Heunisch, Taschen-Atlas, 2e druk (ca. 1827)

See below for (a summary of) this text in English.

Hieronder staat de beschrijving van de atlas. Daarbij horen ook de volgende pagina's

Titelgegevens

Titel: Heunisch, Taschen-Atlas
Uitgever: D.R. Marx, Karlsruhe en Baden
Jaar: ca. 1827 (2e druk)

Titelpagina (ontbreekt bij dit exemplaar): Taschen Atlas über alle Theile der Erde
für den ersten geographischen Unterricht in Knaben- und Mädchen-Schulen
von A.I.V. Heunisch
Carlsruhe und Baden, Verlag der D.R. Marx'schen Buchhandlung.
Vertaling:
Zakatlas van de gehele Aarde
voor het eerste aardrijkskunde-onderwijs in jongens- en meisjesscholen
door A.I.V. Heunisch
Karlsruhe en Baden, uitgegeven door de boekhandel van D.R. Marx.

Band

Dit exemplaar bestaat uit de 23 losse kaarten  (12,5 × 15 cm, H × B),  ongevouwen in een nieuw kartonnen omslag. De gaatjes in de linkermarge wijzen op een vroegere binding met garen.

Inhoud

De atlas bestaat uit 23 kaarten, beginnend met een wereldkaart met het westelijk en oostelijk halfrond. Daarna komen 18 kaarten van de landen in Europa, waarvan 7 van Duitsland en Oostenrijk. De overige 4 kaarten zijn van de andere werelddelen Azië, Afrika, Amerika en Australië. In latere edities, bijvoorbeeld de 9e druk, is dat aantal overigens uitgebreid tot 31, met aparte kaarten van Noord- en Zuid-Amerika en enkele andere gebieden buiten Europa; zie ook de inhoudsopgave van de 2e en de 9e druk.

De kaarten, vaak nogal summier en slordig getekend, zijn gedrukt in lithografie en met de hand gekleurd: randkleur voor de staatkundige indeling. Bijna altijd staat rechtsboven in het kaartkader het bladnummer. Onderin staan naam en plaats van de uitgever: "Carlsruhe und Baden in der D.R. Marx'schen Buchhandlung". Binnen het kaartkader staat de naam van het kaartblad en de naam van de auteur A.I.V. Heunisch – ook geschreven als Heünisch. Er staat geen schaal of schaalstok op de kaarten. De enige aanwijzing daarvoor is het gradennet.Heunisch, Taschen-Atlas, 2nd edition (ca. 1827)© M. Witkam, 2013

valid HTML    valid CSS