Heunisch, Neuer Hand-Atlas, 3e druk (ca. 1832)

See below for (a summary of) this text in English.

Hieronder staat de beschrijving van de atlas. Daarbij horen ook de volgende pagina's

Titelgegevens

Titel: Heunisch, Neuer Hand-Atlas
Uitgever: D.R. Marx, Karlsruhe en Baden
Jaar: ca. 1832 (3e druk)

Titelpagina: Neuer Hand-Atlas Ueber alle Theile der Erde
für Freunde der Erdkunde und besonders zum Gebrauche in Schulen.
Herausgegeben von A.I.V. Heunisch
Carlsruhe und Baden  Verlag der D.R. Marx'schen Buchhandlung.
Vertaling:
Nieuwe Handatlas van de gehele Aarde
voor vrienden van de aardrijkskunde en vooral voor schoolgebruik.
Onder redactie van A.I.V. Heunisch
Karlsruhe en Baden  Uitgegeven door de boekhandel van D.R. Marx.

Inhoud

Dit exemplaar van de atlas heeft een titelpagina en 51 (van 52?) kaarten. Er is geen inhoudsopgave of register. De atlas begint met een kaart van de halfronden en een wereldkaart in Mercatorprojectie, hier 'brede projectie' genoemd. Daarna komen 5 kaarten van de werelddelen, 35 van de landen in Europa en 9 van verschillende landen of gebieden buiten Europa.

Bij de 35 kaarten van Europa ligt de nadruk op Duitsland met 22 kaarten. Daarbij zijn overzichtskaarten van Duitsland (de Duitse Bond) en van Oostenrijk, en verder kaarten van de verschillende staten in Duitsland. Omdat er meestal per land één kaart is, is de verdeling nogal onevenwichtig. Een groot land als Pruisen wordt op de schaal  1:5.000.000  afgebeeld en de vorstendommen Schwarzburg-Sondershausen en Schwarzburg-Rudolstadt op  1:350.000.  Zie voor alle details de lijst van kaarten, bijkaarten en schaal.

Koloniën van Europese landen zijn meestal in bijkaarten bij het land zelf getekend. Zo heeft de kaart van Zweden en Noorwegen een bijkaartje van het eiland Saint-Barthélemy, toen een Zweedse kolonie, in de Caraïbische Zee. Op de kaart van Nederland (en België) heeft dit principe wel als gevolg dat de kaarten van de koloniën meer ruimte in beslag nemen dan die van het land zelf.

De kaarten zijn gedrukt in lithografie en met de hand gekleurd: randkleur voor de staatkundige indeling. Op 15 kaarten staat rechtsboven in het kaartkader een nummer, en alle kaarten zijn ook buiten het kader in handschrift van een nummer voorzien; zie de inhoudsopgave. Binnen het kaartkader staat de titel van de kaart en de naam van de auteur/redacteur A.I.V. Heunisch – ook gespeld als Heünisch. Onderin staat de naam van de uitgever D.R. Marx, meestal de naam van de lithograaf (Wagner, C. Wagner of P. Wagner) en soms de naam van de graveur (elfmaal C. Walter, eenmaal K. Müller). Op drie kaarten (13, 35, 36-37) staat het jaartal 1826 bij de naam van de graveur; zie de lijst van cartograaf, lithografie, graveur.Heunisch, Neuer Hand-Atlas, 3rd edition (ca. 1832)© M. Witkam, 2013

valid HTML    valid CSS