Vieth, Atlas der Oude Wereld, 3e druk (1830)

See below for (a summary of) this text in English.

Hieronder staat de beschrijving van de atlas. Daarbij horen ook de volgende pagina's

Titelgegevens

Titel: Atlas der Oude Wereld
Uitgever: W. van Boekeren, Groningen
Jaar: 1830 (3e druk)

Titelpagina: Atlas der Oude Wereld,  in veertien kaarten,  door G.U.A. Vieth.
Uitgegeven en met verklarende tafelen vermeerderd  door G.Ph. Funke.
Naar het Hoogduitsch.
Derde druk,  met nieuw gegraveerde kaarten en verbeterde tafelen.
Te Groningen, bij  W. van Boekeren.  1830.

Band

De atlas is, samen met een andere atlas, gebonden in een nieuwere band met afmetingen  21,5 × 25 cm (H × B).  De kaarten en tekstpagina's zijn ongevouwen ingebonden.

Inhoud

De atlas heeft een titelpagina, een voorwoord van 3 bladzijden bestaande uit 'Berigt' en 'Voorrede', en 14 kaarten in het Latijn met toelichtende tekst en tabellen in het Nederlands, meestal twee tekstbladzijden per kaart. De atlas begint met kaarten van de wereld volgens Homerus, Eratosthenes en Ptolemaeus. Daarna komen, min of meer van oost naar west, kaarten van de landen die in de Oudheid bekend waren, met de nadruk op Griekenland en het Romeinse Rijk; zie ook de inhoudsopgave.

De kaarten zijn vervaardigd in kopergravure en met de hand gekleurd. In de bovenmarge staat het bladnummer in Romeinse cijfers; onderaan staat meestal de naam van de graveur Dl. (Daniël) Veelwaard. Binnen het kaartkader staan de naam van de kaart met meestal de tekst "Groningae" (te Groningen) en het jaartal 1830; zie ook de lijst van kaarten en datering. Op de kaarten is een randkleur met bies aangebracht om de staatkundige indeling aan te geven. Vaak is er een schaalstok waaruit de schaal van de kaart is af te leiden.

Vergelijking met Atlas der alten Welt

Vergeleken met de 6e druk van de Atlas der alten Welt (1828) zijn er niet veel verschillen. De 14 kaarten zijn bijna identiek maar de tekstpagina's zijn in het Nederlands vertaald. De nummering I-XIV van de kaarten in de Nederlandse uitgave wijkt iets af van de nummering I-XII en twee extra nummers in de Duitse uitgave. Zie de vergelijkende tabel en de pagina met plaatjes van beide edities ter vergelijking naast elkaar.Vieth, Atlas der Oude Wereld, 3rd edition (1830)© M. Witkam, 2015
met dank aan / courtesy of: E.M. Schipper

valid HTML    valid CSS