zou ook nog een 44e druk zijn verschenen.

Vergelijking met de 44e druk

De kaarten in deze 45e druk (1876) zijn dezelfde als die in de 44e druk (1873). De volgorde is wel enigszins gewijzigd. Nu komen aan het begin de sterrenkundige kaarten die in de 44e druk aan het einde stonden. Ze zijn daarbij hernummerd van 68-70 in A, B en C. Ook de kaarten 20-24 van Duitsland staan in een andere volgorde.

De gravure bij de inhoudsopgave is een beetje gedraaid. Er zijn meer kaarten uitgevoerd in kleurenlithografie (soms met vlakkleur), zoals de kaarten van de sterrenhemel, de wereldkaarten en de oro-hydrografische kaarten van Europa en van Duitsland. Op meer kaarten, in het bijzonder die van Oostenrijk en Zwitserland, is de arcering van het gebergte in bruin uitgevoerd.

De kaarten zijn nu gedateerd met de laatste twee cijfers van het jaar (van herziening van de kaart), nauwelijks zichtbaar in een hoek van de kaart. In de eerdere uitgaven was het jaartal veel duidelijker te zien.

Zie voor de details de vergelijkende tabel. Er is ook een pagina met plaatjes van de kaarten van de 44e en de 45e druk ter vergelijking naast elkaar.Hand-Atlas des Himmels und der Erde, 45th edition (1874-1876)


© M. Witkam, 2010

valid HTML    valid CSS