Atlas der alten Welt, 15e druk (1864)

See below for (a summary of) this text in English.

Hieronder staat de beschrijving van de atlas. Daarbij horen ook de volgende pagina's

Titelgegevens

Titel: Atlas der alten Welt
Uitgever: Geographisches Institut, Weimar
Jaar: 1864 (15e druk)

Titelpagina: Historisch-geographischer Atlas der Alten Welt.
Zum Schulgebrauche bearbeitet und mit erläuternden Bemerkungen begleitet von H. Kiepert.
Inhalt: ...
Funfzehnte verbesserte Auflage.
Das Recht der Uebersetzung wird vorbehalten.
Weimar.  Geographisches Institut.  1864.
Vertaling:
Historisch-geografische Atlas van de Oudheid.
Voor schoolgebruik bewerkt en van toelichting voorzien door H. Kiepert.
Inhoud: ...
Het recht op vertaling wordt voorbehouden.
Weimar.  Geographisches Institut.  1864.

Band

Dit exemplaar is ingebonden bij de 'algemene' schoolatlas Compendiöser Atlas, 14e druk, 1867. De tekstpagina's en kaarten zijn ongevouwen ingebonden.

Inhoud

De atlas bevat een titelpagina met een lijst van de kaarten, een inhoudsopgave van het tekstdeel, een tekstdeel van 25 bladzijden, en 16 kaarten van de landen in de – Griekse, Romeinse en Bijbelse – oudheid.

De atlas begint met een etnografische kaart van de in de Oudheid bekende wereld, met als bijkaarten het wereldbeeld volgens Herodotus en Ptolemaeus. Daarna komen, min of meer van oost naar west, kaarten van de landen die in de Oudheid bekend waren, met de nadruk op Griekenland en het Romeinse Rijk. Zo nodig zijn er bijkaarten om een bepaalde regio of periode te accentueren.

De kaarten zijn vervaardigd in kopergravure en met de hand gekleurd, meestal randkleur om de staatkundige indeling aan te geven. In de bovenmarge staat het bladnummer in Romeinse cijfers; onderaan staat meestal de naam van de tekenaar (steeds H. Kiepert), en verder de tekst "Weimar, Geographisches Institut" en vaak de naam van de graveur; zie de lijst van cartografen en graveurs.

Vergelijking met eerdere uitgaven

De kaarten in deze derde reeks van schoolatlassen van de Oudheid zijn helemaal nieuw getekend. Een vergelijking met de eerdere uitgaven is daarom nauwelijks zinvol.Atlas der alten Welt, 15th edition (1864)© M. Witkam, 2013

valid HTML    valid CSS