Haack-von Seydlitz, Oberstufen-Atlas (1913-1915)

See below for (a summary of) this text in English.

Hieronder staat de beschrijving van de atlas. Daarbij horen ook de volgende pagina's

Titelgegevens

Titel: Haack-von Seydlitz, Oberstufen-Atlas
Uitgever: Justus Perthes, Gotha
Jaar: 1913-1915

Titelpagina (uitgave 1913): Haack-von Seydlitz Oberstufen-Atlas für höhere Lehranstalten
In engem Anschluß an die E. von Seydlitzsche Geographie
unter schulmännischer Mitarbeit ihrer Herausgeber
bearbeitet vor Dr. Hermann Haack
160 Haupt- und 291 Nebenkarten auf 56 Tafeln mit einem Sach- und Namenverzeichnis
Preis 6 Mark
Gotha: Justus Perthes  1913
Vertaling:
Haack-von Seydlitz Atlas voor de bovenbouw van de middelbare school
In nauwe aansluiting bij de schoolboeken aardrijkskunde van E. von Seydlitz
met didactische medewerking van de redactie daarvan
bewerkt door Dr. Hermann Haack
160 hoofd- en 291 bijkaarten op 56 kaartbladen met een trefwoorden- en een namenregister
Prijs 6 mark
Gotha, Justus Perthes  1913

Band

De atlas heeft een groene 'calico' (gedrukt katoenen) band van  21 × 29 cm (B × H).  Op de voorkant staat de titel en verder het vignet en de naam van de uitgever Justus Perthes. De titel staat ook op de rug. Aan de binnenkant staat voorin de legenda en achterin reclame voor 'E. v. Seydlitz: Geographie' en 'Haack-von Seydlitz: Atlanten'.

Inhoud

De atlas heeft een titelpagina en een voorwoord van 3 bladzijden. Daarna zijn er 5 bladzijden met de inhoudsopgave, een trefwoordenregister van 10 bladzijden en een namenregister van 19 bladzijden. Tenslotte zijn er de 56 kaartbladen, enkelzijdig bedrukt in kleurenlithografie, met op de buitenkant de naam van het kaartblad en een lijst van de bijkaarten.

Er zijn vier afdelingen kaarten: Midden-Europa (16 kaarten), de andere Europese landen (13), de andere werelddelen (15) en 'algemene geografie' (12); zie voor de details de inhoudsopgave. De eerste drie afdelingen bevatten grotendeels 'natuurkundige' kaarten met hoogtekleuring en arcering voor het reliëf. Daarnaast zijn er staatkundige kaarten en thematische kaarten. Het aantal bijkaarten, vaak van omgevingen van grote steden, is groot; zie ook de lijst van kaarten, bijkaarten en schaal. De laatste afdeling 'algemene geografie' bevat thematische kaarten van de wereld op allerlei gebieden zoals geologie, klimaat, flora en fauna, bevolking, sterrenkunde.

In het voorwoord staat ook iets over de herkomst van de kaarten. De hoofdkaarten zijn vaak geïnspireerd door die in Lüddecke's Deutscher Schulatlas, waarvan Hermann Haack ook redacteur was. Veel bijkaarten, vooral die van omgevingen van grote steden, zijn met kleine aanpassingen overgenomen uit Stielers Hand-Atlas en Vogels Karte des Deutschen Reichs (een serie kaarten van Duitsland op de schaal 1:500.000). De taakverdeling tussen de uitgevers was daarbij als volgt: Justus Perthes zorgde voor het kaartmateriaal en Ferdinand Hirt had de didactische eindverantwoordelijkheid.

Uitgaven

Voor zover bekend zijn van deze atlas alleen uitgaven verschenen in de jaren 1913, 1914 en 1915.Haack-von Seydlitz, Oberstufen-Atlas (1913-1915)


© M. Witkam, 2011

valid HTML    valid CSS