Hand-Atlas des Himmels und der Erde, 49e druk (1880-1893)

See below for (a summary of) this text in English.

Hieronder staat de beschrijving van de atlas. Daarbij horen ook de volgende pagina's

Titelgegevens

Titel: Hand-Atlas des Himmels und der Erde
Uitgever: Geographisches Institut, Weimar
Jaar: 1880-1893 (49e druk)

Titelpagina (uitgave 1880): Grosser Hand-Atlas des Himmels und der Erde.
Weimar  Geographisches Institut.
[Reliefkarte von Thüringen]
49te Auflage
72 Blatt in Kupferstich, mit Farbendruck und Colorit. 1880.
Bearbeitet von H. Kiepert, C.F. Weiland, C. u. A. Graef, C. Bruhns, O. Delitsch.
Redaction: Arnd.
Vertaling:
Grote Handatlas van de Hemel en de Aarde.
Weimar, Geographisches Institut
[Reliefkaart van Thüringen]
49e druk
72 kaartbladen in kopergravure, met kleurendruk en inkleuring. 1880.
Bewerkt door H. Kiepert, C.F. Weiland, C. en A. Graef, C. Bruhns, O. Delitsch.
Redactie: Arnd.

Titelpagina (uitgave 1886): Grosser Hand-Atlas des Himmels und der Erde.
Weimar  Geographisches Institut.
[Reliefkarte von Thüringen]
49te Auflage. Ausgabe für 1886.
72 Blatt in Kupferstich, mit Farbendruck und Colorit.
Bearbeitet von H. Kiepert, C.F. Weiland, C. u. A. Graef, C. Bruhns, O. Delitsch.
Vertaling:
Grote Handatlas van de Hemel en de Aarde.
Weimar, Geographisches Institut
[Reliefkaart van Thüringen]
49e druk. Uitgave voor 1886.
72 kaartbladen in kopergravure, met kleurendruk en inkleuring.
Bewerkt door H. Kiepert, C.F. Weiland, C. en A. Graef, C. Bruhns, O. Delitsch.

Titel op de band (uitgave 1880): Grosser Hand-Atlas von Kiepert, Weiland u. A. Red. Arnd.
Herausgegeben vom Geographischen Institut zu Weimar
Vertaling:
Grote Handatlas door Kiepert, Weiland en anderen. Redactie: Arnd.
Uitgegeven door het Geographische Institut in Weimar

Titel op de band (uitgave 1886): Kiepert's Grosser Hand-Atlas des Himmels und der Erde Vertaling:
Kiepert's Grote Handatlas van de Hemel en de Aarde

Titel op de rug (uitgave 1880): Grosser Hand-Atlas. Weimar: Geogr. Institut.

In de inhoudsopgave (uitgave 1880): Inhalt zum Grossen Hand-Atlas.

In de inhoudsopgave (uitgave 1886): Inhalts-Verzeichniss zum Grossen Hand-Atlas.

Band

Mijn exemplaar uit 1880 heeft een bruine linnen band met leren rug en hoeken. De afmetingen van de band zijn  37,5 × 59 cm (B × H).  Op de voorkant van de band staan in vergulde letters de titel 'Grosser Hand-Atlas von Kiepert, Weiland u. A. Red. Arnd' – dus niet de titel 'Hand-Atlas des Himmels und der Erde' – en de naam van de uitgever. Op de rug staat kortweg de titel 'Grosser Hand-Atlas'. De voorkant van de band is verder fraai versierd met een wereldkaart in de vorm van zes punten van een regelmatige negenpuntige ster, ontworpen door Arnd. Meetkundig klopt dat niet precies want de tophoek van de figuur is net iets groter dan 120°.

Inhoud

De atlas bevat titelpagina, inhoudsopgave en 70 bladen met kaarten, de meeste in kleur. De achtergrond van de gegraveerde titel is een reliëfkaart van de regio Thüringen, waarin Weimar ligt. Op de titelpagina staan verder het nummer van de druk, het jaartal en de namen van de auteurs. Ook worden de prijzen genoemd die de atlas heeft gewonnen op tentoonstellingen in 1871, 1872 en 1873. Op het blad met de inhoudsopgave staat een aanzicht van de Aarde vanaf de Maan. De gravures op titelblad en inhoudsopgave zijn in de uitgave van 1880 voorzien van de initialen FHA, vermoedelijk F.H. Arnd. In de uitgave van 1886 ontbreken die initialen.

