Christian Peip, Eisenach

See below for (a summary of) this text in English.

Christian Peip (1843–1922) was in de periode 1867-1888 als cartograaf werkzaam bij Justus Perthes in Gotha. Vanaf 1889 was hij als zelfstandig cartograaf gevestigd in Eisenach. Hij was (mede-)auteur van verschillende zakatlassen, een schoolatlas, enkele regionale atlassen van Duitsland en de eerste uitgaven van de Continental-Atlas (wegenatlas). Hij heeft ook een bescheiden bijdrage geleverd aan Andrees Handatlas: de kaart van Hongarije in de 3e t/m 8e druk.

Zakatlassen

Taschen-Atlas über alle Teile der Erde

Taschenatlas von Berlin und (weiterer) Umgebung

Taschenatlas von Wien und (weiterer) Umgebung

Taschen-Atlas vom Mittelrhein-Gebiet

Schoolatlas

Neuer Schul-Atlas in drei Heften

Regionale atlassen

Kürschner-Peip. Deutsches Kartenwerk

tekst van Joseph Kürschner, kaarten van Christian Peip

Atlas von Baden mit einem geographischen Lexikon

Atlas von Württemberg und Hohenzollern mit einem geographischen Lexikon

Wegenatlas

Continental-Landstrassen-AtlasBronnen:


Christian Peip, Eisenach

In the 1867-1888 period Christian Peip (1843–1922) has been working as a cartographer for Justus Perthes in Gotha. From 1899 on he was active as an independent cartographer in Eisenach. He was the (co-)author of several pocket atlases, a school atlas, some regional atlases and the first editions of the Continental-Atlas (road atlas). He has also made a minor contribution to Andrees Handatlas: the map of Hungary in the 3rd through 8th editions.

Pocket atlases

Taschen-Atlas über alle Teile der Erde

Taschenatlas von Berlin und (weiterer) Umgebung

Taschenatlas von Wien und (weiterer) Umgebung

Taschen-Atlas vom Mittelrhein-Gebiet

School atlas

Neuer Schul-Atlas in drei Heften

Regional atlases

Kürschner-Peip. Deutsches Kartenwerk

text by Joseph Kürschner, maps by Christian Peip

Atlas von Baden mit einem geographischen Lexikon

Atlas von Württemberg und Hohenzollern mit einem geographischen Lexikon

Road atlas

Continental-Landstrassen-AtlasSources:


© M. Witkam, 2012

valid HTML    valid CSS