Haack-von Seydlitz, Unterstufen-Atlas (1913-1915)

See below for (a summary of) this text in English.

Hieronder staat de beschrijving van de atlas. Daarbij horen ook de volgende pagina's

Titelgegevens

Titel: Haack-von Seydlitz, Unterstufen-Atlas
Uitgever: Justus Perthes, Gotha
Jaar: 1913-1915

Titelpagina (uitgave 1914): Unterstufen-Atlas für höhere Lehranstalten
Unter Mitwirkung von Herausgebern der E. v. Seydlitzschen Geographie-Lehrbücher
bearbeitet von Dr. Hermann Haack
68 Karten und Darstellungen auf 24 Tafeln
Preis 2.40 Mark
Gotha: Justus Perthes  1914
Vertaling:
Atlas voor de onderbouw van de middelbare school
Met medewerking van de redactie van de schoolboeken aardrijkskunde van E. v. Seydlitz
bewerkt door Dr. Hermann Haack
68 kaarten en illustraties op 24 kaartbladen
Prijs 2,40 mark
Gotha, Justus Perthes  1914

Band

De atlas heeft een groene 'calico' (gedrukt katoenen) band van  20 × 29 cm (B × H).  Op de voorkant staat de titel en verder het vignet en de naam van de uitgever Justus Perthes. De titel staat ook op de rug. Aan de binnenkant staat voorin de legenda.

Inhoud

De atlas heeft een titelpagina, een voorwoord van drie bladzijden en een bladzijde met de inhoudsopgave. Daarna komen de 24 kaartbladen, enkelzijdig bedrukt in kleurenlithografie, met op de buitenkant de naam van het kaartblad en een lijst van de bijkaarten (indien aanwezig).

De atlas begint met een kaartblad met aan de ene kant enkele sterrenkundige onderwerpen, en aan de andere kant het verband tussen een afbeelding in vogelvlucht en een kaart, op verschillende schalen. Daarna komen 7 kaarten van Duitsland en de Alpen, 8 van de andere Europese landen, 5 van de overige werelddelen en tenslotte 3 wereldkaarten; zie voor de details de inhoudsopgave.

De meeste kaarten zijn 'natuurkundig' gekleurd, met hoogtekleuring en arcering voor het reliëf. Er zijn een paar staatkundige kaarten (Duitsland, Europa) en enkele thematische kaarten (Duitsland, Europa, Wereld) met allerlei geografische onderwerpen. Er zijn nogal wat verschillende schalen gebruikt – zie de lijst van kaarten, bijkaarten en schaal – zodat de kaarten niet goed met elkaar te vergelijken zijn.

In het voorwoord staat ook iets over de herkomst van de kaarten. De hoofdkaarten zijn vaak geïnspireerd door die in Lüddecke's Deutscher Schulatlas, waarvan Hermann Haack ook redacteur was. Veel bijkaarten zouden zijn overgenomen uit Stielers Hand-Atlas en Vogels Karte des Deutschen Reichs (een serie kaarten van Duitsland op de schaal 1:500.000), maar in deze Unterstufen-Atlas is het aantal bijkaarten om didactische redenen juist zo klein mogelijk gehouden. De taakverdeling tussen de uitgevers was als volgt: Justus Perthes zorgde voor het kaartmateriaal en Ferdinand Hirt had de didactische eindverantwoordelijkheid.

Uitgaven

Voor zover bekend zijn van deze atlas alleen uitgaven verschenen in de jaren 1913, 1914 en 1915.Haack-von Seydlitz, Unterstufen-Atlas (1913-1915)


© M. Witkam, 2011

valid HTML    valid CSS