Atlas antiquus: Atlas der alten Welt, 19e druk (1884)

See below for (a summary of) this text in English.

Hieronder staat de beschrijving van de atlas. Daarbij horen ook de volgende pagina's

Titelgegevens

Titel: Atlas antiquus (voorheen Atlas der alten Welt)
Uitgever: Geographisches Institut, Weimar
Jaar: 1884 (19e druk)

Titelpagina: Atlas antiquus.
Neunzehnte Auflage von Heinrich Kiepert's Atlas der Alten Welt
Neu bearbeitet von Carl Wolf.
16 Hauptkarten und 20 Nebenkarten mit 48 Seiten erläuterndem Text.
Weimar 1884.  Geographisches Institut.
Vertaling:
Atlas antiquus.
Negentiende druk van Heinrich Kiepert's Atlas van de Oudheid
Volledig bewerkt door Carl Wolf.
16 hoofdkaarten en 20 bijkaarten met 48 bladzijden verklarende tekst
Weimar 1884.  Geographisches Institut.

Band

De atlas heeft een band van bruin 'calico' (gedrukt katoen) met afmetingen  17 × 26,5 cm (B × H).  Op de voorkant staat de titel "Kiepert's Atlas antiquus neu bearbeitet von Carl Wolf". De kaarten zijn gevouwen ingebonden.

Inhoud

De atlas heeft een titelpagina met op de achterkant een copyrightvermelding. Daarna komt het voorwoord van 2 bladzijden, met daarin een verantwoording van de in deze uitgave aangebrachte wijzigingen. Vervolgens zijn er 4 bladzijden met de inhoudsopgave van het tekstdeel en het kaartendeel, inclusief alle bijkaarten, en 48 bladzijden met toelichtende tekst en tabellen. De tekstpagina's zijn gedrukt bij

Tenslotte zijn er 16 kaarten van de landen in de – Griekse, Romeinse en Bijbelse – oudheid.

De atlas begint met een etnografische kaart van de in de Oudheid bekende wereld, met als bijkaarten het wereldbeeld volgens Herodotus en Ptolemaeus. Daarna komen, min of meer van oost naar west, kaarten van de landen die in de Oudheid bekend waren, met de nadruk op Griekenland en het Romeinse Rijk. Zo nodig zijn er bijkaarten om een bepaalde regio of periode te accentueren.

De kaarten zijn gedrukt in kleurenlithografie, met randkleur om de staatkundige indeling aan te geven. In de bovenmarge staat het bladnummer in Romeinse cijfers; onderaan staat bijna altijd de tekst "Weimar, Geographisches Institut" en een enkele keer, op de kaarten 3 en 8, de naam van de graveur A. Köhler.

Vergelijking met de 15e druk

Vergeleken met de eerdere uitgaven op naam van Heinrich Kiepert, hier in het bijzonder de 15e druk, is de meest opvallende verandering de manier waarop de kaarten zijn vervaardigd. In de eerdere uitgaven waren de kaarten met de hand gekleurde kopergravures, en hier zijn het kleurenlithografieën. De kleuren zijn veel feller dan in de eerdere uitgaven; de kwaliteit van de druk is veel minder. De namen van de kaarten, eerst in het Duits, zijn nu in het Latijn gegeven.

In het voorwoord geeft Carl Wolf een overzicht van alle wijzigingen. De kaarten 5, 7, 10, 13 en het noorden van 8 zijn helemaal opnieuw getekend, evenals de bijkaarten bij de kaarten 2, 4 (Alexandria), 5, 7, 10 (Omgeving van Athene), 9 (Syracusae en Carthago), 11 en 13. Ook de overige kaarten zijn grondig herzien. Zie verder de vergelijkende tabel. Er is ook een pagina met plaatjes van beide uitgaven ter vergelijking naast elkaar.Atlas antiquus: Atlas der alten Welt, 19th edition (1884)© M. Witkam, 2013

valid HTML    valid CSS