Lautensach, Handbuch zum Stieler (1926, 1944)

See below for (a summary of) this text in English.

Hieronder staat de beschrijving van het handboek. Daarbij horen ook de volgende pagina's

Titelgegevens

Titel: Lautensach, Handbuch zum Stieler
Uitgever: Justus Perthes, Gotha
Jaar: 1926, 1944 (herdruk)

Titelpagina deel 1 (Allgemeine Geographie): Hermann Lautensach
Allgemeine Geographie zur Einführung in die Länderkunde
Ein Handbuch zum Stieler *
mit 143 Figuren im Text
Justus Perthes / Gotha

verso 1926:
 Copyright by Justus Perthes in Gotha 1926
verso 1944:
 Copyright by Justus Perthes in Gotha 1926
 Unveränderter Neudruck 1944
Vertaling:
Hermann Lautensach
Algemene geografie als inleiding tot de regionale geografie
Een handboek bij de Stieler *
met 143 figuren in de tekst
Justus Perthes, Gotha
verso 1926:
 Copyright Justus Perthes in Gotha 1926
verso 1944:
 Copyright Justus Perthes in Gotha 1926
 Ongewijzigde herdruk 1944

Titelpagina deel 2 (Länderkunde): Hermann Lautensach
Laenderkunde
Ein Handbuch zum Stieler **
mit 129 Figuren im Text, 94 zum Teil bunten Bildern und 80 farbigen Karten
Justus Perthes / Gotha

verso 1926:
 Copyright by Justus Perthes in Gotha 1926
verso 1944:
 Copyright by Justus Perthes in Gotha 1926
 Unveränderter Neudruck 1944
Vertaling:
Hermann Lautensach
Regionale geografie
Een handboek bij de Stieler **
met 129 figuren in de tekst, 94 illustraties, gedeeltelijk in kleur, en 80 kaarten in kleur
Justus Perthes, Gotha
verso 1926:
 Copyright Justus Perthes in Gotha 1926
verso 1944:
 Copyright Justus Perthes in Gotha 1926
 Ongewijzigde herdruk 1944

Band

De oorspronkelijke uitgave (1926) van het handboek heeft, net als de atlas, een groene linnen band met leren rug. Op de voorkant staat de naam van de auteur, de titel en de toevoeging "Ein Handbuch zum Stieler". Auteur en titel staan ook op de rug. De decoratieve schutbladen in de uitgave van 1926 zijn, net als in de atlas, ontworpen door Hugo Steiner-Prag.

De herdruk uit 1944 heeft een veel soberder band van karton beplakt met een rode kunststof. De rug is van rood buckram: een stevig materiaal vervaardigd uit linnen en/of katoen. De decoratieve schutbladen ontbreken in deze uitgave.

Inhoud

Het eerste deel "Allgemeine Geographie" van het handboek heeft een titelpagina met op de achterkant het copyright en de vermelding van de herdruk in de uitgave van 1944. Daarna komen het voorwoord (2 bladzijden), de inhoudsopgave (4) en een lijst met errata (1). De eigenlijke tekst beslaat bijna 400 bladzijden met figuren in de tekst – kaartjes, diagrammen, schema's. Aan het einde is een afdeling met tabellen (21 bladzijden), een overzicht van relevante literatuur (11 bladzijden, ruim 400 titels) en een trefwoordenregister (7 bladzijden). Aan het eind is er een advertentie voor Stielers Hand-Atlas.

In dit deel worden in grote lijnen de fysische geografie en de 'antropogeografie' behandeld. De details zijn te vinden in de inhoudsopgave. Voor zover relevant staan er verwijzingen naar de kaarten van Stielers Hand-Atlas.

Het tweede deel "Länderkunde" heeft een titelpagina met ook op de achterkant het copyright en de vermelding van de herdruk van 1944. Ook hier komen vervolgens het voorwoord (4 bladzijden), de inhoudsopgave (5) en een lijst met errata (1). De tekst zelf beslaat hier bijna 800 bladzijden – dit deel is dan ook aanmerkelijk dikker – met figuren in de tekst en verder illustraties in kleur (aquarellen), zwart-wit illustraties (foto's) en kaarten in kleur. Het literatuuroverzicht beslaat hier 20 bladzijden met ruim 750 titels. Het wordt gevolgd door een lijst – met toelichting – van de aquarellen (5 bladzijden), een lijst van de foto's met bronvermelding (3), een lijst van de kaarten in kleur (3) en een trefwoordenregister (15).

Dit deel bevat beschrijvingen van de werelddelen en verschillende landen. Ruim de helft van de bladzijden is gewijd aan de landen in Europa, de rest aan de overige werelddelen. Alle details staan in de inhoudsopgave. Voor zover relevant staan er verwijzingen naar de kaarten van Stielers Hand-Atlas, in dit deel wat vaker dan in het eerste deel.

Van de 16 aquarellen zijn er 14 gemaakt door M. Zeno Diemer en de overige twee door M. Konopacki. De foto’s zijn afkomstig van verschillende bronnen. Vaak wordt de N.P.G. – Neue Photographische Gesellschaft, Berlin – als bron genoemd. Veel kaarten zijn, al dan niet bewerkt, ontleend aan de schoolatlassen 'Haack, Oberstufen-Atlas' en 'Sydow-Wagner, Methodischer Schulatlas'. De overige kaarten zijn speciaal voor het handboek ontworpen. De herkomst of bron staat steeds op de kaarten vermeld.

Uitgaven

De eerste uitgave van het handboek, in een groene linnen band met leren rug, dateert van 1926. In 1944 is een 'ongewijzigde' herdruk verschenen in een rode band met buckram rug. Daarin zijn twee van de kaarten in kleur en een illustratie weggelaten wegens oorlogsomstandigheden. In sommige versies van deze herdruk – niet in dit exemplaar – zijn passages gecensureerd door de betreffende tekst af te plakken.Lautensach, Handbuch zum Stieler (1926, 1944)


© M. Witkam, 2011

valid HTML    valid CSS