Aan het begin van de atlas staan 3 kaarten van de noordelijke en zuidelijke sterrenhemel en van het zonnestelsel, gevolgd door 2 wereldkaarten: een kaart van het oostelijk en westelijk halfrond en een wereldkaart in Mercatorprojectie. Daarna komen 3 thematische kaartbladen: twee natuurkundige kaarten en een blad met bergprofielen. Vervolgens zijn er 2 kaarten van Europa, 17 kaarten van Duitsland, 7 van Oostenrijk-Hongarije en 18 kaarten van de overige Europese landen. Tenslotte zijn er 5 kaarten van Azië, 4 van Afrika, 7 van Amerika en 2 van Australië/Oceanië. In de inhoudsopgave is sprake van een – niet bestaande – aparte kaart 24b van Elzas-Lotharingen. Hiervoor wordt verwezen naar kaart nummer 38 (Noordoost-Frankrijk).

Het formaat van de kaarten is uitzonderlijk groot:  70 × 58 cm (B × H).  De schaal van de kaarten is dan ook groter dan in andere Duitse wereldatlassen uit die tijd. De deelkaarten van Duitsland en Oostenrijk hebben bijvoorbeeld vaak een schaal van ongeveer 1:600.000. Van enkele andere Europese landen – Italië, Frankrijk – zijn ook grootschalige deelkaarten gegeven. De details zijn te vinden in het overzicht van kaarten, bijkaarten en schaal.

In de uitgave van 1880 is ongeveer de helft van de kaarten vervaardigd in kleurenlithografie, vaak met vlakkleur. De andere – oudere – kaarten zijn gedrukt in kopergravure en met de hand gekleurd (randkleur). In de uitgave van 1886 zijn bijna alle kaarten kleurenlithografieën. Daarbij is een overgang zichtbaar van vlakkleur naar randkleur met een brede 'bies'. Zie ook de pagina met plaatjes van de kaarten van de twee uitgaven. Op een aantal kaarten is de arcering van het gebergte in bruin uitgevoerd.

In de uitgave van 1880 zijn 64 van de 70 kaarten gedateerd. In dit exemplaar zijn de jaartallen 1878 (9 ×), 1879 (11 ×) en 1880 (44 ×). In de uitgave van 1886 zijn de 40 jaartallen 1882 (1 ×), 1885 (1 ×) en 1886 (38 ×); twee jaartallen zijn onleesbaar. Zie voor de details de lijst van kaarten en datering. Van het jaartal zijn alleen de laatste twee cijfers gegeven. De kleine cijfers staan meestal in de rechter benedenhoek van de kaart.

Vaak wordt de naam van de cartograaf vermeld – in de uitgave van 1880 meer dan in die van 1886. Veel voorkomende namen zijn Adolf Gräf, Carl Gräf en Heinrich Kiepert. De drie astronomische kaarten zijn getekend door Carl Bruhns. In de uitgave van 1880 wordt nog op 55 kaarten de naam van de graveur(s) vermeld. In de uitgave van 1886 zijn die namen bijna allemaal vervallen. Zie voor de details de lijst van cartografen en graveurs.

Uitgaven

Van de 49e druk zijn uitgaven bekend uit de jaren 1880, 1882, 1886 en 1893. Daarna zijn losse kaarten van de atlas nog zeker tot 1901 verschenen in de reeks (Weimarer) Hand- und Reisekarten. Vergeleken met de uitgave van 1880 is de uitgave van 1886 niet uitgebreid bijgewerkt. De kaarten van Afrika zijn wel vrij grondig herzien en de bijkaart van New York is weggelaten. De kleurenschema's zijn anders, met een overgang van vlakkleur naar randkleur. De gravure bij de inhoudsopgave (aanzicht van de Aarde vanaf de Maan) is in kleur uitgevoerd. De naam van Arnd is overal verwijderd.

Vergelijking met de 45e druk

De 45e druk verscheen voor het laatst in 1876, en de 49e druk al vanaf 1880. In de tussenliggende drie jaren verscheen dus elk jaar een nieuwe druk. De kaarten zijn in de 45e en de 49e druk bijna gelijk en de volgorde is niet gewijzigd. Alleen de verkeerskaart van Midden-Europa (Nº 10) is helemaal nieuw. Zie ook de pagina met plaatjes van de kaarten van de 45e en de 49e druk ter vergelijking naast elkaar.

Het meest opmerkelijke verschil is dat in de 49e druk veel kaarten uitgevoerd zijn in kleurenlithografie, met vlakkleur – later randkleur – voor de administratieve indeling en rood voor de spoorwegen. De kaarten zijn daardoor wel kleuriger geworden, maar de kleuren zijn een soms beetje flets. In de 45e druk waren veel kaarten nog gedrukt als kopergravure en met de hand van randkleuring voorzien. De kaarten in de 49e druk lijken daardoor minder scherp.Hand-Atlas des Himmels und der Erde, 49th edition (1880-1893)


© M. Witkam, 2010

valid HTML    valid CSS